ГДЗ Географія 7 клас. Зошит для практичних робіт [Стадник О.Г.] 2015

icon03.04.2018, icon7 Клас / Географія, icon4 713, icon0Практична робота № 4

1. Робота з картою.

У Північній півкулі розташовані (з півночі на південь) наступ­ні природні зони: арктичних пустель, тундри, лісотундри, тай­ги, мішаних лісів, широколистих лісів, лісостепів та степів, напівпустель і пустель, вічнозелених твердолистих лісів і ча­гарників, саван і рідколісся, перемінно-вологих (у тому числі мусонних) лісів, вологих екваторіальних лісів.

Основною особливістю розташування географічних поясів є змі­на кліматичних поясів із широтою. Географічні пояси найчас­тіше простягаються в широтному напрямку від екватора до полюсів, тобто мають широтну зональність. їх назви майже збігаються з назвами кліматичних поясів, але не всюди. Це по­яснюється тим, що, крім клімату, до визначальних характерис­тик географічних поясів належать умови ґрунтово-рослинного покриву, особливості внутрішніх вод, рельєфоутворюючі факторів.

2. Субтропічний пояс. Природні зони, які йому належать: зона вічнозелених твердолистих лісів і чагарників (середземномор­ська), зона лісостепів та степів, зона саван і рідколісся, зона напівпустель та пустель, зона перемінно-вологих, у тому числі мусонних лісів; також є зони висотної поясності.

3. Формування географічних поясів е результатом дії на Землі закономірності зміни клімату і, як наслідок, природних умов з широтою. У межах географічних поясів виділяють природні зони, характерними рисами яких є співвідношення тепла і во­логи, тобто зволоження і, як наслідок, відмінність ґрунтово- рослинного покриву та ін.

Висновок. Географічні пояси відрізняються один від одного тем­пературними умовами, а також загальними особливостями цир­куляції атмосфери, ґрунтово-рослинного покриву і тваринного світу. Географічні пояси простягаються переважно в широтному напрямі і збігаються з кліматичними поясами.

Додаткові завдання

1. Це райони висотної поясності. Вона спостерігається в гірських районах — це закономірна зміна природних компонентів і при­родних комплексів з висотою. Змінюється клімат: знижується температура (на 0,6 °С на кожні 100 м підйому) і до певної ви­соти (до 2-3 км) збільшується кількість опадів. Висотна поясність починається в горах з тієї горизонтальної природної зони, у ме­жах якої розташовані гори. Так, у горах, що знаходяться в сте­повій зоні, нижній пояс — гірничо-степовий, у лісовій — гірни­чо-лісовий і т. д. Кількість висотних поясів залежить від висоти гір і місця їх розташування. Чим вище гори і ближче розташо­вані до екватора, тим більша в них кількість поясів.

2. Ми проживаємо в помірному поясі, в зоні лісостепу. В нашій зоні поєднується лісова і степова рослинність. У широколистих та змішаних лісах е сосна, ялина, береза, осика. Є багато зайців, лисиць, білок, комах, птахів, зустрічаються козулі, кабани, бла­городні олені. Степи — безлісні простори: мало дерев, багато трави і чагарників. Трав’яний покрив — типчак, ковила, полин, костриця, кульбаба, волошка, різнотрав’я. Але природної рос­линності збереглося мало — майже весь степ розораний. З тва­рин переважають гризуни — ховрашки, бабаки, польові миші.iconГДЗ Географія 7 клас Зошит для практичних робіт Зошит Стадник 2015 Ранок
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації
У даній публікації ще немає коментарів. Хочете почати обговорення?

Реклама
Предмет, до якого ви найчастіше використовуєте ГДЗ?
Ми в соціальних мережах
Хмаринка тегів