ГДЗ ДПА 9 клас. Біологія [Ягенська Г.В., Василюк Д.П.] 2019

11-05-2019, 18:47, ДПА, 2 097, 0


Варіант 6
1. Який генеративний орган у голонасінних рослин?
В шишка
2. Які добрива сприяють накопиченню в ґрунті гумусу, необхідного для підвищення родючості?
Г органічні
3. Які камери серця у риб?
Б передсердя та шлуночок
4. Який тип тварин має сліпо замкнену травну систему (без задньої кишки)?
В плоскі черви
5. Які види рецепторів знаходяться в сітківці?
В фоторецептори
6. Яку групу крові мають універсальні донори?
А першу (О)
7. До якої групи м’язів належить трапецієвидний м’яз?
Бм’язи спини
8. Яка речовина вкриває ззовні коронку зуба?
Г емаль
9. Що входить до складу інформаційної РНК, на відміну від ДНК?
В рибоза, урацил
10. Вкажіть, які зміни характерні для геномних мутацій.
В зміна кількості хромосом у каріотипі
11. Який вегетативний орган рослин, видозмінюючись, утворює бульби?
Бпагін
12. Листки на нижніх гілках дерева містять у клітинах фотосинтезуючої тканини менше хлорофілу, ніж листки верхівкових гілок. Вкажіть причину цього явища.
В нижнім листкам дістається менше світла
13. Які тварини мають чотирикамерне серце?
Б птахи та ссавці
14. Які тварини є всеїдними?
Г ведмідь, вепр
15. Який вид імунітету до вітрянки має людина, яка перехворіла на цю хворобу?
В природний набутий
16. Які наслідки активації симпатичного відділу вегетативної нервової системи?
А прискорює серцебиття, розширює зіниці
17. Яка послідовність нуклеотидів молекули РНК, утвореної на ділянці ДНК наступного складу: Т-Т-Т-Т-Т-Т-А- Г- Г-А-Т- Ц?
В А-А-А-А-А-А-У-Ц-Ц-У-А-Г
18. У яких фазах мітозу відбуваються протилежні процеси?
В профаза й телофаза
19. Проаналізуйте твердження щодо організму, зображеного на малюнку, та виберіть правильні.
I — належить до бактерій
II — належить до одноклітинних еукаріот
III — характерний змішаний тип живлення
IV — клітинна стінка містить целюлозу
А ІІ і ІІІ
20. Проаналізуйте твердження щодо організму, зображеного на малюнку, та виберіть правильні.
І — багатоклітинний твариноподібний організм
II — має в клітині два типи ядер
III — одноклітинний твариноподібний організм
IV — рухається за допомогою несправжніх ніжок (псевдоподій)
Г III і IV
21. Проаналізуйте твердження щодо органа, зображеного на малюнку, та виберіть правильні.
I — належить до травної системи
II — належить до дихальної системи
III — виділяє ферменти, що розщеплюють білки
IV — виділяє ферменти, що розщеплюють вуглеводи
А І і ІІІ
22. Установіть відповідність між біологічним об’єктом та рівнем організації живої матерії.
А5, Б3, В1, Г4
23. Установіть відповідність між фізіологічним процесом в організмі людини та органом, у якому він відбувається.
А3, Б5, В4, Г2.
24. Визначте послідовність процесу утворення еритроцитів.
Б поділ стовбурових клітин кісткового мозку
А формування гемоглобіну всередині еритроцита
Г втрата попередниками еритроцитів ядра
В вихід еритроцитів у кров’яне русло
25. Установіть послідовність етапів обміну білків.
Г надходження білків в організм з їжею
Б розщеплення білків у травній системі
А всмоктування поживних речовин із травної системи
В синтез власних білків у клітинах


Схожі публікації
У даній публікації ще немає коментарів. Хочете почати обговорення?

Ім'я:*
E-Mail:

Реклама
Що Вас цікавить більше?
Ми в соціальних мережах
Хмара тегів
Найпопулярніше
ГДЗ Природознавство 5 клас. Підручник [Ярошенко О.Г., Бойко В.М.] 2018
Природознавство
ГДЗ Природознавство 5 клас. Підручник [Ярошенко О.Г., Бойко В.М.] 2018
170 977  

ГДЗ Природознавство 5 клас. Робочий зошит [Демічева І.О.] 2018
Природознавство
ГДЗ Природознавство 5 клас. Робочий зошит [Демічева І.О.] 2018
164 210  

ГДЗ Основи правознавства 9 клас. Підручник [Наровлянський О. Д.] 2017
Правознавство
ГДЗ Основи правознавства 9 клас. Підручник [Наровлянський О. Д.] 2017
136 646  

ГДЗ Англійська мова 5 клас. Підручник [Карпюк О.] 2018
Англійська мова
ГДЗ Англійська мова 5 клас. Підручник [Карпюк О.] 2018
96 973  

 
Rule.School © 2017-2020
Powered by Steffenz & ABCVG Info.