ГДЗ Українська мова 5 клас. Підручник [Глазова П.О.] 2018

icon01.11.2018, icon5 Клас / Українська мова, icon28 622, icon2
ЗМІСТ

ВСТУП
§ 1. Значення мови в житті людини й суспільства. Українська мова — державна мова України
Сторінка 6
ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. ТЕКСТ. РЕЧЕННЯ. СЛОВО
§ 2. Усні й письмові висловлення, текст. Інтонація речень, різних за метою висловлення. Розділові знаки в кінці речення
§ 3. Лексичне значення слова. Слово як частина мови

ЛЕКСИКОЛОГІЯ
§ 4. Лексичне значення слова
§ 5. Однозначні і багатозначні слова
§ 6. Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях
§ 7. Групи слів за значенням. Синоніми
§ 8. Антоніми
§ 9. Омоніми
§ 10. Пароніми

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ
§ 11. Основа слова і закінчення — значущі частини слова. Форми слова й спільнокореневі слова
§ 12. Змінювані й незмінювані слова
§ 13. Спільнокореневі слова. Префікс, суфікс
§ 14. Вимова та написання префіксів пре-, при-, прі-

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ
§ 15. Звуки мови й звуки мовлення
§ 16. Звуки голосні й приголосні, дзвінкі та глухі, тверді й м’які (повторення)
§ 17. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт
§ 18. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ (повторення). Вимова звуків, що позначаються буквами ґ, ї
§ 19. Склад. Правила переносу слів. Наголос
§ 20. Орфоепічна помилка
§ 21. Орфограма. Орфографічне правило. Орфографічна помилка. Вимова наголошених і ненаголошених голосних
§ 22. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних
§ 23. Вимова і правопис префіксів роз-, без-
§ 24. Спрощення у групах приголосних
§ 25. Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків
§ 26. Основні випадки чергування у—в, і—й
§ 27. Вимова і правопис префіксів з-(зі-, с-)
§ 28. Вимова і правопис префіксів роз- (розі-)
§ 29. Позначення м’якості приголосних на письмі. Букви ь, і, є, ю, я. Сполучення літер ьо, йо
§ 30. Правила вживання знака м’якшення
§ 31. Правила вживання апострофа
§ 32. Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних звуків та подовжених м’яких приголосних звуків

ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ Й ПУНКТУАЦІЇ
§ 33. Словосполучення. Головне й залежне слова у словосполученні
§ 34. Речення. Граматична основа речення. Речення з одним головним членом
§ 35. Види речень за метою висловлення: розповідні, питальні, спонукальні
§ 36. Види речень за емоційним забарвленням: окличні й неокличні
§ 37. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставини
§ 38. Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами
§ 39. Узагальнювальне слово при однорідних членах речення
§ 40. Звертання. Роль звертань у реченні
§ 41. Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами і сполученнями слів
§ 42. Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком


iconГДЗ 5 клас Українська мова Підручник Глазова Освіта 2018
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації
Обговорення

зеннвгн нпррн ненпн нн
icon 24.09.2023


Цитата: Вікторія
Рушники вишивані КЕРУЮТЬ

imp

Реклама
В якому класі ви навчаєтеся?
Ми в соціальних мережах
Хмаринка тегів