ГДЗ Географія 7 клас. Підручник [Довгань Г. Д., Стадник О. Г.] 2015

icon12.05.2018, icon7 Клас / Географія, icon78 278, icon31РОЗДІЛ VI ВПЛИВ ЛЮДИНИ НА ПРИРОДУ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ

ТЕМА 1. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ БАГАТСТВ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ

§ 59. Природні багатства материків та океанів, наслідки їх використання

Пригадайте:

Які природні багатства материків та океанів необхідні людині для господарської діяльності.

Природа задовольняє найважливіші потреби людства — в енергії, паливі, промисловій сировині, продуктах харчування тощо. Весь розвиток цивілізацій супроводжувався перетворенням природних багатств, підпорядкуванням їх своїм бажанням.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Що таке природні ресурси? На які види їх поділяють?

Природні ресурси — це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства.

Паливні – (кам’яне вугілля, буре вугілля, торф, нафта, природний газ)

Металічні – (залізні руди, марганцеві руди, мідні руди, поліметалічні руди, алюмінієві руди, олов’яні руди)

Неметалічні:

Хімічна сировина – (кам‘яна сіль, калійні солі, фосфорити, сірка)

Будівельна сировина – (вапняк, граніт, глина, пісок)


2. На конкретних прикладах доведіть необхідність різних видів мінеральних ресурсів у господарській діяльності людей.

Земельні ресурси — це землі, придатні для життя та господарської діяльності людини. Вони належать до відновлюваних природних ресурсів. Найважливішу роль у житті людства відіграють території, придатні для сільськогосподарської діяльності.

До водних ресурсів належать поверхневі та підземні води, які використовуються або можуть бути використані в господарській діяльності.

3. Чому значна частина населення планети відчуває нестачу прісної води? Чи можна подолати цю проблему?

Для всього живого на нашій планеті, зокрема для людей, потрібна не просто вода, а вода певної якості: прісна й чиста. Прісні води, доступні людині для безпосереднього використання, становлять менше ніж 1 % від усіх запасів води на Землі. До того ж запаси прісної води розміщені дуже нерівномірно. Часто великі річки протікають малонаселеними територіями, як наприклад, Амазонка, річки Сибіру в Азії. Зараз близько третини населення Землі відчуває нестачу чистої прісної води.

4. Яке значення для людства мають земельні ресурси?

Земельні ресурси — це землі, придатні для життя та господарської діяльності людини. Вони належать до відновлюваних природних ресурсів. Найважливішу роль у житті людства відіграють території, придатні для сільськогосподарської діяльності. Рілля, сади, луки й пасовища займають близько 1/3 суходолу. Проте найродючіші землі становлять лише 11 % усього земельного. Зростання кількості населення у світі потребує збільшення сільськогосподарських угідь. Це призводить до втрати лісів, знищення трав’яного покриву, опустелювання.

5. Чому біологічні ресурси треба берегти, охороняти, відновлювати?

Серед біологічних ресурсів велике значення для людей мають ліси. У наш час лісами вкрито близько З0% поверхні суходолу. Ліси — своєрідні «легені» Землі, оскільки вони відновлюють запаси кисню в атмосфері, зберігають ґрунтові води та є середовищем життя для тварин. Деревина — важливий будівельний матеріал і сировина для промисловості. Загальна площа лісів становить близько 28 % території суходолу. Основна частина лісів розташована в помірному та тропічному поясах. На жаль, площі лісів, так само як і родючих ґрунтів, щорічно скорочуються.

6. Як запобігти процесам, що можуть призвести до кліматичних змін?

Кліматичні ресурси мають велике значення для різних сфер господарської діяльності людей. У поєднанні із земельними кліматичні ресурси надзвичайно важливі для розвитку сільського господарства. Так, Індія та Китай в умовах м’якого мусонного клімату вирощують декілька врожаїв рису та пшениці на рік. Кліматичні ресурси є невичерпним джерелом енергії, що включає сонячну та вітрову енергію.

7. Чи може використання ресурсів Океану допомогти людству подолати екологічні кризи? Яким чином?

Світовий океан має величезні природні ресурси: біологічні, мінеральні, енергетичні тощо. Однак, на думку вчених, рівень освоєння природних багатств Океану ще дуже низький — близько 10 %.

8. Чому проблема охорони навколишнього середовища в наш час потребує негайного розв'язання?

Наслідками господарської діяльності людини є виникнення антропогенних природних ландшафтів і низка негативних змін у природі, що позначаються безпосередньо на людині.

Для збереження та відновлення природних ресурсів дуже важливим є їх ощадливе використання.

Поміркуйте

Уявіть себе учасником засідання ООН із питань охорони природи. Із яких заходів ви запропонували б почати, щоб зменшити негативні наслідки впливу людини на природу?

Заходами, спрямованими на охорону довкілля можуть бути:

- Обмеження викидів в атмосферу та гідросферу з метою поліпшення загальної екологічної обстановки.

- Створення заповідників, заказників і національних парків з метою збереження природних комплексів.

- Обмеження вилову риби, полювання з метою збереження певних видів.

- Обмеження несанкціонованого викидання сміття. Використання методів екологічної логістики для тотального очищення від несанкціонованого засмічення території регіону.iconГДЗ Географія 7 клас Підручник Довгань Стадник 2015 Ранок
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації
Обговорення

icon 17.10.2019

ПАСИБААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА

icon 29.10.2019

Доволі цікавий та корисний сайт, як на мене... Дуже вам дякую!

icon 18.05.2020

Спасибо за такой полезный сайт, но пожалуйста сделайте ответы и на практические задания!!!

гавно
icon 13.11.2020

норм сайтиек мне панравилась

1 2 3

Реклама
В якому класі ви навчаєтеся?
Ми в соціальних мережах
Хмаринка тегів