ГДЗ Географія 7 клас. Зошит для практичних робіт [Стадник О.Г.] 2015

icon03.04.2018, icon7 Клас / Географія, icon4 713, icon0Практична робота № 9


Зона вологих вічнозелених екваторіальних лісів
Зона савани та рідколісся
1)

Перетинається екватором, оми­вається Атлантичним океаном. Межує із зоною перемінно-воло­гих лісів і зоною саван та рідко­лісся.

Перетинається екватором і Пів­денним тропіком. Омивається Атлантичним та Індійським океа­нами. Межує з зоною вологих вічнозелених екваторіальних лі­сів, перемінно-вологих лісів.


2)
Займає територію, що перетина­ється екватором в улоговині Кон­го й узбережжі Гвінейської зато­ки.

Займає величезні площі від Саха­ри до Калахарі, до 40 % території материка.
З а)
+25 °С
+15 °С —+25 °С
6)
+25 °С
+25 °С
в)

1 000 — 2 000 мм за рік і більше


400 — 2 000 мм

г)
протягом усього року майже що­дня йдуть зливи


переважно влітку, коли доміну­ють екваторіальні повітряні маси
д)

екваторіальний

субекваторіальний

4)
Р. Конго з притоками
Річки — Нігер, верхів'я Нілу та Конго, Замбезі, Яімпопо; озера — Чад, Вікторія, Рудольф, Ньяса, Танганьїка, Тана

5)

Вологі вічнозелені екваторіальні ліси характеризуються величез­ною розмаїтістю видів рослин. Ліси багатоярусні. Верхній ярус — дерева висотою 40-50 м (пальми та ін.). У нижніх ярусах мало світла і дуже волого. Дерева нижніх яру­сів — різної висоти, їхні крони заповнюють весь простір від 10 м і вище. Біля поверхні землі рос­лин небагато. Між стовбурами дерев лежать гнилі повалені стов­бури і гілки, вкриті мохами і ли­шайниками. Стовбури та крони обплетені ліанами. На гілках, лис­ті та стовбурах дерев поселяють­ся рослини-епіфіти. Серед дерев вологих екваторіальних лісів ба­гато порід із цінною деревиною, багато їх використовують в гос­подарстві: банан, кавове дерево, й ін.
У рослинності саван переважає трав'яний покрив. Серед високих трав піднімаються невеликі групи або одинокі екземпляри дерев, іноді зарості чагарників. У дере­вині, стеблах, листі іноді запаса­ється вода. Характерна зонтична форма крон. При високому сто­янні Сонця тінь від таких крон прикриває пристовбурну коре­неву систему. В дощовий період савана — це соковиті трави, де­рева зеленіють листям, у сухий період трави вигоряють, листя облітає, савана стає жовтою, бу­рою. 3 деревних порід у вологій савані переважають довгожителі баобаби, зонтичні акації, мімози, пальми.


6)

Умови для існування тварин дуже різноманітні. Вони змінюються як за горизонтальним напрямом, так і за вертикальним, тобто в залеж­ності від ярусів. У пухкому ґрунті й лісовій підстилці є численна мікрофауна, живуть різноманітні безхребетні, землерийки, змії, ящірки. У наземному ярусі — дрібні копитні, лісові свині, лісові слони, горили, біля водойм — карликові бегемоти, окапі. У кро­нах дерев багато мавп, шимпанзе. Багато птахів, гризунів, комах, часто дуже великих розмірів. В усіх ярусах поширені мурахи і терміти. Повсюдно є земноводні (жаби). Найбільший лісовий хи­жак — леопард.
Багатий трав'яний покрив дає корм великим травоїдним твари­нам: антилопам, зебрам, буйво­лам, носорогам. Листям дерев харчуються жирафи, слони. Бага­то хижаків: леви, леопарди, гепар­ди, водяться шакали і гієни. У во­доймах живуть бегемоти, кро­кодили, біля водойм гніздяться численні птахи.
7)


— Екваторіальні ліси відіграють ве­лику роль у формуванні природи не тільки тих місць, де вони рос­туть, але і всього материка і на­віть Землі в цілому. Ці ліси нази­вають «легенями Землі». Але знищування лісів призводить до зменшення кількості кисню у по­вітрі, вимирання багатьох видів тварин екваторіальних лісів. Ґтому створюються заповідники та національні парки, наприклад, нац. парк Салонга. Але цього не­достатньо. Необхідні спеціальні заходи для охорони цієї унікаль­ної природи.

Масове знищування тварин по­рушило процеси саморегуляції в природних комплексах саван і нанесло величезну і непоправну шкоду природі. Під впливом гос­подарської діяльності людини на сухі савани наступає пустеля. Для збереження природи саван, за­хисту тварин від знищення в аф­риканських країнах створюються заповідники і національні парки. Широко відомі національні парки Східної Африки: Ківу, Вірунга в За­їрі, Кагера в Руанді, Серенгеті в Танзанії, де зберігся первоздан­ний вигляд саван і багатий тваринний світ.


1) географічне положення;

2) площі, які займають;

3) клімат:

а) середня температура липня;

б) середня температура січня,

в) річна кількість опадів;

г) режим випадання опадів;

д) тип;

4) внутрішні води;

5) рослинність;

6) тваринний світ;

7) діяль­ність людини.

Спільні риси. Обидві зони розташовані в жаркому тепловому по­ясі, перетинаються екватором, мають переважно рівнинні те­риторії, високі середньорічні температури, велику кількість опадів; схожі деякі види тваринного світу.

Відмінні риси. За площею зона екваторіальних лісів менша від зони саван; незважаючи на велику кількість опадів у двох зо­нах, вона все ж таки більша в зоні екваторіальних лісів; у зоні екваторіальних лісів дощі йдуть протягом усього року майже щодня, в зоні саван дощі йдуть улітку, коли домінують еквато­ріальні повітряні маси, зима — сухий період; внутрішніх вод більше у зоні саван; у зонах відрізняються рослинність та пред­ставники тваринного світу.

3.

Абсолютна висота.

Геологічна будова.

Циркуляція повітряних мас,

Температура повітря й зволоження.

Кількість отриманої сонячної енергії.

родючість ґрунтів.

Висновок. Причинами, що обумовлюють основні відмінності при­родних зон, є географічна широта, від якої залежить кількість отриманої сонячної радіації, температура повітря та циркуляція повітряних мас, від яких відповідно залежать ґрунти та рос­линний покрив; геологічна будова, від якої залежать абсолют­ні висоти місцевості, тобто рельєф, який впливає на формуван­ня клімату.

Додаткові завдання

Зона вічнозелених твердолистих, лісів і чагарників (середземноморська).

У пустелі Наміб є рослини, вік яких іноді перевищує 2000 років — вельвічії. На території африканського континенту можуть

вільно поміститися Північна Америка і Європа. Близько 40% території Африки займають пустелі. Пустеля Сахара покриває третину Північної Африки. В Африці є 53 країни — це більше, ніж у будь-якій іншій частині світу. Африка є домом для най­довшої річки в світі — Ніл, що простяглася на 6671 км. Чоло­віки африканської народності ватузі дуже часто мають зріст 2 метри і більше, а пігмеї — найменші люди на Землі.iconГДЗ Географія 7 клас Зошит для практичних робіт Зошит Стадник 2015 Ранок
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації
У даній публікації ще немає коментарів. Хочете почати обговорення?

Реклама
Предмет, до якого ви найчастіше використовуєте ГДЗ?
Ми в соціальних мережах
Хмаринка тегів