ГДЗ Географія 9 клас. Підручник [Бойко В.М., Дітчук І.Л., Гринюк Т.А., Смаль І.В., Харенко І.М.] 2022

icon24.10.2022, icon9 Клас / Географія, icon13 456, icon0§ 37. Світовий ринок товарів та послуг
1. Охарактеризуйте торгівлю як сферу діяльності.
Торгівля - це галузь господарства, яка виконує функції обігу това­рів (забезпечує їх рух із сфери виробництва у сферу споживання), тобто торгівля - це комерційна діяльність з обороту, купівлі та про­дажу товарів. Або, іншими словами, торгівля - це комерція. Проте ці два поняття не тотожні, вони мають відмінності.
Як відомо, торгівля - атрибут будь-якого суспільства. Вона існує в усіх економічних формаціях і відображає рівень розвитку товарно-грошових відносин, носієм яких вона є. Разом з торгівлею розвива­ються і відносини купівлі-продажу, які й отримують своє закріплення у визначенні комерції. Ці відносини не можуть існувати без торгівлі, оскільки вони виникають у процесі функціонування останньої і від­бивають ступінь її зрілості.
Торгівлю класифікують за:
- типом власності - приватна, державна, кооперативна;
- рухом товарів - оптова, роздрібна;
- способом функціонування - внутрішня, зовнішня, міжнародна;
- сферами виробництва - сільськогосподарська, продовольча, про­мислова та ін.
Сьогодні торгівля України перебуває на шляху до комерції, що зу­мовлено більш високим рівнем розвитку її. Цей процес здійснюється комерціалізацією, тобто роздержавленням торгівлі та ліквідацією ад­міністративно-командної системи управління її.
Багато працівників торгівлі бояться комерціалізації, оскільки само­стійно ніколи не працювали, не вміють і не знають, як укладати конт­ракти (договори), шукати партнерів, забезпечувати себе товарами, працювати з великими банками, страховими компаніями тощо. Лякає інфляція, відсутність власних грошей, безробіття, нестабільне еконо­мічне становище в країні. Та, незважаючи на це, комерціалізація набуває дедалі більшого розвитку. Так, якщо у 1991 р. у роздрібній торгівлі функціонувало 3974 підприємства з товарооборотом у 25 млрд крб., то вже у 1994 р. таких підприємств з'явилося 23700 з товарооборо­том у 321136,3 млрд крб.
2. Які види торгівлі ви знаєте? Чим вони відрізняються?
На сучасному етапі розвитку торгівлі розрізняють наступні її види: - в територіальному розрізі – внутрішня і зовнішня; - за стадіями товарообігу – оптова, роздрібна.
3. Яка сучасна структура міжнародного ринку? Як вона пов’язана із функціями торгівлі?
За своєю структурою світовий ринок – це сукуп­ність кредитно-фінансових організацій, які виступають посередниками між кредиторами і позичальниками. Саме через них здійснюється рух позичкового капіталу. До них належать транснаціональні банки, фінан­сові компанії, фондові біржі, державні агентства, кредитно-фінансові інститути, фінансові посередники.
4. Що є показниками зовнішньої торгівлі? Чим експорт відрізняється від імпорту?
Зовнішня торгівля характеризується трьома головними показниками: 1) обігом; 2) товарною структурою; 3) географічним розподілом.

iconГДЗ Підручник Географія 9 клас Бойко Дітчук Гринюк Смаль Харенко Перун 2022
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації
У даній публікації ще немає коментарів. Хочете почати обговорення?

Реклама
В якому класі ви навчаєтеся?
Ми в соціальних мережах
Хмаринка тегів