ГДЗ Інформатика 6 клас. Підручник [Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А.] 2023

icon08.12.2023, icon6 Клас / Інформатика, icon5 155, icon0§ 29. Вкладені розгалуження
Питання для самоперевірки
1. Поясніть схему виконання оператора if, у якому застосовані вкладені команди розгалуження.
іf <Умова>:
<Оператор1>
else:
<Оператор 2>
Якщо умова істинна (True), програма виконає блок дій, зазначених у частині <Оператор 1>. Якщо умова хибна (False), програма виконає блок дій, зазначених у частині <Оператор 2> після else.
2. Запишіть команду розгалуження, який для двох чисел а і b виводить відповідь а>b, b>а або а = b.
a = int(input("Введіть перше число: "))
b = int(input("Введіть друге число: "))
if a > b:
print("a > b")
elif b > a:
print("b > a")
else:
print("a = b")
3. Визначте, яких значень набудуть змінні а і Ь після виконання команда if для наборів початкових значень:
а) а = 1, b = 5;
if а<3:
if a>b: а = b
else: b = а
else:
if a>b: b = а
else: a = b
а = 1, b = 1
б) а = З, b = 5;
а = 5, b = 5
в) а = 8 , b = 5.
а = 8, b = 8
Вправа 29
Скласти програму для розв’язування задачі.
Задача. Написати програму для визначення переможця з бігу на 1 0 0 м за результатами забігу трьох спортсменок, які посіли призові місця: Іванни, Уляни та Дарини.
1. Відкрийте вікно IDLE і створіть нове вікно програми.
2. Запишіть команду для введення значень часу першої спортсменки:
t1 = float(input('BBefliTb результат Іванни'))
3. Запишіть команди для введення значень часу t2 і t3 другої та третьої спортсменок.
4. Запишіть команду розгалуження, яка визначає, яке зі значень t1, t2 і t3 є найменшим:
if t1<t2:
if t1<t3: ргігЦ('Перемогла Іванна')
else: ргіпЦ'Перемогла Дарина')
else:
if t2<t3: ргіпД'Перемогла Улана')
else: ргігЦСПеремогла Дарина')
5. Збережіть файл із назвою Vprava29 у власну папку.
Перевірте роботу програми для різних значень:
11 11.2 11.1 Перемогла Іванна
11.6 11.3 11.5 Перемогла Уляна
11.4 11.7 11.2 Перемогла Дарина
6. Закінчіть роботу, закривши вікно IDLE.
Комп'ютерне тестування
1. Якщо в умовному операторі по гілці Так або Ні знову використовують оператор іf, це називають:
вкладене розгалуження
2. Відступи команди від лівого краю повинні бути:
будь-якими, головне, щоб у межах одного вкладеного блоку відступи були однаковими
3. Яких значень набуде змінна b після виконання умовного оператора іf, якщо a = 10?
if a<5:
b = a+1
else:
if a<10:
b=a*2
else:
b = a–1
9
4. Запишіть значення змінних а і b після виконання умовних операторів для вказаних початкових значень.
- а = 1, b = 5
if a<3:
if а>b: а = b
else: b = а
else:
if а>b: b = а
else: а = b
а = 1, b = 1
- а = 3, b = 5
if a<3:
if а>b: а = b
else: b = а
else:
if а>b: b = а
else: а = b
а = 5, b = 5
- а = 8, b = 5
if a<3:
if а>b: а = b
else: b = а
else:
if а>b: b = а
else: а = b
а = 8, b = 8
5. Заповніть пропуски у програмі, яка за введеним значенням градусної міри кута визначає вид кута: гострий кут, прямий або тупий.
degree = int(input('degree = ?'))
if degree == 90:
c = 'Прямий кут'
else:
if degree>90:
c = 'Тупий кут'
else:
c = 'Гострий кут'
print(c)

iconГДЗ Підручник 2023 Інформатика Ранок 6 клас Бондаренко Ластовецький Пилипчук Шестопалов
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації
У даній публікації ще немає коментарів. Хочете почати обговорення?

Реклама
Що Вас цікавить більше?
Ми в соціальних мережах
Хмаринка тегів