ГДЗ Інформатика 6 клас. Підручник [Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А.] 2023

icon08.12.2023, icon6 Клас / Інформатика, icon5 155, icon0§ 33. Алгоритми з повтореннями. Цикл із умовою
Питання для самоперевірки
1. Поясніть структуру та правила виконання циклу з умовою
Синтаксис команди:
while <умова>:
<тіло циклу>
Тут <умова> — логічний вираз, що є умовою виконання циклу; <тіло циклу> — команди, які виконуються під час кожної ітерації.
Виконання команди while починається з обчислення значення логічного виразу — умови повторення циклу. Якщо умова істинна, то виконуються команди тіла циклу і керування повертається на перевірку умови. Якщо умова хибна, то виконується команда, яка є наступною після оператора while.
2. Опишіть відмінність у використанні циклу з параметром і циклу з умовою.
Цикл з параметром (цикл for):
Цикл for використовується для перебору певного послідовного контейнера (наприклад, списку, кортежу або рядка) або послідовності чисел. Ви маєте заздалегідь знати, скільки разів блок коду має бути виконаний. Цикл for складається з заголовка циклу і блоку коду.
Цикл з умовою (цикл while):
Цикл while використовується, коли ви хочете, щоб блок коду виконувався, поки задана умова є істинною. Вираз умови перевіряється перед кожною ітерацією циклу, і якщо він є істинним, тоді блок коду виконується. Важливо пам'ятати, що цикл while може стати безкінечним, якщо умова ніколи не стане хибною (False). Тому ви повинні забезпечити механізм, що змінює умову у певний момент.
3. Коли випадку цикл while не виконається жодного разу?
У випадку з циклом while, він не виконається жодного разу, якщо вираз умови циклу вже з початку є хибним (False).
4. Назвіть початкові значення змінних; умову продовження циклу; команди тіла циклу. Скільки разів виконається цикл? Визначте значення s після виконання команди циклу.
a) s = 0
х = 0
while х <= 5:
х = х+1
S = S+X
Цикл має такі початкові значення змінних:
s = 0
x = 0
Умова продовження циклу:
x <= 5
Команди тіла циклу:
x = x + 1
s = s + x
Цикл виконається 6 разів.
Значення s після виконання циклу буде: 21
б) s = 0
х = 0
while х <= 10:
х = х+2
S = S+X
Цикл має такі початкові значення змінних:
s = 0
x = 0
Умова продовження циклу:
x <= 10
Команди тіла циклу:
x = x + 2
s = s + x
Цикл виконається 6 разів.
Значення s після виконання циклу буде: 36
в) s = 0
i = 0
while і<5:
і = і+1
х = і*2+1
S = S+X
Цикл має такі початкові значення змінних:
s = 0
i = 0
Умова продовження циклу:
i < 5
Команди тіла циклу:
i = i + 1
x = i * 2 + 1
s = s + x
Цикл виконається 5 разів.
Значення s після виконання циклу буде: 25
Вправа 33
Спортсмен першого дня пробіг а км. Щодня він збільшував шлях на 1 0 % від норми попереднього дня. Скласти програму, яка дозволить визначити: а) який шлях пробіжить спортсмен у 7-й день; б) через скільки днів він пробігатиме понад 2 0 км.
1. Запустіть IDLE і створіть нове вікно програми. Збережіть файл із назвою Vprava33.
2. У змінній а будемо зберігати довжину шляху спортсмена за один день. Запишіть команду введення початкового значення змінної а.
3. Щодня довжина шляху збільшується на 10% , отже, щоб визначити, який шлях пробіжить спортсмен у 7-й день, потрібно 7 разів повторити команду: а = а+а*0.1. Запишіть оператор циклу, який виконує вказану дію.
4. Запишіть команду виведення в консоль значення змінної а після завершення роботи циклу.
5 . Для того щоб визначити, через скільки днів спортсмен пробігатиме понад 2 0 км, слід:
• створити змінну-лічильник днів п = 0 ;
• задати початкове значення змінної а;
• поки а<20, повторювати команду: а = а+а*0.1.
Запишіть команди, які виконують зазначені дії.
Запишіть команду виведення в консоль значення змінної а після завершення роботи циклу.
6. Виконайте програму для а = 5; 10.
Комп'ютерне тестування
1. Встановіть відповідність між описом циклу та фрагментом блок-схеми.
2. Чи є істинним наведене твердження?
Цикл while («поки») буде повторюватися, поки виконується умова циклу і повертає True або False.
Так
3. Визначте значення змінної c після виконання оператора циклу.
c = 0
for i in range(4): c = c+1
c = 6
c = 0
for i in range(5, 7): c = c+i
c = 11
c = 0
for i in range(5, 7): c = c+1
c = 2
c = 0
for i in range(1, 8, 2): c = c+i
c = 16

iconГДЗ Підручник 2023 Інформатика Ранок 6 клас Бондаренко Ластовецький Пилипчук Шестопалов
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації
У даній публікації ще немає коментарів. Хочете почати обговорення?

Реклама
Що Вас цікавить більше?
Ми в соціальних мережах
Хмаринка тегів