ГДЗ Англійська мова 3 клас. Підручник [Мітчелл Г.К., Марілені Малкогіанні] 2020

icon24.03.2021, icon3 Клас / Англійська мова, icon7 164, icon02) Every day (Сторінки 17-28)
Сторінка 17
do my homework - добити домашнє завдання;
brush my teeth - чистити зуби; have a shower - приймати душ; get dressed - одягатися; have lunch - обідати.
1. Слухайте і вказуйте. Тоді заспівайте.
Mike's day - День Майка
In the morning I get up. - Вранці встаю
I get up at eight o'clock. - Я встаю о восьмій.
I have breakfast - Я снідаю
I brush my teeth - Я чищу зуби
And I go to school - І я йду до школи
With my best friend, Keith. - З моїм найкращім другом кейс.
After school he has lunch. - Після школи він обідає.
Не has lunch at three o'clock. - Він обідає о третій годині.
Не does his homework. - Він робить домашнє завдання.
Не plays football - Він грає у футбол
With Keith and Howard - 3 Кейс і Говардом
And then he has a shower. - А потім приймає душ.
2. Казати.
I get up at eight o'clock. I play basketball after school.
- Встаю о восьмій. Після школи я граю в баскетбол.
I get up at seven o'clock. I do my homework after school.
- Встаю о сьомій. Я роблю домашнє завдання, після школи.
Сторінка 18
take the bus - їхати Автобусом; drive а саr - водити машину; ride a bike - кататись на велосипеді;
walk - ходити; take thetrain - сісти на поїзд.
1. Слухай і читай.
1) Hey, Anna! Come with us. My dad drives me to school every day.
- Гей, Анна! Ходімо з нами. Тато щодня возить мене до школи.
Thank you! - Дякую.
2) Do you take the bus to school every day, Anna?
- Ти щодня їдеш автобусом До школи, Анна?
Yes, I do. Му mum does not drive.
- Так. Моя мама наводить.
3) Look, There is Jenny and Billy. They walk to school every day.
- Подивіться, це Дженні та Быллы. Вони ходять до школи щодня.
4) Hey! There is Suzie. She rides her bike to school every day.
- Гей! Там Сьюзі. Вона щодня їздить на велосипеді до школи.
Hi, Greg! - Привіт, Грей!
Сторінка 19
2. Прочитайте вправу 1 і скажіть.
1. Does Greg walk to school every day?
Yes, he does.
2. Does Anna take the train to school every day?
No, she does not.
3. Does Greg's dad drive a car?
Yes, he does.
4. Do Jenny and Billy take the bus to school every day?
No, she does not.
5. Does Suzie ride her bike to school every-day? Yes, she does. - Так.
3. Слухайте і вказуйте.
1 - С; 2 - А; 3 - В; 4 - D.
4. Спитати і відповісти.
Does your dad drive to work?
- Твій, тато їздить на роботу?
No, he does not. Не takes the train.
- Ні. Він їде на поїзді (метро).
Сторінка 20
firefighter - пожежник, put out fires - гасити пожежі, save people - рятувати людей, actor - актор, doctor - лікар/ pilot - пілот, artist - художник.
1. Спухай і читай.
What do you do, Dave?
- Інтерв'юер: Що ти робиш, Дейве?
Dave: I am a firefighter. I put out fires.
- Дейв: Я пожежник. Я гашу пожежі.
Interviewer: What do you do, Jill?
- Інтерв’юер: Що ти робиш, Джилл?
Jill: I am a doctor. I save people.
- Джилл: Я лікар. Я рятую людей.
Interviewer: What do you do, Tom?
- Інтерв'юер: Що ти робиш, Томе?
Tom: I am a pilot. I fly planes.
- Том: Я пілот. Я літаю на літаках.
Interviewer: What do you do, Mark?
- Інтерв'юер: Що ти робиш, Марк?
Mark: I am an actor. I play in theatres.
- Марк: Я актор. Я граю в театрах.
What do you do, Karen?
- Інтерв'юер: Що ти робиш; Карен?
Karen: I am an artist. I paint pictures.
- Карен: Я художник. Я малюю картини.
Сторінка 21
2. Прочитайте вправу 1 і скажіть True (правда) або False (неправда).
1. Dave is a doctor. - (False)
2. Jill puts out fires. - (False)
3. Tom plays in theatres. - Том грає в театрах. (False)
4. Mark is an actor. - (True)
5. Karen is an artist. - (True)
3. Прочитайте і вкажіть на правильні картинки.
1. Не plays in theatres, He is an actor -> C.
- Грає в театрах. Він актор.
2. She paints pictures. SHe is an artist. -> E.
- Вона малює картини. Вона художник.
3. They put out fires. They are firefighters. -> D.
- Вони гасили пожежі. Вони пожежники.
4. Не saves people. He is a doctor. -> В.
- Він рятує людей. Він лікар.
5. Не flies a plane. He is a pilot. -> А.
-Він літає на літаку. Він пілот.
4. Виберіть роботу. Тоді запитайте і дайте відповідь.
What do you do? - Що ти робиш?
I am a firefighter. I put out fires.
- Я пожежник. Я гашу пожежі.
5. Напишіть про свою роботу у зошиті, напр. Я пілот. Я літаю на літаках.
I am a doctor. I saves people.
- Я лікар. Я рятую людей.
Сторінка 22
clean my room - прибрати кімнату, do the washing-up - мити посуд, make the bed - заправляти ліжко,water the plants - поливати рослини, take out the rubbish - виносить сміття.
1. Виберіть людину. Тоді запитайте і дайте відповідь.
What do you do at home? - Що ти робиш вдома?
I make the bed. - Я застилаю ліжко.
Are you Daria? - Ти Дарія?
Yes, I am. - Так.
2. Напишіть про те, що ви робите вдома, у своєму зошиті, напр. Я застилаю ліжко і прибираю свою кімнату.
I clean my room and I take out the rubbish.
- Я прибираю свою кімнату і виношу сміття.
Сторінка 23
1. Прочитайте про день Олега. Тоді напишіть про свій день.
What do you do in the morning?
What do you do after school?
What do you do before bedtime?
I get up at seven o'clock in the morning. I make my bed and brush my teeth. Then I have breakfast. At eight o'clock I go to school. After school I have lunch and go for a walk. Then I do my homework. In the evening I clean my room and play computer games. Then I brush my teeth and go to bed.
Що ти робиш вранці?
Що ви будете робити після школи?
Що ти робиш перед сном?
Встаю о сьомій ранку. Я застилаю ліжко і чищу зуби. Тоді я снідаю. О восьмій годині я йду до школи. Після школи я обідаю і гуляю. Потім я роблю домашнє завдання. Увечері я прибираю свою кімнату і граю в комп'ютерні ігри. Потім чищу зуби і лягаю спати.
Сторінка 24
1. Опухай і читай.
It is Career Day at school. This is Kerry's mother.
- У школі День кар'єри. Це мати Керрі.
I get up at seven o'clock in the morning. At eight o'clock I take the train to work.
- Встаю о сьомій ранку. О восьмій сідаю на поїзд на роботу.
Are you a teacher? - Ви вчитель?
No, I am not. I am a dentist. I fix people's teeth.
- Ні. Я стоматолог. Я людям лікую зуби.
Look! I am a dentist too!
- Давись! Я теж стоматолог!
Joey's dad is a firefighter.
- Тато Джої - пожежник.
I drive my car to work. I put out fires and save people.
- Я їду на машині на роботу. Я тушу пожежі і рятую людей.
I am a firefighter too!
- Я теж пожежник!
Сторінка 25
teacher - вчитель; dentist - стоматолог; fix teeth - лікувати зуби; chef - кухар; cook - кук - готувати; work- робота.
Monica's mum is a chef. She works in a restaurant.
- Мама Моніки - кухар. Вона працює в ресторані.
I take the bus to work and I cook all day.
- Я іду на автобусі на роботу і готую цілий день.
I am a chef too! - Я теж кухар!
What are you, Dexter? - Ти що, Декстер?
I am a pat! - Я кіт!
VALUE Every job is important. -
ЗНАЧЕННЯ: Кожна робота важлива.
Сторінка 26
1. Слухай і кажи.
pretty - гарненька; brush - щітка; crayon - кольоровий олівець; grey - сірий; fruit - фрукти; tree - дерево; drink - пити.
2. Слухай і скандуй. Тоді скажіть, що г суміш.
In the morning - Вранці
Get dressed. - Одягатися.
Brush your teeth. - Почисть зуби.
Have your breakfast. - Поснідати.
Hurry, Keith! - Поспішай Кейс!
Have some bread. - Є трохи хліба.
Have some fruit. - Є трохи фруктів.
Drink your milk. - Пий своє молоко.
It is good for you. - Це добре для тебе.
Сторінка 27
1. Слухай і кажи.
1. - NO; 2. - YES; 3. - NO; 4. - NO; 5. - NO; 6- YES.
2. Подивіться, виберіть і скажіть.
1. I am a pilot І fly planes.
- Я пілот. Я літаю на літаках.
2. Tom is an artist. He paints pictures.
- Том - художник; Він малює картини.
3. Olha is a dentist. She fixes people's teeth.
- Ольга —стоматолог. Вона лікує людям зуби.
4. Vlad is a doctor. Не saves people-
- Влад - лікар. Він рятує людей.
Сторінка 28
1. Назвіть повсякденну діяльність.
1. do my homework - робити домашнє завдання;
2. brush my teeth - чистити зуби;
3. have a shower - приймати душ;
4. get dressed - одягатися;
5. have lunch - обідати;
6. take the bus - їхати автобусом;
7. drive а саr - водити автомобіль;
8. ride а bike - їхати на велосипеді;
9. walk - йти пішки;
10. take the train - їхати потягом.
2. Назвіть назви професій та дії.
1. firefighter - пожежник;
2. actor - актор;
3. doctor - лікар;
4. pilot - пілот;
5. artist - художник;
6. dentist - стоматолог;
7. teacher - вчитель;
8. chef - кухар;
9. put out fires - гасити пожежу;
10. save people - рятувати людей;
11. fiх teeth - лікувати зуби;
12. cook - готувати;
13. clean my room - прибирати кімнату;
14. do the washing-up - мити посуд;
15. make the bed - застилати ліжко;
16. water the plants - поливати рослини;
17. take out the rubbish - виносити сміття;
18. work - працювати.
3. Прочитайте і скажіть.
1. Не does his homework every day.
- Він робить домашнє завдання щодня.
2. Does she walk to school? No, she does not.
- Вона йде пішки До школи? Hi.
3. What do you do? I am an artist. I paint pictures.
- Що ти робиш? Я художник. Я малюю картини.
4. What do you do at home? I clean my room.
- Що ти робиш вдома? Я прибираю свою кімнату.


iconГДЗ 3 клас Підручник Англійська мова Лінгвіст Мітчелл 2020 Марілені Малкогіанні
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації
У даній публікації ще немає коментарів. Хочете почати обговорення?

Реклама
В якому класі ви навчаєтеся?
Ми в соціальних мережах
Хмаринка тегів