ГДЗ Географія 9 клас. Підручник [Бойко В.М., Дітчук І.Л., Гринюк Т.А., Смаль І.В., Харенко І.М.] 2022

icon24.10.2022, icon9 Клас / Географія, icon5 408, icon0§ 47. Сталий розвиток — стратегія людства на ХХІ століття
1. Чому стратегією розвитку людства у ХХІ ст. визначено як збалансований розвиток?
Розвиток економіки, технічний прогрес, глобалізація спрощують наше життя. Водночас ці процеси мають негативні наслідки як для нас, так і для майбутніх поколінь. Міркуючи над подальшим існуванням людства у зв’язку із загостренням глобальних проблем, фахівці ООН розробили концепцію сталого розвитку. Ця стратегія — дороговказ для створення суспільства, яке не руйнуватиме середовище свого існування, такого суспільного поступу, що не виснажуватиме ані природні, ані людські ресурси. Перехід до такої моделі розвитку означає перегляд ціннісних орієнтацій у свідомості людей.
2. Назвіть складники збалансованого розвитку. У чому полягає їх зміст?
Збалансований розвиток передбачає єдність економічного, екологічного та соціального розвитку. Економічний складник визначає розвиток економіки як безвідходної, енерго- і ресурсозбережувальної системи, націленої на створення екологічно прийнятної продукції. Соціальний складник спрямований на досягнення справедливого розподілу соціальних благ між усіма членами суспільства, повноцінне задоволення потреб людей в освіті, охороні здоров’я, соціальному забезпеченні, збереження духовного надбання і культурного різноманіття людства. Екологічний складник орієнтує на збереження і життєздатність природних систем для глобальної стабільності біосфери планети.
3. Охарактеризуйте основні положення концепції збалансованого розвитку.
Поєднання охорони природи і розвитку суспільства;
задоволення основних потреб людини;
досягнення рівності та соціальної справедливості;
забезпечення соціального самовизначення та культурного різноманіття;
підтримання цілісності екосистем.
4. Яку роль відіграють світова громадськість та міжнародні організації в забезпеченні збалансованого розвитку?
Вагоме значення в реалізації принципів збалансованого розвитку має міжнародна співпраця, тому що проблеми сьогодення мають загальноземний масштаб. Її формами є міждержавні угоди та участь країн у діяльності міжнародних природоохоронних організацій.
У Декларації тисячоліття сформульовано основні міжнародні цілі розвитку: викорінення крайнього зубожіння та голоду; надання всім жителям планети початкової освіти; забезпечення гендерної рівності та розширення прав жінок; зменшення дитячої смертності; покращення охорони здоров’я матерів; боротьба з ВІЛ/СНІДом та іншими захворюваннями; забезпечення екологічної збалансованості; формування глобального партнерства. У Всесвітній хартії природи проголошено принципи збереження природного середовища. Конвенція про зміну клімату має на меті стабілізувати концентрацію в атмосфері парникових газів. Конвенція про боротьбу з опустелюванням покликана запобігти опустелюванню земель і пом’якшити негативний вплив посух. Конвенція з біологічного різноманіття націлює на збереження та відновлення біологічного різноманіття, його збалансоване використання.

iconГДЗ Підручник Географія 9 клас Бойко Дітчук Гринюк Смаль Харенко Перун 2022
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації
У даній публікації ще немає коментарів. Хочете почати обговорення?

Реклама
Як Вам оновлений дизайн сайту?
Ми в соціальних мережах
Хмаринка тегів