ГДЗ Основи правознавства 9 клас. Підручник [Ратушняк С.П.] 2017

15-03-2019, 20:09, 9 Клас / Правознавство, 36 011, 2


ВСТУП
РОЗДІЛ I. Основи теорії держави і права
§1. Право і закони в житті людини
Завдання та запитання
1. Що таке правила?
Правило — вимога для виконання якихось умов (норма поведінки) всіма учасниками якої-небудь дії (гри, правопису, судового процесу, організації, установи), за виконання якого передбачено заохочення, а за невиконання — покарання.
2. Вкажіть причини виникнення держави та права.
Держави:
1) необхідність удосконалювання управління суспільством, що пов’язана з його ускладненням у результаті розвитку виробництва, поділу праці, зміни умов розподілу продуктів, ростом чисельності населення й розшаруванням суспільства на соціально неоднорідні групи (класи);
2) необхідність підтримки в суспільстві порядку, що забезпечує його соціальну стабільність, що досягається за допомогою загальнообов’язкових соціальних (насамперед юридичних) норм;
3) необхідність придушення опору експлуатованих мас, що виникли в результаті розшарування суспільства на соціально неоднорідні групи (класи);
4) необхідність захисту території й ведення війн, як оборонних, так і загарбницьких.
Права:
— переростання мононорм (первісних звичаїв, традицій, моралі) в юридичні норми;
— правотворчої діяльності компетентних державних органів чи посадових осіб;
— перетворення рішень судових органів щодо конкретних справ на загальну норму, що є обов’язковою для вирішення аналогічних випадків.
3. Спрогнозуйте ситуацію у вашій школі, якби у ній не існувало правил.
Кожен би приходив коли хотів, не робив домашнє завдання, порушував дисципліну, тоді школа не зможе навчити нічого.
4. Проаналізуйте, як розвиток родових общин призвів до зміни організації влади.
- змінилося становище вождів та старійшин: їхня влада стає спадковою, вони перестають працювати, займаються лише керівною діяльністю, одноосібно приймаючи рішення з важливих питань, не враховуючи думки роду чи племені;
- рада вождів, яка ще донедавна обирала вождя, відходить на другий план, а на перший висувається дружина вождя;
- протягом певного часу посада вождя перетворюється на посаду правителя, його оточення — у радників та намісників, а дружина — у військо.
5. Як, на вашу думку, можна запобігти порушенню норм права людьми?
Запровадження адміністративних штрафів і стягнень.
6. Оцініть, яку роль відіграють правила та право для держави, людини, вас
Право неподільно пов’язане з усіма сферами життя суспільства – економікою, політикою, культурою. Воно виконує надзвичайно важливі функції:
– гуманістичну –охороняє і захищає права людини;
– організаторсько-управлінську і регуляторну – встановлює єдині для всіх правила суспільної поведінки, допомагає управляти суспільством, розв’язувати соціальні проблеми;
– оціночно-орієнтаційну – поведінка усіх членів суспільства оцінюється з точки зору відповідності її законам; це дозволяє орієнтуватись в житті, вирішувати конфлікти, обирати ті чи інші варіанти вирішення ситуацій, спираючись на головний критерій – законно чи незаконно;
– виховну – право формує певний світогляд, встановлює зразки правомірної поведінки;
– охоронну – охороняє, захищає існуючі відносини і людей.У сучасних європейських країнах роль права, як головного суспільного регулятора, є загальновизнаною.


Схожі публікації

Обговорення

Михайло (17 р., навчається заочно в коледжі, працює у приватній фірмі) продав моторолер, що подарували йому батьки, своєму товаришеві, оскільки йому не вистачало зароблених грошей на купівлю мотоцикла. Дайте характеристику юридичній ситуації. Він має повне право на таку операцію.

Микита,
Він має повне право на таку операцію, але щоб продати мопед, він мусить мати дозвіл від батьків. Правомірні дії — це дії, що відповідають вимогам законів, інших правових актів та принципів права.

Ім'я:*
E-Mail:

Реклама
Що Вас цікавить більше?
Ми в соціальних мережах
Хмара тегів
Найпопулярніше
ГДЗ Природознавство 5 клас. Підручник [Ярошенко О.Г., Бойко В.М.] 2018
Природознавство
ГДЗ Природознавство 5 клас. Підручник [Ярошенко О.Г., Бойко В.М.] 2018
453 237  

ГДЗ Основи правознавства 9 клас. Підручник [Наровлянський О. Д.] 2017
Правознавство
ГДЗ Основи правознавства 9 клас. Підручник [Наровлянський О. Д.] 2017
332 172  

ГДЗ Природознавство 5 клас. Робочий зошит [Демічева І.О.] 2018
Природознавство
ГДЗ Природознавство 5 клас. Робочий зошит [Демічева І.О.] 2018
276 203  

ГДЗ Вступ до історії 5 клас. Підручник [Гісем О.В.] 2018
Історія України
ГДЗ Вступ до історії 5 клас. Підручник [Гісем О.В.] 2018
217 816  

 
Rule.School © 2017-2020
Powered by Steffenz & ABCVG Info.