ГДЗ Основи правознавства 9 клас. Підручник [Наровлянський О. Д.] 2017

icon23.02.2019, icon9 Клас / Правознавство, icon589 422, icon86§ 10. Громадянство України
ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ
1. Що таке громадянство?
Громадянство — це юридично визначений, стійкий, необмежений у просторі правовий зв’язок між особою та певною державою, що визначає їхні взаємні права й обов’язки.
2. Як в Україні вирішено питання подвійного громадянства?
Конституція України встановила, що в нашій державі існує єдине громадянство, отже, подвійне громадянство в Україні не допускається.
3. Хто та в яких випадках набуває громадянство України?
Набуття громадянства України за народженням
Набуття громадянства України за територіальним походженням
Прийняття до громадянства України
Поновлення у громадянстві України
Набуття дітьми громадянства України внаслідок усиновлення
Набуття громадянства внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров’я, у дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім'ю або передачі на виховання в сім’ю патронатного вихователя
Набуття громадянства України особою, визнаною судом недієздатною, внаслідок встановлення над нею опіки громадянина України
Набуття громадянства України дитиною у зв’язку з перебуванням у громадянстві України її батьків чи одного з них
Набуття громадянства України внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства
Оформлення та видача довідки про реєстрацію особи громадянином України
Видача тимчасового посвідчення громадянина України
4. Чи можлива втрата українського громадянства?
Громадянство України припиняється:
1) внаслідок виходу з громадянства України;
2) внаслідок втрати громадянства України;
3) за підставами, передбаченими міжнародними договорами України. Вихід з громадянства України (репатріація) допускається
5. Порівняйте значення понять: «людина», «громадянин», «особа».
Людина - це насамперед біологічна істота, яка наділена на відміну від інших тварин свідомістю й мовою, здатністю працювати, оцінювати навколишній світ і активно його перетворювати. З іншого боку, людина - істота соціальна.
Громадянин — людина певної країни. Ця приналежність є формально юридично оформленою. Як член певного соціуму громадянин має певні права та обов'язки, щодо цього соціуму і підпорядковується певним (прийнятим в громаді) нормам поведінки.
Особа — термін, який має кілька значень. Ця сторінка значень містить посилання на статті про кожне з них. Особа — людський індивід як суб'єкт соціальних та юридичних відносин і свідомої діяльності.
6. Порівняйте правовий статус громадян та осіб, які проживають в Україні, але не мають громадянства України.
Апатриди— особи без громадянства, тобто особи, що не мають громадянства будь-якої держави, їхнє правове становище визначається законодавством держави перебування і, за деякими винятками, прирівнюється до правового статусу власних громадян.
Правовий статус апатридів в Україні визначається Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»
Людина може стати апатридом в таких випадках:
- При народженні (зокрема від батьків-апатридів, якщо закони держави — місця народження не мають на увазі набуття особою громадянства цієї держави).
- При позбавлення громадянства державою. Позбавлення громадянства з боку держави може відбуватися з політичних, етичних мотивів або з міркування безпеки.
- При втраті отриманих раніше привілеїв громадянства (наприклад, у випадку громадянства, отриманого в шлюбі).
- При добровільній відмові від громадянства.
- У разі припинення існування держави.
7. Чому, на вашу думку, держава обмежує окремі права й обов’язки осіб, які не мають українського громадянства?
Це пов'язано з тим, що кожен громадянин має розуміти свою приналежність до певної нації, користуватися окремими правами, держава не обмежує загальновизнані права, але ті права які потребують знань про країну, відчуття патріотизму, розуміння значимості прийнятого рішення повені обмежуватися (політичні права). Зобов’язати тим людям, котрим ти не можеш довіряти не можна, це стосується найважливіших питань держави - її безпека, не може іноземець захищати країну від таких же яким він є сам, можлива внутрішня зрада, саме тому військовозобов’язані лише українці.
8. З дозволу батьків огляньте їхні паспорти та своє свідоцтво про народження. Які відомості в них містяться?
Місце проживання, дата народження, повне ім'я. Самостійно.
9. З огляду на правовий зміст громадянства проаналізуйте можливі наслідки подвійного громадянства для держави й окремої особи.
У розмовній мові зустрічається термін «подвійне громадянство», який вживається, щоб описати біпатризм. Але слід розрізняти біпартизм від «справжнього» подвійного громадянства, коли обидві держави визнають декілька громадянств однієї особи. Тобто людина, що має два громадянства не може називатися тією, що має подвійне громадянство, якщо кожна держава визнає її лише своїм громадянином.
Ст. 4 Конституції України говорить: "В Україні існує єдине громадянство". Але це не означає, що українцям заборонено мати інші громадянства. Це формулювання означає, що друге громадянство і документи, які підтверджують це громадянство, не визнаються українським законодавством і не діють на території України. Так, Закон України "Про громадянство" дає таке визначення: "Якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України". Це означає, що українець з паспортом України і, наприклад, Кіпру, в Україні визнаватиметься тільки громадянином України. На Кіпрі – тільки громадянином Кіпру. А ось при в'їзді на територію третіх країн, людина сама може вирішувати, який паспорт їй показати на митниці – таким громадянином вона і вважатиметься в цій країні. Тобто в Україні подвійне громадянство не заборонено, воно просто не визнається.
10. Висловте свою думку, у чому проявляється демократизм Закону України «Про громадянство України».
Розрізняють загальні та спеціальні принципи громадянства. Так, загальними є ті принципи, які властиві не тільки інституту громадянства, а й іншим правовим, політичним, соціальним інститутам. До них належать принципи: демократизму, інтернаціоналізму, втілення в інституті громадянства ознак суверенітету держави, поєднання інтересів суспільства, держави, особи, поваги до норм міжнародного права тощо.
Принцип єдиного громадянства - громадянства держави Україна, Який закріплений також у ст. 4 Конституції України та передбачає існування двох аспектів: виключення можливості існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць України, що є умовою існування унітарної держави, якою є Україна; заборона існування подвійного громадянства (біпатризму) в Україні, оскільки якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. По суті зміст цього принципу зводиться лише до невизнання правових наслідків біпатризму.
11. Визначте, у яких із зазначених випадків особа має право на українське громадянство.
а) Батьки дитини є громадянами України, але на момент її народження постійно проживають в Індії;
Вона може отримати громадянство, але їй потрібно відмовитися від іноземного.
б) батько дитини — громадянин Австрії, мати — громадянка України, постійно живуть у Румунії;
Не може отримати, бо проживає не на території України.
в) дівчина — громадянка України — одружилася з громадянином Пакистану та виїхала з ним жити на його батьківщину;
Вона може його змінити.
г) громадянка України виїхала до Польщі та вступила на службу в збройні сили Польщі;
Може мати.
ґ) біля пологового будинку в м. Чернігові знайдено новонароджену дитину, батьків якої встановити не вдалося.
Вона отримує громадянство.


iconГДЗ 9 клас Правознавство Підручник Грамота Наровлянський 2017
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації

  ГДЗ Основи правознавства 9 клас. Підручник [Андрусишин Б.І., Берендєєв С.О., Губань Р.В.] 2017

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитися з готовим домашнім завданням до підручника для закладів загальної середньої освіти з основ правознавства 9 клас. Видавництво "Перун". Автори підручника: Андрусишин Б.І., Берендєєв С.О., Губань Р.В. Рік видання 2017. Нова програма 2017 року. (Відповіді / ГДЗ...

  ГДЗ Основи правознавства 9 клас. Підручник [Ремех Т.О., Пометун О.І.] 2017

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитися з готовим домашнім завданням до підручника для закладів загальної середньої освіти з основ правознавства 9 клас. Видавництво "Літера", Київ. Автори підручника: Ремех Т., Пометун О. Рік видання 2017. Нова програма 2017 року. (Відповіді / ГДЗ / Ответы /...

  Контурна карта. Всесвітня історія 6 клас [2014]

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з контурною картою для всесвітньої історії з історії стародавнього світу 6 клас. Видавництво "Картографія". Рік видання 2014. (Нова програма)...

  Атлас. Всесвітня історія 6 клас [2014]

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з атласом для всесвітньої історії з історії стародавнього світу 6 клас. Видавництво "Картографія". Рік видання 2014. (Нова програма)...

  Атлас. Географія 6 клас [2014]

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з атласом для загальної географії 6 клас. Видавництво "Картографія". Рік видання 2014. (Нова програма)...
Обговорення

icon 19.12.2019

Спасибо вам огромное за это прекрасное гдз, из-за которого я заволила контрольную. Чтобы я без вас делала. Горите в аду, моя двойка вам потом приснится

icon 20.01.2020

Большое спасиба. Гдз классное. Правда не очень разборчивое. А так нашол что надо. Спасибо :3

icon 20.01.2020

Ну вот написал ДЗ на 11 и это замечательно. Спасибо вам большое. Горите в аду двойка.

icon 17.02.2020

Дибіли, а для чого тоді голова і мізки. Основи правознавства найлегший предмет, який я тільки знаю. А в даному ГДЗ все правильно і я дійсно пишу із даного ГДЗ, і в мене тільки 11. І це не притому що я просто списував, а вчу, вчу і вчу. Так що вчіться, бо як показує практика Правознавство - легкий предмет. І то дякуйте, що ще й таке є ГДЗ. І якщо-що то можна просто подивитись і потім подумати що написати у запропонованих вам завдань.

icon 03.03.2020

Гарите ваду двойка аперкот праход в ноги и ти умир

icon 23.03.2020

Запропонуйте шляхи,які сприяли б зменшенню злочинності серед неповнолітніх.

1 2 3 4 5 6 7

Реклама
Що Вас цікавить більше?
Ми в соціальних мережах
Хмаринка тегів