ГДЗ Основи правознавства 9 клас. Підручник [Ратушняк С.П.] 2017

icon15.03.2019, icon9 Клас / Правознавство, icon51 482, icon2§8. Юридична відповідальність
Завдання та запитання
1. Що таке юридична відповідальність?
Юридична відповідальність — це передбачене законом і застосоване органами держави примусове обмеження або позбавлення правопорушника певних благ.
2. Вкажіть ознаки юридичної відповідальності.
- настає за вчинення правопорушення (за діяння, що містить склад правопорушення);
-здійснюється компетентним державним органом (на основі та відповідно до закону);
- застосовується у спеціальному порядку (процесуальне право);
- щодо правопорушника встановлюються певні обмеження або він позбавляється певних благ (майна).
3. Розкрийте зміст принципів юридичної відповідальності.
- Принцип справедливості
- Принцип законності
- Принцип невідворотності
- Принцип доцільності
- Принцип обґрунтованості
- Принцип гуманізму
4. Проаналізуйте особливості кожного з видів юридичної відповідальності.
Особливостями кримінальної відповідальності є такі:
– її підставою є вчинення особою злочину;
– встановлюється тільки КК України;
– застосовується тільки в судовому порядку, на підставі процесуального закону (КПК України);
– тягне за собою застосування до винної особи санкцій, перелік яких також визначено кримінальним законом (штраф, позбавлення військового, спеціального звання, виправні роботи, обмеження волі, строкове чи довічне позбавлення волі);
Особливостями цивільної відповідальності є:
– притягнення до неї здійснюється судом (загальним, господарським, третейським) чи самими учасниками цивільних правовідносин:
– презумпція винуватості порушника (відсутність своєї вини доводить особа, яка порушила зобов'язання або заподіяла шкоду);
– можливість притягнення за відсутності вини (наприклад, за заподіяння шкоди органом державної влади або джерелом підвищеної небезпеки);
– цивільно-правові санкції мають переважно правовідновний характер;
Адміністративну відповідальність, що настає за адміністративні проступки. Її особливості полягають у тому, що:
– підставою адміністративної відповідальності є вчинення особою адміністративних проступків, які порушують правила, що діють у сферах, урегульованих адміністративним та іншим (господарським, екологічним, трудовим, фінансовим) законодавством (управління, торгівля, дорожній рух, пожежний, санітарний нагляд та ін.);
– встановлюється КУпАП та іншими законами України;
– суб'єктами, уповноваженими накладати адміністративні стягнення, є органи адміністративної юрисдикції – суди, органи виконавчої влади, їх посадові особи та ін.;
– передбачає застосування специфічних санкцій, перелік яких встановлено законом (штраф, оплатне вилучення чи конфіскація предметів, тимчасове позбавлення спеціального права, виправні роботи, адміністративний арешт);
Дисциплінарну відповідальність, що настає за порушення правил трудової, службової, військової, навчальної дисципліни. Вона може застосовуватися згідно з нормами трудового права, а також інших галузей, які визначають особливості правового статусу окремих категорій працівників (суддів, прокурорів, державних службовців та ін.) у відповідних законах, дисциплінарних статутах і положеннях про дисципліну;
Матеріальну відповідальність, яка полягає в обов'язку працівника відшкодувати майнову шкоду, завдану роботодавцеві внаслідок невиконання чи неналежного виконання трудових обов'язків, і передбачена трудовим законодавством;
конституційну відповідальність, особливість якої полягає в тому, що вона має політико-правовий характер, настає за конституційне правопорушення і передбачає застосування конституційних санкцій. Суб'єктами такої відповідальності є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, громадяни та їх об'єднання. Прикладами конституційної відповідальності можуть бути розпуск політичної партії чи громадської організації, дострокове припинення повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
5. Що спільного та відмінного між видами юридичної відповідальності?
Відмінність адміністративної відповідальності від цивільної, дисциплінарної та кримінальної полягає в такому:
1) цивільна відповідальність настає за порушення обов'язків, які випливають із цивільно-правових угод, що виникають між рівноправними сторонами. Адміністративна ж відповідальність передбачає нерівність сторін;
2) на відміну від дисциплінарної адміністративна відповідальність застосовується органами та їх посадовими особами стосовно непідлеглих їм по службі порушників (наприклад, працівник поліції – водій транспортного засобу). Дисциплінарний проступок – це протиправне діяння працівника, який порушує встановлений на підприємстві внутрішній трудовий розпорядок. Він пов'язаний зі службовими, трудовими обов'язками винної особи;
3) кримінальну відповідальність визначено лише в Кримінальному кодексі України. Усі кримінальні справи розглядають і вироки виносять тільки суди. Адміністративна відповідальність передбачена не лише в КУпАП, айв інших законах. Правом розгляду справ про адміністративні правопорушення наділений не тільки суд, а й 43 органи адміністративної юрисдикції, які перелічені в ст. 218–24420 КУпАП. Притягнення до адміністративної відповідальності не тягне за собою судимості та звільнення з роботи. Адміністративна відповідальність характеризується особливим порядком її застосування, якому притаманні простота, оперативність та економічність на відміну від кримінального та цивільно-процесуального порядку.


iconГДЗ Підручник Правознавство 2017 Ратушняк Богдан
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації
Обговорення

icon 10.11.2020

Михайло (17 р., навчається заочно в коледжі, працює у приватній фірмі) продав моторолер, що подарували йому батьки, своєму товаришеві, оскільки йому не вистачало зароблених грошей на купівлю мотоцикла. Дайте характеристику юридичній ситуації. Він має повне право на таку операцію.

icon 11.11.2020

Микита,
Він має повне право на таку операцію, але щоб продати мопед, він мусить мати дозвіл від батьків. Правомірні дії — це дії, що відповідають вимогам законів, інших правових актів та принципів права.

Реклама
Як Вам оновлений дизайн сайту?
Ми в соціальних мережах
Хмаринка тегів