ГДЗ Всесвітня історія 8 клас. Підручник [Ладиченко Т.В., Лукач І.Б., Подаляк Н.Г.] 2021

icon02.09.2022, icon8 Клас / Всесвітня історія, icon37 261, icon0§ 18. Індустріальна революція та сяйво Просвітництва
1. Схарактеризуйте наслідки аграрного перевороту. Чому вважають, що він підготував ґрунт для індустріальної революції?
Упродовж Х\/І-Х\/ІІІ ст. в Англії практично зникли селяни-землевласники й майже вся земля опинилася в руках лендлордів. Вони віддавали її в довгострокову оренду фермерам і підприємцям. Ті використовували працю найманих працівників - учорашніх селян, позбавлених землі та згодних найматися на роботу за будь-яку платню. Так в Англії було здійснено аграрний переворот, який в свою чергу призвів до індустріальної революції, через появу найманих робітників.
2. Назвіть позитивні та негативні наслідки індустріальної революції.
Позитивні - поява різноманітних фабрик, розвиток торгівлі, розвиток міст, здешевлення певних товарів, через їх масове виробництво, з’явилися нові соціальні верстви - підприємці і наймані працівники. Негативні - низька заробітна плата, використання дитячої праці, тяжкі умови праці.
3. Які ідеї було закладено в основу Просвітництва й чому вони народилися саме в Англії?
Просвітництво - філософсько-ідейний рух другої половини XVIІ-ХVІІІ ст. Його представники (вчені, філософи, письменники) вважали, що метою суспільства є людське щастя, якого можна досягти шляхом перебудови суспільства на засадах розуму (раціоналізм); обстоювали теорію природного права, вільнодумства. Батьківщиною Просвітництва була Англія, де становлення капіталізму стимулювало розвиток науки і знань.
4. Чому Монтеск’є надавав великого значення поділу влади на три гілки?
Ш. Монтеск’є сформулював принцип поділу влади й положення про те, що метою будь-якої форми держави є збереження свободи на основі закону. Теорія поділу законодавчої, виконавчої і судової влади, їхньої незалежності одна від одної могла, на думку просвітителів, забезпечити досконалий суспільний устрій.
5. Чому XVIII ст. називають добою Вольтера?
Найпомітніша постать французького Просвітництва - Марі Франсуа Аруе, більш відомий під псевдонімом Вольтір (1694-1778 рр.). Засуджуючи могутність і багатство католицької церкви, Вольтер вважав релігію опорою моралі, необхідною для суспільства, але водночас рішуче виступав за свободу віросповідання і прославляв ідею віротерпимості. Вольтер ніколи не залишався байдужим до несправедливості. Широку популярність набули його публічні виступи на захист безвинно засуджених. Він мав такий сильний вплив на сучасників, що XVIII ст. й тепер називають добою Вольтера.
6. Що відрізняло погляди Ж.-Ж. Руссо від загальних ідей просвітителів?
Жан-Жака Руссо поділяв загальну ідею просвітителів про те, що природа є величезною гармонійною системою, а людина - її складовою частиною. Але, на відміну від них, Руссо був переконаний: люди самі зруйнували цей «природний стан», оточивши себе різними установами, створення яких суперечить закону природи. Мислитель не визнавав позитивних наслідків прогресу й закликав повернутися до життя на лоні природи. Виховання в розумінні Руссо - це розвиток природних здібностей і задатків дитини, відсутність будь-якого насильства над нею. Руссо не просто протиставляв природу й тогочасну цивілізацію, а стверджував, що розвиток науки й мистецтва псує суспільство.
7. Яку роль відіграла «Енциклопедія» в житті французького суспільства?
Філософ Дені Дідро вважав своїм завданням зробити сучасні знання доступними для всіх. Його задум полягав у тому, щоб скласти загальну картину накопичених знань та об’єднати їх у спеціальний довідник. Видання отримало назву «Енциклопедія». Перший том цієї праці був надрукований у 1751 р. Проте вже в 1759 р. було заборонено видавати «Енциклопедію», хоча вона продовжувала виходити підпільно. Ця масштабна праця справила величезний вплив на тогочасне суспільство, підготувавши майбутні революційні зміни.
8. У чому масони вбачали свою мету?
Масонство - релігійно-етичний рух, учасники якого закликали до морального вдосконалення людей і їхнього об’єднання (незважаючи на релігійну та національну належність) на принципах братерства, рівності, взаємодопомоги й вірності. Вони ставили загальнолюдські інтереси й цінності вище за інтереси окремої нації. Вони проповідували свободу і братерство всіх людей, поширювали ідеї Просвітництва, займалися благодійництвом.
9. У чому полягали особливості класицизму? Чому він виник саме у Франції і саме в середині XVII ст.?
Класицизм - художній стиль, філософський та естетичний напрям у європейській культурі XVIІ-ХІХ ст., що виник у Франції. Його представники прагнули впорядкувати весь навколишній світ на принципах раціоналізму (розуму). Вони наслідували зразки античної філософії та мистецтва, переосмисливши їх. Класицизм утвердився у Франції в середині XVII ст., коли абсолютна монархія досягла розквіту. Мистецтво тоді цінувалося дуже високо, держава заохочувала митців, але намагалася змусити їх служити своїм інтересам.
10. Як технічні досягнення вплинули на повсякденне життя людей?
Досягнення індустріальної революції та ідеї Просвітництва досить швидко проникли в тогочасне суспільство. Поліпшився стан медицини: відкривалися лікарні та пологові будинки, удосконалювалося медичне обслуговування, знижувалася смертність. У середині XVIII ст. друкована періодична преса повністю витіснила рукописні новини. Комфортнішим стало житло. На улюблену деталь інтер’єру перетворилися різних форм дзеркала в красивих рамах, різко зріс попит на настінні годинники з маятником і картини. У моду увійшла китайська порцеляна - посуд, статуетки, вази. Проте вона була занадто дорогою. Згодом німецький алхімік Й. Бетгер винайшов технологію виробництва порцеляни, і в 1710 р. в місті Мейсен відкрилася перша мануфактура з її виготовлення.

iconГДЗ 8 клас Підручник 2021 Ранок Ладиченко Лукач Подаляк Всесвітня історія
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації

  Підручник Всесвітня історія 8 клас Сорочинська Н.М. 2021

  У даному матеріалі викладений шкільний підручники з "Всесвітньої історії", автор: Сорочинська Н.М. Видавництво "Богдан", для 8 клас, який кожен охочий може завантажити або переглянути онлайн. Все викладено у простому вигляді. Нова програма 2021 року для 8 класу....

  Підручник Всесвітня історія 8 клас Васильків І.Д. 2021

  У даному матеріалі викладений шкільний підручники з "Всесвітньої історії", автори: Васильків І.Д., Островський В.В., Басюк О.Я., Паршин І.Л., Костікова М.І. Видавництво "Астон", для 8 клас, який кожен охочий може завантажити або переглянути онлайн. Все викладено у простому вигляді. Нова програма...

  Підручник Всесвітня історія 8 клас Ладиченко Т.В. 2021

  У даному матеріалі викладений шкільний підручники з "Всесвітньої історії", автори: Ладиченко Т.В., Лукач І.Б., Подаляк Н.Г. Видавництво "Генеза", для 8 клас,  який кожен охочий може завантажити або переглянути онлайн. Все викладено у простому вигляді. Нова програма 2021 року для 8 класу....

  Підручник Всесвітня історія 8 клас Гісем О.В. 2021

  У даному матеріалі викладений шкільний підручники з "Всесвітньої історії", автори: Гісем О.В., Мартинюк О.О. Видавництво "Ранок", для 8 клас,  який кожен охочий може завантажити або переглянути онлайн. Все викладено у простому вигляді. Нова програма 2021 року для 8 класу....

  Підручник Всесвітня історія 8 клас Щупак І.Я. 2021

  У даному матеріалі викладений шкільний підручники з "Всесвітньої історії", автори: Щупак І.Я., Черкас Б.В., Бурлака О.В., Власова Н.С., Галушко К.Ю., Кронгауз В.О., Піскарьова І.О., Секиринський Д.О. Видавництво "Оріон", для 8 клас,  який кожен охочий може завантажити або переглянути онлайн. Все...
У даній публікації ще немає коментарів. Хочете почати обговорення?

Реклама
Предмет, до якого ви найчастіше використовуєте ГДЗ?
Ми в соціальних мережах
Хмаринка тегів