ГДЗ Біологія 7 клас. Зошит для практичних робіт [Сліпчук І.Ю.] 2015

icon13.04.2018, icon7 Клас / Біологія, icon6 325, icon0ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4
Тема: Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин.
Мета: навчитися визначати особливості будови кровоносної системи представників різних груп хребетних тварин: кісткових риб, амфібій, рептилій, птахів, ссавців, які пов'язані зі способом
Матеріали та обладнання: таблиці, малюнки або слайди зі схеми будови кровоносної системи представників риб, амфібій, рептилій, птахів і ссавців, комп’ютер, мультимедійний проектор, інтерактивна дошка.
Хід роботи
Завдання 1. Ознайомтеся з будовою кровоносної системи хребетних тварин.
Знайдіть у підручнику та довідковій літературі відомості про будову кровоносної системи досліджуваних тварин, причитайте.
Завдання 2. Дослідіть будову кровоносної системи представників різ­них груп хребетних тварин.
Ознайомтеся з таблицями, малюнками або слайдами зі схемами бу­дови кровоносної Системи представників риб, амфібій, рептилій, птахів і ссавців. Знайдіть передсердя (праве і ліве), шлуночки (правий і лівий), перегородку між камерами шлуночка, визначте яка кров у камерах сер­ця. З'ясуйте напрям руху крові по організму в досліджуваних тварин.
Визначте особливості будови кровоносної системи.
Зверніть увагу на те, що:
у риб одне коло кровообігу, серце двокамерне, кров у серці насичена вуглекислим газом;
в амфібій (земноводних) два кола кровообігу. Трикамерне серце (два передсердя і один шлуночок). Тому в шлуночку кров збагачена кис­нем і кров насичена вуглекислим газом змішуються;
у плазунів два кола кровообігу. Трикамерне серце має неповну пе­регородку в шлуночку, тому кров збагачена киснем і кров насичена вуглекислим газом частково змішуються. У крокодилів серце - чоти­рикамерне;
у птахів чотирикамерне серце має повну перегородку в шлуночку, тому кров збагачена киснем і кров насичена вуглекислим газом не змішуються;
у ссавцівчотирикамерне серце має повну перегородку в шлуночку, тому кров збагачена киснем і кров насичена вуглекислим газом не змішуються.
2.3. На малюнку підпишіть назви груп тварин, яким належать зобра­жені кровоносні системи, та позначте їх складові частини відповідними цифрами:
Тварини
Складові частини кровоносної системи
І. Риби
1. Передсердя
II. Земноводні (амфібії)
2. Шлуночок
III. Плазуни (рептилії)
3. Шлуночок із неповною перегородкою
IV. Птахи
4. Праве передсердя
V. Ссавці
5. Ліве передсердя

6. Правий шлуночок

7. Лівий шлуночок

8. Артерії

9. Вени

Завдання 3. Заповніть порівняльну таблицю
Особливості будови кровоносної системи у різних груп хребетних тварин

Ознаки
Група
Риби
Амфібії
Рептилії
Птахи І Ссавці
Кровоносна система (замкнена/ незамкнена)
Замкнена
Замкнена
Замкнена
Замкнена
Кількість кіл кровообігу
1
2
2
2
Кількість камер серця
2
3
3
4
Перегородка у шлуночку (є/немає, повна/неповна)
нема
4

повна
Кров збагачена киснем і кров наси­чена вуглекислим газом (змішуються)
змішана
змішана
змішана
не змішана
(холоднокровні\теплокровні
холоднокровні
холоднокровні
нахолоднокровні
теплокровнана

Завдання Оформіть звіт.
1. У ході практичної роботи навчитися визначати різні типи кровоносної системи у різних класів тварин
2. Усі хребетні тварини мають замкнену кровоносну систему.
3. У водних хребетних тварин (Риб) є тільки одинкровообігу.
4. У тварин, які перейшли до наземного способу життя (амфібій і пла­зунів), виникають двакола кровообігу: мале і велике.
Але остаточного розділення крові, що циркулює по цих колах, у амфібій і плазунів ще немає оскільки кров змішується у шлуночку серця.
5. Повністю розділені кола кровообігу з’являються лише у птахів та ссавців
6. Головною особливістю кровоносних систем хребетних тварин є висо­ка ефективність забезпечення кров'ю всіх частин тіла тварини завдяки
Наявність тиску у судинах, дуже розвиненого кровообігу, наявності капілярів.


iconГДЗ Біологія 7 клас Зошит для практичних робіт Зошит Сліпчук 2015 Освіта
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації
У даній публікації ще немає коментарів. Хочете почати обговорення?

Реклама
Предмет, до якого ви найчастіше використовуєте ГДЗ?
Ми в соціальних мережах
Хмаринка тегів