ГДЗ Основи правознавства 9 клас. Підручник [Наровлянський О. Д.] 2017

icon23.02.2019, icon9 Клас / Правознавство, icon589 584, icon86§ 3–4. Поняття та види соціальних норм
ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ
1. Що таке соціальні норми? Які види соціальних норм ви знаєте?
Правила (норми) загального характеру, які регулюють відносини в людському суспільстві та встановлені державою, суспільством, об’єднаннями громадян тощо, називають соціальними нормами.
Види соціальних норм:
- Норми моралі
- Релігійні норми
- Норми права
- Корпоративні норми
- Звичаї, традиції
2. Поясніть поняття: «право», «галузь права», «інститут права», «норма права», «система права», «правовий прецедент».
Право — це система загальних загальнообов`язкових, формально-визначених правил поведінки, які встановлюються, охороняються і гарантуються державою з метою врегулювання найважливіших суспільних відносин.
Галузь права — окрема сукупність норм, спрямована на регулювання певної сфери якісно однорідних суспільних відносин. Галузь права, найбільший структурний підрозділ і центральна ланка права, найповніше виражає «групові» особливості правового регулювання.
Інститут права — система відносно відокремлених від інших і пов'язаних між собою правових норм, які регулюють певну групу (вид) однорідних суспільних відносин. Інститути права — необхідна ланка в цілісній системі права. Як правило, кожна галузь права має інститути права як свій самостійний структурний підрозділ.
Норма права - це загальнообов'язкове правило поведінки, сформоване в суспільстві відповідно до визнаної в ньому справедливої міри свободи і рівності та формально визначене (встановлене чи санкціоноване) і забезпечене державою з метою регулювання, охорони та захисту суспільних відносин.
Система права - це внутрішня структура права, котра виражається в єдності й погодженості всіх діючих норм права даної держави, а також у їхньому розподілі по галузях і інститутам права. Структура системи права - це об'єктивно існуюча внутрішня будова права даної держави.
Правовий прецедент - правотворчий акт, що за умов відсутності нормативно-правової регламентації приймається судовим або адміністративним органом в результаті вирішення конкретної юридичної справи і містить у своїх приписах казуальну норму права, якій надається загальнообов'язкове значення.
3. Які ознаки права?
Ознаки права:
- Загальна обов’язковість
- Системність
- Формальна визначеність
- Установлення виключно державою
- Підтримання державою
4. Назвіть відомі вам джерела права.
Джерела (форми) права:
- Правовий звичай
- Правовий прецедент
- Нормативно-правовий акт
- Нормативно-правовий договір
- Релігійно-правовий акт
- Міжнародно-правовий акт
5. Висловте свою думку щодо того, яку роль відіграє право в житті суспільства.
Право регулює найзагальніші, найважливіші взаємини між людьми, відносини між установами, організаціями, державами в ситуаціях, які стосуються домінуючої в суспільстві частини населення.
6. Чим право відрізняється від інших соціальних норм?
Прагнучи захистити себе від вседозволеності і анархії, людина придумала безліч норм поведінки, які мають як імперативний (обов’язковий), так і субсидіарний (договірний) характер. З їх допомогою людська цивілізація не тільки зберігає, а й примножує свої багатства і досягнення. Але чому одні правила є загальнообов’язковими, а інші – довільними? Так, кожен зобов’язаний переходити дорогу виключно на зелений сигнал світлофора, а от допомагати жінці вийти з громадського транспорту чи ні – особиста справа кожного.
7. Наведіть приклади моральних норм, які підкріплені чинними нормами права.
Зрозуміло, що ці норми стосуються лише тих, хто є членами відповідних об’єднань громадян. Такі норми називають корпоративними нормами. До них належать норми статутів політичних партій, громадських організацій тощо.
8. Висловте свою думку щодо можливості функціонування держави без правових норм.
Вона не може функціонувати.
9. Порівняйте різні джерела права й проаналізуйте їхні недоліки та переваги.
Самостійно.
10. Наведіть приклади норм, що належать до різних галузей права, а також випадки, коли ви чи ваші знайомі, герої фільмів або літературних творів були учасниками соціальних відносин, у яких діяли різні соціальні норми.
- класичні — це такі правила поведінки, які слугують безпосереднім і самостійним регулятором суспільних відносин;
- спеціалізовані — приписи нетипового характеру, що не мають властивостей та ознак, притаманних класичній моделі норми права.
за предметом правового регулювання (або за галузями права):
- конституційного права;
- адміністративного права;
- кримінального права;
-цивільного права;
- трудового права;
- екологічного права;
- ін.
за методом правового регулювання (або за формою закріплення бажаної поведінки суб'єктів права):
- Імперативна норма — виражає в категоричних розпорядженнях держави чітко позначені дії й не допускають ніяких відхилень від вичерпного переліку прав і обов'язків суб'єктів. Інакше: імперативні норми прямо наказують правила поведінки.
- Диспозитивна норма — наказує варіант поведінки, але яка дозволяє сторонам регульованих відносин самим визначати права й обов'язки в окремих випадках, їх називають «заповнювальними», оскільки вони заповнюють відсутність угоди і діють лише тоді, коли сторони регульованих відносин не встановили для себе іншого правила, не домовилися з даного питання (можна розпізнати через формулювання: «за відсутності іншої угоди», «якщо інше не встановлено в договорі» тощо). Інакше: диспозитивні норми надають свободу вибору поведінки.
за характером упливу на особу:
- Заохочувальна норма — установлює заходи заохочення за варіант поведінки суб'єктів, що його схвалюють держава і суспільство і яке полягає в сумлінній і продуктивній праці (наприклад, правила щодо виплати премій).
- Рекомендаційна норма — установлює варіанти бажаної з погляду держави поведінки суб'єктів.
за субординацією в правовому регулюванні:
- Норма матеріального права — норма, що є первинним регулятором суспільних відносин: містить правило (права, обов'язки, заборони), на підставі якого можна вирішити справу по суті. Наприклад, не можна скоювати вбивство.
- Норма процесуального права — норма, що встановлює оптимальний порядок застосування норм матеріального права: містить правило (права, обов'язки, заборони), на підставі якого можна вирішити справу по суті. Наприклад, порядок розслідування злочину, порядок виклику свідків до суду тощо.
за ступенем визначності варіанта поведінки:
- Абсолютно визначені норми права — це норми з вичерпною конкретністю і повнотою встановлюють умови своєї дії, права і обов'язки адресатів та наслідки їх порушення.
- Відносно визначені норми права — це норми, що не містять повних, вичерпних указівок на умови їх дії, прав і обов'язків адресатів або змісту санкцій.


iconГДЗ 9 клас Правознавство Підручник Грамота Наровлянський 2017
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації

  ГДЗ Основи правознавства 9 клас. Підручник [Андрусишин Б.І., Берендєєв С.О., Губань Р.В.] 2017

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитися з готовим домашнім завданням до підручника для закладів загальної середньої освіти з основ правознавства 9 клас. Видавництво "Перун". Автори підручника: Андрусишин Б.І., Берендєєв С.О., Губань Р.В. Рік видання 2017. Нова програма 2017 року. (Відповіді / ГДЗ...

  ГДЗ Основи правознавства 9 клас. Підручник [Ремех Т.О., Пометун О.І.] 2017

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитися з готовим домашнім завданням до підручника для закладів загальної середньої освіти з основ правознавства 9 клас. Видавництво "Літера", Київ. Автори підручника: Ремех Т., Пометун О. Рік видання 2017. Нова програма 2017 року. (Відповіді / ГДЗ / Ответы /...

  Контурна карта. Всесвітня історія 6 клас [2014]

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з контурною картою для всесвітньої історії з історії стародавнього світу 6 клас. Видавництво "Картографія". Рік видання 2014. (Нова програма)...

  Атлас. Всесвітня історія 6 клас [2014]

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з атласом для всесвітньої історії з історії стародавнього світу 6 клас. Видавництво "Картографія". Рік видання 2014. (Нова програма)...

  Атлас. Географія 6 клас [2014]

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з атласом для загальної географії 6 клас. Видавництво "Картографія". Рік видання 2014. (Нова програма)...
Обговорення

icon 19.12.2019

Спасибо вам огромное за это прекрасное гдз, из-за которого я заволила контрольную. Чтобы я без вас делала. Горите в аду, моя двойка вам потом приснится

icon 20.01.2020

Большое спасиба. Гдз классное. Правда не очень разборчивое. А так нашол что надо. Спасибо :3

icon 20.01.2020

Ну вот написал ДЗ на 11 и это замечательно. Спасибо вам большое. Горите в аду двойка.

icon 17.02.2020

Дибіли, а для чого тоді голова і мізки. Основи правознавства найлегший предмет, який я тільки знаю. А в даному ГДЗ все правильно і я дійсно пишу із даного ГДЗ, і в мене тільки 11. І це не притому що я просто списував, а вчу, вчу і вчу. Так що вчіться, бо як показує практика Правознавство - легкий предмет. І то дякуйте, що ще й таке є ГДЗ. І якщо-що то можна просто подивитись і потім подумати що написати у запропонованих вам завдань.

icon 03.03.2020

Гарите ваду двойка аперкот праход в ноги и ти умир

icon 23.03.2020

Запропонуйте шляхи,які сприяли б зменшенню злочинності серед неповнолітніх.

1 2 3 4 5 6 7

Реклама
Предмет, до якого ви найчастіше використовуєте ГДЗ?
Ми в соціальних мережах
Хмаринка тегів