ГДЗ Українська мова 5 клас. Підручник [Глазова П.О.] 2018

1-11-2018, 22:02, 5 Клас / Українська мова, 16 149, 0ЗМІСТ

ВСТУП
§ 1. Значення мови в житті людини й суспільства. Українська мова — державна мова України
Сторінка 6
ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ. ТЕКСТ. РЕЧЕННЯ. СЛОВО
§ 2. Усні й письмові висловлення, текст. Інтонація речень, різних за метою висловлення. Розділові знаки в кінці речення
§ 3. Лексичне значення слова. Слово як частина мови

ЛЕКСИКОЛОГІЯ
§ 4. Лексичне значення слова
§ 5. Однозначні і багатозначні слова
§ 6. Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях
§ 7. Групи слів за значенням. Синоніми
§ 8. Антоніми
§ 9. Омоніми
§ 10. Пароніми

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ
§ 11. Основа слова і закінчення — значущі частини слова. Форми слова й спільнокореневі слова
§ 12. Змінювані й незмінювані слова
§ 13. Спільнокореневі слова. Префікс, суфікс
§ 14. Вимова та написання префіксів пре-, при-, прі-

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ
§ 15. Звуки мови й звуки мовлення
§ 16. Звуки голосні й приголосні, дзвінкі та глухі, тверді й м’які (повторення)
§ 17. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт
§ 18. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ (повторення). Вимова звуків, що позначаються буквами ґ, ї
§ 19. Склад. Правила переносу слів. Наголос
§ 20. Орфоепічна помилка
§ 21. Орфограма. Орфографічне правило. Орфографічна помилка. Вимова наголошених і ненаголошених голосних
§ 22. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних
§ 23. Вимова і правопис префіксів роз-, без-
§ 24. Спрощення у групах приголосних
§ 25. Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків
§ 26. Основні випадки чергування у—в, і—й
§ 27. Вимова і правопис префіксів з-(зі-, с-)
§ 28. Вимова і правопис префіксів роз- (розі-)
§ 29. Позначення м’якості приголосних на письмі. Букви ь, і, є, ю, я. Сполучення літер ьо, йо
§ 30. Правила вживання знака м’якшення
§ 31. Правила вживання апострофа
§ 32. Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних звуків та подовжених м’яких приголосних звуків

ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ Й ПУНКТУАЦІЇ
§ 33. Словосполучення. Головне й залежне слова у словосполученні
§ 34. Речення. Граматична основа речення. Речення з одним головним членом
§ 35. Види речень за метою висловлення: розповідні, питальні, спонукальні
§ 36. Види речень за емоційним забарвленням: окличні й неокличні
§ 37. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставини
§ 38. Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами
§ 39. Узагальнювальне слово при однорідних членах речення
§ 40. Звертання. Роль звертань у реченні
§ 41. Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами і сполученнями слів
§ 42. Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком


Схожі публікації
У даній публікації ще немає коментарів. Хочете почати обговорення?

Ім'я:*
E-Mail:

Реклама
Що Вас цікавить більше?
Ми в соціальних мережах
Хмара тегів
Найпопулярніше
ГДЗ Природознавство 5 клас. Підручник [Ярошенко О.Г., Бойко В.М.] 2018
Природознавство
ГДЗ Природознавство 5 клас. Підручник [Ярошенко О.Г., Бойко В.М.] 2018
509 091  

ГДЗ Основи правознавства 9 клас. Підручник [Наровлянський О. Д.] 2017
Правознавство
ГДЗ Основи правознавства 9 клас. Підручник [Наровлянський О. Д.] 2017
364 848  

ГДЗ Природознавство 5 клас. Робочий зошит [Демічева І.О.] 2018
Природознавство
ГДЗ Природознавство 5 клас. Робочий зошит [Демічева І.О.] 2018
291 922  

ГДЗ Вступ до історії 5 клас. Підручник [Гісем О.В.] 2018
Історія України
ГДЗ Вступ до історії 5 клас. Підручник [Гісем О.В.] 2018
246 063  

 
Rule.School © 2017-2021
Powered by Steffenz & ABCVG Info.