ГДЗ Всесвітня історія 8 клас. Підручник [Гісем О.В., Мартинюк О.О.] 2021

icon18.01.2022, icon8 Клас / Всесвітня історія, icon126 247, icon2§ 8. Культура епохи Бароко. Народження нової європейської науки
Запитання і завдання
2. Чим відрізнялися стилі епохи Відродження та Бароко?
Епоха Бароко збагатила європейське мистецтво творами, що поєднували пишність, вигадливість і  виразні художні елементи.
3. Що нового додали в  розвиток живопису художники епохи Бароко?
«Урок анатомії доктора Тульпа» — груповий портрет доктора Тульпа з  учнями. Створюючи його, митець уперше вирішив відмовитися від традиційної композиції, де всі персонажі позують художнику. На картині учні оточили стіл, на якому лежить тіло людини, і  слухають пояснення доктора. Митець зумів показати різну реакцію на кожному з  облич учнів.
Спільною рисою, що об’єднувала фламандське та голландське мистецтво, стала любов до життя в  усіх його проявах. Однак якщо на картинах голландських майстрів переважали побутові сцени, портрети бюргерів і  міщан, то фламандські художники віддавали перевагу тому, що хотіли побачити католицьке духовенство та дворянство. Центральною постаттю фламандського мистецтва XVII  ст. вважається Пітер Пауль Рубенс. У  його творчості ці особливості проявилися найбільш яскраво. Майстер та його учні створили сотні картин, уславлюючи в  яскравих барвах силу, мужність, красу людських почуттів і  вчинків.
4. Чим уславився М.  де Сервантес?
с. Епоху Бароко, яка стала «золотим віком» іспанської літератури, започаткувала творчість письменника Мігеля де Сервантеса. Головним у  його доробку став роман «Премудрий ідальго Дон Кіхот із Ламанчі», який чимало дослідників називають першим сучасним романом та одним із найкращих творів світової художньої літератури.
Роман з’явився як сатира на численні рицарські романи, які набули значного поширення в  тогочасній Іспанії. У  них змальовувалися ідеальні, але нереальні персонажі. М.  де Сервантес на противагу їм зобразив притаманні людині дві складові її природи  — благородний ідеалізм та реалістичну практичність. Поділяючи ідеали гуманізму, автор одночасно показав, що людина набагато складніша за той образ, який створили гуманісти.
5. Яким був вплив на розвиток європейського суспільства відкриттів, здійснених у  цей період у  медицині й  математиці?
Іспанський вчений Мігель Сервет відкрив та описав систему кровообігу людини, існування якого підтвердили анатомічні дослідження А. Везалія. Англійський лікар та анатом Вільям Гарвей створив теорію кровообігу людини. Згодом він почав досліджувати, як зароджується людське життя. Однак у тогочасній Європі не сприйняли відкриттів вченого.
Із кінця XVI ст. почала активно розвиватися математика. Набула сучасного вигляду алгебра. Французький математик Франсуа Вієт запровадив буквені позначення й  започаткував загальну теорію рівнянь, завдяки чому його вважають засновником нової алгебри.
Ще один французький математик і філософ Рене Декарт установив взаємозв’язок між теорією рівнянь і  геометрією та відкрив нову дисципліну — аналітичну геометрію. Основи своєї теорії він виклав у праці «Міркування про метод».
Нові методи обчислення нескінченно малих величин запропонував професор Болонського університету Бонавентура Кавальєрі у  праці «Геометрія неподільних». У  розробці цього методу значну роль відіграли також німецький математик Йоганн Кеплер і  вже згадуваний Р.  Декарт, який увів у  науковий обіг поняття змінної величини.
6. Чи можна стверджувати, що тогочасні відкриття європейських астрономів створили нову картину Всесвіту? Чому?
Унаслідок наукових відкриттів XVI—XVII  ст. сформувалися основи нового природознавства, виникла наукова теорія будови Всесвіту, що відкрило шлях до пізнання законів природи.

iconГДЗ Підручник Всесвітня історія 2021 Ранок 8 клас Гісем Мартинюк
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації
Обговорення

Реклама
Що Вас цікавить більше?
Ми в соціальних мережах
Хмаринка тегів