ГДЗ ДПА 9 клас. Біологія [Барна І.] 2019

icon13.01.2019, iconДПА, icon10 738, icon0Варіант 5
1. Проаналізуйте твердження щодо внутрішньої будови моху сфагнуму, зображеної на рисунку, й виберіть помилкове:
В цифрою «2» позначено епітелій стебла;
2. Рослинна клітина від тваринної відрізняється наявністю:
А пластид.
3. Повітряні мішки птахів НЕ беруть участі в:
А газообміні;
4. До м’якотілих черепах належить:
Г шкіряста черепаха.
5. Укажіть відділ мозку, де розташований центр сечовиділення:
Б проміжний мозок;
6. Літерою «X» позначено:
Б склисте тіло;
7. Рухову функцію виконують білки:
Б тубулін, актин і міозин;
8. Живе, як відкрита система характеризується:
А обміном речовин, енергією й інформацією з оточуючим середовищем;
9. На долю Ц-нуклеотидів у фрагменті ДНК припадає 20 %, що складає 600 нуклеотидів. Який відсоток і кількість тимінових нуклеотидів у даному фрагменті ДНК:
В 30 %, 900;
10. Укажіть, яким чином визначається стать організмів у бджіл:
В відкладенням запліднених і незапліднених яєць;
11. Довжина варіаційного ряду свідчить про:
Г межі модифікаційної мінливості.
12. Четвертий трофічний рівень пасовищних ланцюгів живлення становлять:
Г паразити хижаків.
13. Укажіть твердження, справедливі щодо грибів:
1 дихають-киснем повітря;
2 всмоктують прості органічні речовини всією поверхнею тіла;
3 виділяють ферменти для позаклітинного травлення;
6 їх клітини містять одне або кілька ядер.
14. Укажіть твердження, справедливі щодо павуків:
2 мають чотири пари ходильних ніг;
3 органи дихання — легеневі міціки та трахеї;
5 характерне позакишкове травлення;
15. Укажіть залози змішаної секреції:
1 сім’яник;
5 підшлункова залоза;
6 яєчник.
16.
1. А віруси— це неклітинні форми життя, які є внутрішньоклітинними абсолютними паразитами.
2. 
Б пріони — це особливий клас інфекційних агентів, які є низькомолекулярними білковими частинками без нуклеїнової кислоти.
3. 
В бацили— неклітинні форми життя, які являють собою низькомолекулярну одноланцюгову кільцеву РНК, що не кодує білків.
17. Запишіть три форми природного добору:
1. рушійний;
2. стабілізуючий;
3. дизруптивний (розриваючий)
18.
1. Д Гриби— це багатоклітинні гетеротрофні еукаріотичні організми, найзагальнішими ознаками яких є осмотичне живлення та прикріплений спосіб життя.
2. 
Б тварини — це багатоклітинні еукаріотичні організми, найзагальнішими особливостями яких є гетеротрофне живлення та активний рух.
3. 
В рослини — багатоклітинні еукаріоти, найзагальнішими особливостями яких є пластиди, фотоавтотрофне живлення та прикріплений спосіб життя.


iconДПА ГДЗ 9 клас Барна Підручники і посібники Біологія 2019
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації

  ГДЗ ДПА 9 клас. Математика [Березняк М.В.] 2019

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до збірника завдань для підсумкових контрольних робіт з математики, 9 клас з предмету "Математика" 9 клас. Видавництво "Посібники і підручники", Тернопіль. Автор збірника завдань: Березняк М.В. Рік видання 2019. Матеріали...

  ГДЗ ДПА 9 клас. Математика [Істер О.С., Єргіна О.В.] 2019

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до збірника завдань для підсумкових контрольних робіт з математики, 9 клас з предмету "Математика" 9 клас. Видавництво "Генеза", Київ. Автори збірника завдань: Істер О.С., Єргіна О.В. Рік видання 2019. Матеріали збірника містять...

  ГДЗ ДПА 9 клас. Біологія [Костильов О.В., Міюс С.М.] 2019

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до збірника завдань для підсумкових контрольних робіт з біології, 9 клас з предмету "Біологія" 9 клас. Видавництво "Генеза", Київ. Автори збірника завдань: Костильов О.В., Міюс С.М. Рік видання 2019. Матеріали збірника містять...

  ГДЗ Біологія 6 клас. Тест-контроль [Яковлева Є.В.] 2011

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з тест-контролем з біології 6 клас. Видавництво "Весна". Рік видання 2011....

  ГДЗ Біологія 7 клас. Зошит для контролю навчальних досягнень учнів [Кот К.В.] 2015

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до зошита для контролю навчальних досягнень учнів з біології 7 клас. ...
У даній публікації ще немає коментарів. Хочете почати обговорення?

Реклама
В якому класі ви навчаєтеся?
Ми в соціальних мережах
Хмаринка тегів