ГДЗ Фізика 9 клас. Підручник [Сиротюк В.Д.] 2017

icon28.04.2019, icon9 Клас / Фізика, icon107 240, icon3Розділ 4. ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
§ 23. СУЧАСНА МОДЕЛЬ АТОМА. ДОСЛІДИ РЕЗЕРФОРДА
ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО
1. Розкажіть, які ви знаєте фізичні явища, що свідчать про складну будову атома.
Атоми складаються з елементарних частинок (протонів, електронів, та нейтронів). Маса атома в основному зосереджена в ядрі, тому більша частина об'єму відносно порожня. Ядро оточене електронами.
2. Опишіть зміст дослідів Резерфорда з розсіювання а-частинок. Який висновок можна зробити з них?
Якщо перевірити, як розподіллено позитивний заряд, то стане зрозуміло, як розподілена маса атома. Учений доходить думки про бомбардування атома а-частинками, які мають масу приблизно у 7300 разів більшу за масу електрона. Їхній позитивний заряд удвічі більший за модулем, ніж заряд електрона (це двічі йонізовані атоми Гелію), швидкість їх руху дорівнює приблизно 15 000 км/с.
3. Чому саме а-частинки є інструментом у дослідженні атома?
а-частинка - це свого роду «снаряд» атомного світу, який можна спрямувати на шар речовини, щоб дослідити, як вона впливатиме на траєкторію частинки. Суцільні атоми Томсона мали б гальмувати частинки і не пропускати їх далі. Щоб частинка зустріла якнайменше атомів, треба на її шляху поставити якомога тоншу пластинку. Дуже тонку фольгу можна одержати із золота. А ті частинки, які пройдуть крізь фольгу, спричинять сцинциляції (світлові спалахи) на екрані, які будуть зафіксовані оком за допомогою мікроскопа.
4. Якими явищами супроводжується зіткнення а-частинок з екраном із цинк сульфіду?
Якщо в установці досягнуто повного вакууму і немає фольги, то на екрані виникає світла пляма, утворена світіннями, спричиненими тонким пучком а-частинок. Якщо на шляху а-частинок установити золоту фольгу, то відбуватиметься їх розсіювання і пляма розмиватиметься на більшу площу. Майже всі частинки вільно проходять крізь фольгу і майже не відхиляються від попередньої траєкторії, лише 2-3 % їх розсіюються і відхиляються на кілька градусів від початкового напрямку.
5. Які обмеження мала модель атома Томсона в поясненні фізичних явищ?
Він запропонував модель атома, в якому у хмарі позитивного заряду, що за розміром відповідає розміру атома (приблизно 10?10м), містяться маленькі, від'ємно заряджені «корпускули», сумарний електричний заряд яких дорівнює заряду позитивно зарядженої хмари, чим забезпечується електронейтральність атомів. «Корпускули» у цій моделі електрони розподілені всередині позитивно зарядженої хмари з однаковою за об'ємом густиною заряду, що нагадують родзинки у тісті пудинга, що й дало іншу назву — «пудингова модель атома».
Це дослідження у підсумку створило передумови появи у тому ж році моделі атома Бора, схожої на планетарну систему але з квантовими обмеженнями, у якій ядро з позитивним зарядом, що чисельно дорівнює атомному номеру, оточене такою ж кількістю електронів, розташованих в орбітальних шарах.
6. Опишіть модель будови атома, яку запропонував Резерфорд.
Планетарна модель атома або модель Резерфорда — історична модель будови атома, яку запропонував Ернест Резерфорд внаслідок експерименту з розсіяння альфа-частинок. За цією моделлю атом складається із невеликого додатньо зарядженого ядра, в якому зосереджена майже вся маса атома, навколо якого рухаються електрони, подібно до того, як планети рухаються навколо Сонця. Планетарна модель атома відповідає сучасним уявленням про будову атома з врахуванням того, що рух електронів має квантовий характер і не описується законами класичної механіки.
7. Які наукові факти можна добре пояснити на основі планетарної моделі атома?
Резерфорд утвердився у планетарній моделі атома на основі результатів своїх дослідів, але йому було відомо, що сам Ейнштейн двічі доходив думки про планетарну будову атома та не насмілювався цього опублікувати. Ще за 10 років до того японський фізик Хантаро Нага - ока без дослідів, а подумки пропонував подібну модель атома.


iconГДЗ 9 клас Фізика 2017 Підручник Генеза Сиротюк
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації

  ГДЗ Фізика 9 клас. Підручник з поглибленим вивченням [Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О.] 2017

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитися з готовим домашнім завданням до підручника для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням фізики 9 клас. Видавництво "Оріон", Львів. Автори підручника: Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О. Рік видання 2017. Нова програма 2017 року. (Відповіді / ГДЗ / Ответы /...

  ГДЗ Фізика 9 клас. Підручник [Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О.] 2017

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитися з готовим домашнім завданням до підручника для закладів загальної середньої освіти з фізики 9 клас. Видавництво "Оріон", Львів. Автори підручника: Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О. Рік видання 2017. Нова програма 2017 року. (Відповіді / ГДЗ / Ответы / Решебник)...

  ГДЗ Фізика 9 клас. Підручник [Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я.] 2017

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитися з готовим домашнім завданням до підручника для закладів загальної середньої освіти з фізики 9 клас. Видавництво "Ранок", Харків. Автори підручника: Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кірюхіна О.О. Рік видання 2017. Нова програма 2017 року....

  ГДЗ Природознавство 5 клас. Робочий зошит [Демічева І.О.] 2018

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до робочого зошита для закладів загальної середньої освіти з природознавства 5 клас. Видавництво "Ранок", Харків. Автор зошита: Демічева І.О. До підручника природознавство 5 клас. Коршевнюк Т.В., Баштовий В.І. або до підручника...

  ГДЗ Природознавство 5 клас. Робочий зошит [Коршевнюк Т.В., Ярошенко О.Г., Баштовий В.І.] 2018

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до робочого зошита для закладів загальної середньої освіти з природознавства 5 клас. Видавництво "Генеза", Київ. Автор зошита: Коршевнюк Т.В., Ярошенко О.Г., Баштовий В.І. До підручника природознавство 5 клас. Коршевнюк Т.В.,...
Обговорення

icon 15.12.2021

Покладіть металеву лінійку на стіл так, щоб вона виступала на 10-12 см, і міцно притисніть рукою до краю стола. 2. Другою рукою відхиліть виступаючий кінець лінійки на невеликий кут і відпустіть, змусивши лінійку коливатися. На слух орієнтовно оцініть висоту тону (частоту коливань) і гучність звуку.

icon 15.12.2021

Цитата: Кіріл
Покладіть металеву лінійку на стіл так, щоб вона виступала на 10-12 см, і міцно притисніть рукою до краю стола.2. Другою рукою відхиліть виступаючий кінець лінійки на невеликий кут і відпустіть, змусивши лінійку коливатися. На слух орієнтовно оцініть висоту тону (частоту коливань) і гучність звуку.

Дано:
N = 10
t = 5
T = ?
v = ?
Використовуючи формулу T = t/N. T = 5/10 = 1/2 c.
Знаючи, що v = 1/T, визначаємо v = 1/1/2 с = 2 Гц.

Реклама
Предмет, до якого ви найчастіше використовуєте ГДЗ?
Ми в соціальних мережах
Хмаринка тегів