ГДЗ Основи правознавства 9 клас. Підручник [Ратушняк С.П.] 2017

15-03-2019, 20:09, 9 Клас / Правознавство, 37 383, 2


§4. Поняття та загальна характеристика права
Завдання та запитання
1. Що таке соціальні норми, право, галузь права, норма права?
Соціальна норма — система уявлень, що становить певний шаблон поведінки, що розділяється членами соціальної групи і необхідна для здійснення сумісних узгоджених дій.
Право — це система загальних загальнообов`язкових, формально-визначених правил поведінки, які встановлюються, охороняються і гарантуються державою з метою врегулювання найважливіших суспільних відносин.
Галузь права — окрема сукупність норм, спрямована на регулювання певної сфери якісно однорідних суспільних відносин.
Норма права - це загальнообов'язкове правило поведінки, сформоване в суспільстві відповідно до визнаної в ньому справедливої міри свободи і рівності та формально визначене (встановлене чи санкціоноване) і забезпечене державою з метою регулювання, охорони та захисту суспільних відносин.
2. Вкажіть ознаки права.
- право встановлюється і санкціонується державою,
- право — це система норм,
- право має загальний характер,
- право є загальнообов’язковим,
- право гарантується і охороняється державою,
- правові норми формально визначені.
3. Наведіть приклади галузей права, що належать до публічного та приватного права.
Галузі публічного права:
– конституційне право,
– кримінальне право,
– адміністративне право,
– фінансове право,
– виправно-трудове право.
Галузі приватного права:
– цивільне право,
– трудове право,
– господарське право,
– земельне право,
– сімейне право.
4. Поясніть, чому, на вашу думку, тільки держава може встановлювати, змінювати чи скасовувати норми права.
Правова норма пов'язана з державою. Вона являє собою владний припис, що встановлюється чи санкціонується державою та відображає її волю. Встановлення норми здійснюється шляхом безпосередньої державної чи делегованої правотворчості, а санкціонування являє собою державне затвердження вже існуючих у суспільстві приписів та надання їм певного ступеню обов'язковості. Лише держава наділена можливістю встановлювати, змінювати та скасовувати норми права. З іншого боку, норми права визначають межі впливу держави на суспільство, а також встановлюють коло повноважень державних структур. У демократичному суспільстві правова норма приймається державою від імені суспільства (народу), однак і в цьому випадку вона являє собою владний припис щодо поведінки чи діяльності суб'єктів суспільних відносин.
5. Сформулюйте спільні риси права і моралі.
Право і мораль мають спільні риси, властивості. Їх спільні риси проявляються в тому, що вони входять у зміст культури суспільства, є ціннісними формами свідомості, мають нормативний зміст і формують громадянську культуру. І право, і мораль впливають на соціальні, економічні, політичні умови життя суспільства, слугують загальній меті – узгодженню інтересів особистості і суспільства, забезпеченню і дотриманню гідності людини, підтримці громадського порядку
6. Оцініть, яку роль відіграє право в житті людини. У чому, на вашу думку, полягає соціальна цінність права?
У житті будь-якої держави, суспільства і кожної людини важливу роль відіграє таке явище, як право. Без цієї системи жодне суспільство не змогло б існувати мирно і впорядковано, і жодна держава не змогла б розвиватися.
Зрозуміти соціальну цінність права — значить усвідомити, розкрити його позитивну роль для особистості та суспільства. Соціальна цінність права виявляється в наступному:
- за допомогою права забезпечується загальний стабільний порядок у суспільних відносинах, у цьому виявляється його інструментальна цінність;
- завдяки праву досягається визначеність, точність у самому змісті суспільних відносин;
- право, втілюючи спільну (узгоджену) волю учасників суспільних відносин, сприяє розвитку тих із них, у яких зацікавлені як окремі індивіди, так і суспільство в цілому. Воно впливає на поводження і діяльність людей за допомогою узгодження їхніх специфічних інтересів;
- право забезпечує можливість нормальних активних дій людини, бо воно перешкоджає незаконним втручанням у сферу її правомірної діяльності;
- право в цивілізованому суспільстві забезпечує оптимальне сполучення свободи і справедливості;
- на правовій основі формуються основні інститути громадянського суспільства: ринкова економіка, багатопартійна політична система, демократична виборча система, вільні засоби масової інформації і правова держава;
- право є основою і єдино можливим цивілізованим засобом вирішення проблем міжнародного і міжнаціонального характеру, на основі права формується світовий правопорядок.


Схожі публікації

Обговорення

Михайло (17 р., навчається заочно в коледжі, працює у приватній фірмі) продав моторолер, що подарували йому батьки, своєму товаришеві, оскільки йому не вистачало зароблених грошей на купівлю мотоцикла. Дайте характеристику юридичній ситуації. Він має повне право на таку операцію.

Микита,
Він має повне право на таку операцію, але щоб продати мопед, він мусить мати дозвіл від батьків. Правомірні дії — це дії, що відповідають вимогам законів, інших правових актів та принципів права.

Ім'я:*
E-Mail:

Реклама
В якому класі ви навчаєтеся?
Ми в соціальних мережах
Хмара тегів
Найпопулярніше
ГДЗ Природознавство 5 клас. Підручник [Ярошенко О.Г., Бойко В.М.] 2018
Природознавство
ГДЗ Природознавство 5 клас. Підручник [Ярошенко О.Г., Бойко В.М.] 2018
465 651  

ГДЗ Основи правознавства 9 клас. Підручник [Наровлянський О. Д.] 2017
Правознавство
ГДЗ Основи правознавства 9 клас. Підручник [Наровлянський О. Д.] 2017
342 088  

ГДЗ Природознавство 5 клас. Робочий зошит [Демічева І.О.] 2018
Природознавство
ГДЗ Природознавство 5 клас. Робочий зошит [Демічева І.О.] 2018
279 878  

ГДЗ Вступ до історії 5 клас. Підручник [Гісем О.В.] 2018
Історія України
ГДЗ Вступ до історії 5 клас. Підручник [Гісем О.В.] 2018
224 429  

 
Rule.School © 2017-2021
Powered by Steffenz & ABCVG Info.