ГДЗ Фізика 9 клас. Підручник [Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О.] 2017

icon17.04.2019, icon9 Клас / Фізика, icon73 749, icon3
ЗМІСТ

Розділ 1. Магнітні явища
§ 1. Магнітні явища. Дослід Ерстеда (Сторінка 8)
§ 2. Магнітне поле. Індукція магнітного поля (Сторінка 11)
§ 3. Гіпотеза Ампера. Магнітні властивості речовини (Сторінка 13)
§ 4. Магнітне поле постійного магніту (Сторінка 14)Вправа 1 (Сторінка 19)
§ 5. Магнітне поле Землі (Сторінка 20)
Я вмію досліджувати й експериментувати
§ 6. Магнітне поле провідника зі струмом (Сторінка 23)
Вправа 2 (Сторінка 27)
§ 7. Електромагніти (Сторінка 28)
Вправа 3 (Сторінка 33)
Лабораторна робота № 1. Складання та випробуванняелектромагніту (Сторінка 34)
§ 8. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера (Сторінка 36)
Вправа 4 (Сторінка 39)
§ 9. Електродвигуни (Сторінка 40)
§ 10. Досліди Фарадея. Явище електромагнітної індукції. Індукційний електричний струм (Сторінка 43)
Вправа 5 (Сторінка 47)
Лабораторна робота № 2. Спостереження явища електромагнітної індукції (Сторінка 48)
§ 11. Генератори індукційного струму.Промислові джерела електричної енергії (Сторінка 49)
Перевірте себе (Сторінка 52)
Виконуємо навчальні проекти (Сторінка 54)
Підсумки до розділу «Магнітні явища» (Сторінка 55)
Розділ 2. Світлові явища
§ 12. Джерела й приймачі світла. Швидкість поширення світла (Сторінка 58)
Вправа 6 (Сторінка 62)
§ 13. Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійногопоширення світла. Сонячне та місячне затемнення (Сторінка 63)
Вправа 7 (Сторінка 67)
§ 14. Відбиття світла. Закон відбиття світла (Сторінка 68)
Вправа 8 (Сторінка 71)
§ 15. Плоске дзеркало (Сторінка 72)
Вправа 9 (Сторінка 74)
Лабораторна робота № 3. Дослідження відбиття світла за допомогою плоского дзеркала (Сторінка 75)
§ 16. Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закони заломлення світла (Сторінка 75)
Вправа 10 (Сторінка 80)
Лабораторна робота № 4. Дослідження заломлення світла (Сторінка 81)
§ 17. Розкладання білого світла. Кольори (Сторінка 82)
§ 18. Лінзи. Оптична сила й фокусна відстань лінзи.Отримання зображень за допомогою лінзи. Формула тонкої лінзи (Сторінка 84)
Вправа 11 (Сторінка 92)
Лабораторна робота № 5. Визначення фокусної відстаніта оптичної сили тонкої лінзи (Сторінка 94)
§ 19. Найпростіші оптичні прилади (Сторінка 95)
§ 20. Око як оптичний прилад. Зір і бачення.Вади зору та їх корекція. Окуляри (Сторінка 99)
Перевірте себе (Сторінка 102)
Виконуємо навчальні проекти (Сторінка 104)
Підсумки до розділу «Світлові явища» (Сторінка 105)
Розділ 3. Механічні та електромагнітні хвилі
§ 21. Виникнення і поширення механічних хвиль (Сторінка 108)
Вправа 12 (Сторінка 113)
§ 22. Звукові хвилі. Швидкість поширення звуку (Сторінка 114)
Вправа 13 (Сторінка 117)
§ 23. Акустичні та фізіологічні характеристики звуку (Сторінка 118)
Лабораторна робота № 6. Дослідження звукових коливаньрізноманітних джерел звуку за допомогоюсучасних цифрових засобів (Сторінка 122)
§ 24. Електромагнітне поле й електромагнітні хвилі (Сторінка 123)
§ 25. Шкала електромагнітних хвиль (Сторінка 127)
§ 26. Принцип радіозв’язку. Радіолокація (Сторінка 131)
Вправа 14 (Сторінка 136)
§ 27. Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язкута комунікацій (Сторінка 138)
Перевірте себе (Сторінка 140)
Виконуємо навчальні проекти (Сторінка 142)
Підсумки до розділу «Механічні та електромагнітні хвилі» (Сторінка 143)
Розділ 4. Фізика атома та атомного ядра.  Фізичні основи атомної енергетики
§ 28. Сучасна модель атома. Досліди Резерфорда (Сторінка 146)
§ 29. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили (Сторінка 150)
Вправа 15 (Сторінка 152)
§ 30. Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання (Сторінка 153)
§ 31. Правила радіоактивного зміщення (Сторінка 156)
§ 32. Активність радіоактивної речовини (Сторінка 159)
Вправа 17 (Сторінка 162)
§ 33. Йонізаційна й біологічна дії радіоактивного випромінювання (Сторінка 162)
§ 34. Ізотопи. Використання ізотопів (Сторінка 166)
§ 35. Поділ важких ядер. Ланцюгова ядерна реакція поділу (Сторінка 169)
§ 36. Ядерний реактор. Атомні електростанції (Сторінка 173)
§ 37. Атомна енергетика України.Екологічні проблеми атомної енергетики (Сторінка 177)
§ 38. Термоядерні реакції. Енергія Сонця й зір (Сторінка 180)
§ 39. Радіаційний фон. Дозиметрія (Сторінка 183)
Перевірте себе (Сторінка 186)
Виконуємо навчальні проекти (Сторінка 187)
Підсумки до розділу «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики» (Сторінка 189)
Розділ 5. рух і взаємодія. Закони збереження
§ 40. Прискорення. Рівноприскорений рух (Сторінка 192)
§ 41. Швидкість і переміщення рівноприскореного руху (Сторінка 196)
§ 42. Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона (Сторінка 203)
§ 43. Другий закон Ньютона (Сторінка 206)
§ 44. Третій закон Ньютона. Межі застосування законів (Сторінка 211)
§ 45. Закон всесвітнього тяжіння (Сторінка 215)
§ 46. Рух тіла під дією сили тяжіння (Сторінка 217)
§ 47. Рух тіла під дією кількох сил (Сторінка 223)
§ 48. Імпульс. Закон збереження імпульсу (Сторінка 227)
§ 49. Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки (Сторінка 233)
§ 50. Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах (Сторінка 236)
Лабораторна робота № 7. Вивчення законузбереження механічної енергії (Сторінка 239)
§ 51. Фундаментальні взаємодії в природі (Сторінка 241)
§ 52. Фундаментальний характер законів збереження в природі (Сторінка 243)
§ 53. Еволюція фізичної картини світу (Сторінка 249)
§ 54. Вплив фізики на суспільний розвитокта науково-технічний прогрес (Сторінка 253)
Перевірте себе (Сторінка 256)
Виконуємо навчальні проекти (Сторінка 258)
Підсумки до розділу «Рух і взаємодія. Закони збереження» (Сторінка 260)
Фізика та екологія Фізика і проблеми безпеки життєдіяльності людини (Сторінка 262)
Кейс-завдання 1.
Кейс-завдання 2.
Фізичні основи бережливого природокористування (Сторінка 266)
Кейс-завдання 3.
Кейс-завдання 4.
Енергетичні ресурси. Альтернативні джерела енергії (Сторінка 269)
Кейс-завдання 5.
Відповіді до вправ (Сторінка 270)

iconГДЗ 9 клас Фізика Підручник Засєкіна Засєкін 2017 Оріон
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації
Обговорення

Реклама
Предмет, до якого ви найчастіше використовуєте ГДЗ?
Ми в соціальних мережах
Хмаринка тегів