ГДЗ Фізика 9 клас. Підручник [Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я.] 2017

icon05.04.2019, icon9 Клас / Фізика, icon30 566, icon1До Розділу V. (1 - 15)
1. Тіло рухається вздовж осі ОХ. Яка ділянка графіка відповідає рівномірному руху тіла?
б) ділянка ВС;
2. Яка з поданих фізичних величин є скалярною?
г) енергія;
3. З яким тілом слід пов’язати систему відліку, щоб вона була інерціальною?
в) хлопчик рухається дорогою прямолінійно з незмінною швидкістю;
4. Тіло, кинуте вертикально вгору, рухається лише під дією сили тяжіння. Прискорення руху тіла:
б) однакове в будь-який момент руху;
5. 3 яким прискоренням рухається тіло, якщо протягом 2 с швидкість його руху збільшується від 3 до 6 м/с?
a = (v - v0)/t, a = (6 -8)/2 = 1.5 м/с^2.
в) 1.5 м/с^2.
6. Автомобіль починає рух і протягом 5 с рухається з незмінним прискоренням 4 м/с^2. Визначте переміщення автомобіля за цей час.
S = v0 * t + (a * t^2)/2, v0 = 0, тому S = (a * t^2), S = (4 * 5^2)/2 = 50 м.
в) 50 м.
7. На рис. 2 зображено чотири ситуації взаємодії двох тіл. У якому випадку систему тіл не можна вважати замкненою?
а) рис. а
8. Дано:
m = 100 г = 0,1 кг
F1 = 6 Н
F2 = 8 H
a - ?
Розв'язання:
За другим законом Ньютона a = F/m, F -рівнодійна сил F, та Р2. F = F1 + F, так як сили F1, та F2 взаємно перпендикулярні, то F = sqrt(F1^2 + F2^2), F = sqrt(6^2 + 8^2) = 10 H.
a = 10/0.1 = 100 м/с^2.
Відповідь: a = 100 м/с^2.
10. Дано:
v0 = 30 м/с
h = 25 м
t - ?
v - ?
Розв'язання:
Рівняння залежності переміщення від часу:
h = v0 * t - (g * t^2)/2, тоді (g * t^2)/2 - v0 * t + h = 0, 5t^2 - 30t + 25 = 0 або t^2 - 6t + 5 = 0. Розв’яжемо квадратне рівняння.
D = (-6)^2 - 4 * 1 * 5 = 16;
L1 = (6 - sqrt(16))/2 = 1 с.
L2 = (6 + sqrt(16))/2 = 5 с, тобто тіло опиниться на відстані 25 м від точки кидання двічі — через 1 с при русі вгору і через 5 с при русі вниз, досягнувши максимальної точки підйому.
v = v0 - g * t; v = 30 - 10 * 1 = 20 м/с.
Відповідь: t1 = 1 с, t2 = 5 с, v = 20 м/с.
11. Дано:
m = 20 кг
а = 2 м/с^2
Р1 - ?
Р2 - ?
Розв’язання:
1 варіант. Ліфт рухається вертикально вгору з прискоренням а = 2 м/с^2.
Запишемо другий закон Ньютона mg + N = ma.
Проекція на вісь Оу: N - mg = ma, N = Р = ma + mg. Р1 = m * (а + g);
Р1 = 20 * (2 + 10) = 240 H.
2 варіант. Ліфт рухається вертикально вниз з прискоренням а = 2 м/с^2.
Запишемо другий закон Ньютона N + mg = ma.
Проекція на вісь Оу: N - mg = -ma, N = Р = mg - ma. Р2 = m * (g - а);
Р2 = 20 * (10 - 2) = 160 Н.
Відповідь: Р1 = 240 Н, Р2 = 160 Н.
12. Тіло масою 2,5 кг рухається вздовж осі ОХ. Рівняння руху тіла має вигляд: х = 15 + 3t — t^2. Установіть для цього випадку відповідність між фізичною величиною та її значенням в СІ.
За рівнянням руху — v0 = 3 м/с, а = 2 м/с^2.
1. Сила, яка діє на тіло — Г 5 (F = ma, F = 2,5 кг * 2 = 5 Н)
2. Імпульс тіла на початок спостереження- Д 7,5 (р = m * v0, р = 2,5 кг * 3 = 7,5 (кг * м)/с.
3 Кінетична енергія тіла через 1,5 с після початку спостереження — А 0 (Ек = m * v^2/2, c= = v0 - at, v = 3 - 2 * 1.5 = 0, тому E = 0)
4 Час руху тіла до зупинки - Б 1,5
t = (v - v0)/a, t = 3/2 = 1.5 с.
Відповідь: 1 — Г, 2 — Д, 3 — А, 4 — Б.


iconГДЗ 9 клас Фізика 2017 Підручник Ранок Бар’яхтар Довгий Божинова Кірюхіна
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації
Обговорення

Реклама
Як Вам оновлений дизайн сайту?
Ми в соціальних мережах
Хмаринка тегів