ГДЗ Інформатика 6 клас. Підручник [Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А.] 2023

icon08.12.2023, icon6 Клас / Інформатика, icon5 155, icon0§ 32. Задачі додавання
Питання для самоперевірки
1. Який алгоритм обчислення суми n членів послідовності?
Для обчислення суми п членів послідовності виконуються такі дії:
1 ) задається початкове значення суми членів послідовності (S = 0);
2 ) у тілі циклу повторюються дії: обчислюється значення наступного доданка А; значення А додається до суми S.
2. Чому дорівнює s після виконання циклу?
a) s = 0
for a in range(3, 7):
s = s+a
18
б) b = [2,5,3, 11]
for a in b:
s = s+a
3. Напишіть програму обчислення суми додатних непарних чисел, менших за 100 .
total = 0
for num in range(1, 100, 2):
total += num
print(total)
4. Зараз у Чахлика Невмирущого 5 скринь із золотом. Щороку додається ще по m скринь. Складіть програму, яка повідомить, скільки скринь буде через 10 років.
total = 5
m = 1
for year in range(10):
total += m
print(total)
Вправа 32
Скласти програму для розв’язування задачі.
Задача. Завод, що стоїть на березі річки, через несправність очисних споруд скидає в річку від 0 до З0 кг шкідливих речовин щодня (рис. 32.6). За кожний кілограм понад 15 завод має платити штраф К тис. грн. Прибуток від продукції — Р тис. гри. Складіть програму визначення рентабельності заводу за підсумками місяця.
1. Запустіть IDLE і створіть нове вікно програми. Збережіть файл із назвою Vprava32.
Завантажте модуль для роботи з випадковими числами: from random import*
2. Проаналізуйте алгоритм розв’ язування задачі, який складається з інструкцій розв’язання трьох підзадач.
1) Задати значення К (величини штрафу), Р (величини прибутку), s (початкової суми штрафів).
2) Для кожного дня місяця повторити такі дії:
• згенерувати випадкове число v від 0 до ЗО, що визначає кількість викидів;
• якщо v більше від 15, то обчислити добуток величини різниці на величину К;
• додати величину денного штрафу до загальної суми штрафів s.
3) Обчислити величину різниці між сумою штрафів за місяць s і величиною прибутку Р.
3. Запишіть команди введення значень змінних К (величини штрафу), Р (величини прибутку):
К = int(input('K?'))
Задайте початкове значення суми штрафів:
s = 0
4. Запишіть команду циклу для розв'язання другої підзадачі:
for і in range(1, 32):
v = int(randint(0 , ЗО))
if v>15: s = s+K*(v-15)
5. Змінній R присвойте значення різниці між величиною прибутку Р і сумою штрафів за місяць s. Запишіть команду виведення значення R.
6. Виконайте програму кілька разів для К = 1, Р = 20. Проаналізуйте результати виконання програми у вікні консолі.
Зробіть висновок: чи є виробництво рентабельним.
Комп'ютерне тестування
1. Як називають спосіб задавання послідовності, в якому спочатку вказують перший (кілька перших) член послідовності, а потім — формулу, за якою можна визначити будь-який член послідовності за попереднім?
рекурентним
2. Визначте наступний член послідовності.
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64
0, 2, 6, 12, 20, 30, 42
3. Чому дорівнює s після виконання циклу?
s = 0
for a in range(3, 7):
s = s+а
s = 18

iconГДЗ Підручник 2023 Інформатика Ранок 6 клас Бондаренко Ластовецький Пилипчук Шестопалов
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації
У даній публікації ще немає коментарів. Хочете почати обговорення?

Реклама
Що Вас цікавить більше?
Ми в соціальних мережах
Хмаринка тегів