ГДЗ Фізика 9 клас. Підручник [Сиротюк В.Д.] 2017

icon28.04.2019, icon9 Клас / Фізика, icon131 728, icon6
ЗМІСТ

Розділ 1. МАГНІТНІ ЯВИЩА
§ 1. Магнітні явища. Постійні магніти. Магнітне поле Землі
§ 2. Дослід Ерстеда. Індукція магнітного поля
§ 3. Магнітні властивості речовин. Гіпотеза Ампера
§ 4. Магнітне поле провідника зі струмом. Електромагніти. Магнітна левітація
Лабораторна робота № 1. Складання та випробування електромагніту
§ 5. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера
§ 6. Електричні двигуни. Гучномовці. Електровимірювальні прилади
§ 7. Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея. Індукційний електричний струм
Лабораторна робота № 2. Спостереження явища електромагнітної індукції
§ 8. Генератори індукційного струму. Промислові джерела електричної енергії
Що я знаю і вмію робити
Тестові завдання
Варіант 1
Варіант 2
Розділ 2. СВІТЛОВІ ЯВИЩА
§ 9. Світлові явища. Джерела й приймачі світла. Швидкість поширення світла
§ 10. Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення
§ 11. Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало
Лабораторна робота № 3. Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала
§ 12. Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла
Лабораторна робота № 4. Дослідження заломлення світла
§ 13. Розкладання білого світла на кольори. Утворення кольорів
§ 14. Лінзи. Оптична сила та фокусна відстань лінзи. Формула тонкої лінзи. Отримання зображень за допомогою лінзи
Лабораторна робота № 5. Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи
§ 15. Найпростіші оптичні прилади
§ 16. Око як оптичний прилад. Зір і бачення. Вади зору та їх корекція
Перевірте свої знання
Що я знаю і вмію робити
Тестові завдання
Варіант 1
Варіант 2
Розділ 3. МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ
§ 17. Виникнення і поширення механічних хвиль
§ 18. Звукові хвилі. Швидкість поширення звуку, довжина і частота звукової хвилі. Гучність звуку та висота тону
§ 19. Інфразвуки та ультразвуки
§ 20. Електромагнітне поле і електромагнітні хвилі. Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі
§ 21. Властивості електромагнітних хвиль. Шкала електромагнітних хвиль
§ 22. Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку та комунікацій
Лабораторна робота № 6. Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів
Перевірте свої знання
Що я знаю і вмію робити
Тестові завдання
Варіант 1
Варіант 2
Розділ 4. ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
§ 23. Сучасна модель атома. Досліди Резерфорда
§ 24. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили
§ 25. Ізотопи. Використання ізотопів
§ 26. Радіоактивність, її природа і властивості. Період напіврозпаду радіонукліда
§ 27. Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон
§ 28. Дозиметри. Біологічна дія радіоактивного випромінювання
§ 29. Поділ важких ядер. Ланцюгова ядерна реакція поділу. Ядерна реакція
§ 30. Атомні електростанції. Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики
§ 31. Термоядерні реакції. Енергія Сонця і зір
Перевірте свої знання
Розділ 5. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ
§ 32. Рівноприскорений рух. Прискорення. Графіки прямолінійного рівноприскореного руху
§ 33. Інерціальні системи відліку. Закони Ньютона
§ 34. Закон всесвітнього тяжіння. Прискорення вільного падіння. Рух тіла під дією сили тяжіння
§ 35. Рух тіла під дією кількох сил
§ 36. Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу
§ 37. Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики
Лабораторна робота № 7. Вивчення закону збереження механічної енергії
§ 38. Фундаментальні взаємодії у природі. Межі застосування фізичних законів і теорій
§ 39. Фундаментальний характер законів збереження у природі
§ 40. Прояви законів збереження в теплових, електромагнітних, ядерних явищах
§ 41. Еволюція фізичної картини світу. Розвиток уявлень про природу світла
§ 42. Вплив фізики на суспільний розвиток та науково-технічний прогрес
ФІЗИКА ТА ЕКОЛОГІЯ
§ 43. Фізика і проблеми безпеки життєдіяльності людини
§ 44. Фізичні основи бережливого природокористування та збереження енергії
§ 45. Альтернативні джерела енергії
Словник фізичних термінів
Відповіді до задач і вправ
Відповіді до рубрики «Що я знаю і вмію робити»
Відповіді до рубрики «Фізичні задачі навколо нас»

iconГДЗ 9 клас Фізика 2017 Підручник Генеза Сиротюк
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації

  ГДЗ Фізика 9 клас. Підручник з поглибленим вивченням [Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О.] 2017

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитися з готовим домашнім завданням до підручника для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням фізики 9 клас. Видавництво "Оріон", Львів. Автори підручника: Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О. Рік видання 2017. Нова програма 2017 року. (Відповіді / ГДЗ / Ответы /...

  ГДЗ Фізика 9 клас. Підручник [Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О.] 2017

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитися з готовим домашнім завданням до підручника для закладів загальної середньої освіти з фізики 9 клас. Видавництво "Оріон", Львів. Автори підручника: Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О. Рік видання 2017. Нова програма 2017 року. (Відповіді / ГДЗ / Ответы / Решебник)...

  ГДЗ Фізика 9 клас. Підручник [Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я.] 2017

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитися з готовим домашнім завданням до підручника для закладів загальної середньої освіти з фізики 9 клас. Видавництво "Ранок", Харків. Автори підручника: Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кірюхіна О.О. Рік видання 2017. Нова програма 2017 року....

  ГДЗ Природознавство 5 клас. Робочий зошит [Демічева І.О.] 2018

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до робочого зошита для закладів загальної середньої освіти з природознавства 5 клас. Видавництво "Ранок", Харків. Автор зошита: Демічева І.О. До підручника природознавство 5 клас. Коршевнюк Т.В., Баштовий В.І. або до підручника...

  ГДЗ Природознавство 5 клас. Робочий зошит [Коршевнюк Т.В., Ярошенко О.Г., Баштовий В.І.] 2018

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до робочого зошита для закладів загальної середньої освіти з природознавства 5 клас. Видавництво "Генеза", Київ. Автор зошита: Коршевнюк Т.В., Ярошенко О.Г., Баштовий В.І. До підручника природознавство 5 клас. Коршевнюк Т.В.,...
Обговорення

icon 15.12.2021

Покладіть металеву лінійку на стіл так, щоб вона виступала на 10-12 см, і міцно притисніть рукою до краю стола. 2. Другою рукою відхиліть виступаючий кінець лінійки на невеликий кут і відпустіть, змусивши лінійку коливатися. На слух орієнтовно оцініть висоту тону (частоту коливань) і гучність звуку.

icon 15.12.2021

Цитата: Кіріл
Покладіть металеву лінійку на стіл так, щоб вона виступала на 10-12 см, і міцно притисніть рукою до краю стола.2. Другою рукою відхиліть виступаючий кінець лінійки на невеликий кут і відпустіть, змусивши лінійку коливатися. На слух орієнтовно оцініть висоту тону (частоту коливань) і гучність звуку.

Дано:
N = 10
t = 5
T = ?
v = ?
Використовуючи формулу T = t/N. T = 5/10 = 1/2 c.
Знаючи, що v = 1/T, визначаємо v = 1/1/2 с = 2 Гц.

icon 02.12.2023

Визначте мінімальний розмір плоского дзеркала квадратної форми необхідного для того, щоб людина зростом һ = 1,8 м, що має ширину плечей d = 50 см, могла побачити себе в ньому повністю.

icon 09.12.2023

Цитата: Альона
Визначте мінімальний розмір плоского дзеркала квадратної форми необхідного для того, щоб людина зростом һ = 1,8 м, що має ширину плечей d = 50 см, могла побачити себе в ньому повністю.

Для того щоб визначити мінімальний розмір плоского дзеркала квадратної форми, необхідного для того, щоб людина зі зростанням h=1,8 м і шириною плечей d=50 см могла бачити себе в дзеркалі повністю, потрібно розглянути таке:

1. Відстань від очей людини до верхніх частин дзеркала має бути щонайменше, ніж половина його зростання, тобто. h/2 = 0,9 м-коду.

2. Відстань від очей людини до нижніх частин дзеркала також має бути щонайменше, ніж половина його зростання, тобто. 0,9м.

3. Відстань від очей людини до крайніх частин плечей дорівнює половині їхньої ширини, тобто. d/2 = 0,25 м-коду.

Використовуючи ці дані, можна розрахувати розмір дзеркала. За умовами завдання мінімальний розмір дзеркала буде таким, щоб усі ці відстані були враховані. Тому розмір дзеркала дорівнюватиме:

2*(0,9 + 0,25) = 2,3 м

Таким чином, мінімальний розмір плоского дзеркала квадратної форми, який дозволить людині зі зростом 1,8 м та шириною плечей 50 см бачити себе повністю, становить 2,3 м по кожній стороні.

icon 13.12.2023

Зв’яжіть гумовий шнур у петлю та розтягніть його між трьома вбитими в дощечку цвяхами. 2. Виміряйте частоту звучання «струни» за допомогою програми Spectrum Analyzer (програму можна завантажити в Play Market або App Store). Для цього прикладіть дощечку до корпуса смартфона біля мікрофона і збудіть коливання «струни». v = u/Л. 3. Виміряйте довжину «струни». L = n * (Л/2). 4. Врахувавши, що на довжині струни «вміщується» половина довжини хвилі, і те, що швидкість поширення хвилі визначається за формулою , обчисліть її значення. u = Л * v. Надіюсь допоможете, дякую.

Реклама
В якому класі ви навчаєтеся?
Ми в соціальних мережах
Хмаринка тегів