ГДЗ ДПА 9 клас. Біологія [Костильов О.В., Міюс С.М.] 2019

icon09.01.2019, iconДПА, icon5 644, icon0Варіант 4
1. Укажіть голонасінну рослину.
А сосна
2. Укажіть тварину, органами зору якої є фасеткові очі.
Б метелик
3. Укажіть структури людського організму, утворені хрящовою тканиною.
А міжхребцеві диски
4. Укажіть біологічно активні речовини слини, що здатні прискорювати перебіг хімічних реакцій в організмі.
Г ферменти
5. Згідно з правилом екологічної піраміди, з попереднього на наступний трофічний рівень переходить частка біомаси, еквівалентна
Г 10 %
6. Укажіть продукт харчування, який з давніх часів виготовляють із застосуванням біотехнології.
Б хліб
7. Селекціонери сільськогосподарських рослин створюють нові
Б сорти
8. Укажіть речовину, яка є універсальним джерелом енергії для забезпечення реакцій плаотичного обміну, що відбуваються усередині клітини.
Б АТФ
9. Укажіть немембранну органелу еукаріотичної клітини.
В рибосома
10. Під час хемосинтезу відповідні організми використовують енергію, що виділяється у процесі
Г окиснення неорганічних сполук
11. Укажіть клітину, що входить до складу скелетних м’язів.
В міоцит
12. Збільшення маси м’язів у результаті тренувань є проявом мінливості
А модифікаційної
13. Двоє учнів під час прогулянки в парку побачили на стовбурі дерева гриб-трутовик. Один учень сказав, що тіло гриба складається з окремих ниток-гіфів, а другий стверджував, що в цього організму відсутні тканини. Хто з них має рацію?
В обидва мають рацію
14. На екскурсії в зоопарку двоє школярів спостерігали за пінгвінами. Один школяр припустив, що тіло тварин укрите не пір’ям, а волоссям, а другий додав, що їм притаманне живородіння. Хто зі школярів має рацію?
Г обидва помиляються
15. Проаналізуйте твердження стосовно видів кровотеч і вкажіть правильні.
І — для артеріальної кровотечі характерна висока швидкість крововиливу;
IIкапілярну кровотечу легко зупинити за допомогою засобів, що є в домашній аптечці.
В обидва правильні
16. Порівнюючи умовні та безумовні рефлекси, школярі дійшли висновку про те, що
Г безумовні рефлекси успадковуються і є відносно постійними
17. Як називають еволюційний процес розходження ознак споріднених груп організмів унаслідок адаптації до різних умов існування?
Б дивергенція
18. Масову загибель риби у стоячих водоймах під час спекотного періоду спричинює надмірне розмноження
В ціанобактерій
19. Укажіть послідовність біологічних об’єктів, що відображає перехід від нижчого рівня організації живого до вищого.
Б клітина - тканина
20. У ході ембріонального розвитку хребетні тварини проходять послідовно такі стадії:
В зигота, бластула, гаструла
21. Укажіть метод досліджень, за допомогою якого вчені оцінюють ефективність дії засобів захисту сільськогосподарських рослин.
Г експериментальний
22. Під час мейотичного поділу клітини до її протилежних полюсів розійшлися дочірні хромосоми. Укажіть фазу мейозу, на якій це сталося.
В анафаза другого поділу
23. Проаналізуйте твердження стосовно рослини, зображеної на рисунку, та вкажіть правильні.
І — розмножується насінням;
II — запилюється за допомогою вітру; III — формує сухі плоди.
А лише І і III
24. Проаналізуйте твердження стосовно цієї тварини та вкажіть правильні:
І — має двокамерне серце;
II — розмножується, відкладаючи яйця; III — травна система закінчується клоакою.
А лише І, II
25. Проаналізуйте твердження стосовно механізму колінного рефлексу та вкажіть правильні. І — цифра 1 вказує на чутливий нейрон; II — цифра 2 вказує на руховий нейрон; III — цифра 3 вказує на робочий орган.
Г І, II, III
26. Установіть відповідність між генотипом (1—4) і його фенотиповим проявом (А—Д). Гени, що обумовлюють сірий колір тіла та довгі крила дрозофіли, повністю домінують над генами, що обумовлюють чорний колір тіла та короткі крила.
1 ААВВ — А сіре тіло, довгі крила
2 ааВЬ — Г чорне тіло, довгі крила
3 Ааbb — В сіре тіло, короткі крила
4 ааbb — Б чорне тіло, короткі крила
27. Установіть послідовність етапів біосинтезу білка.
Г транскрипція
В вихід мРНК у цитоплазму
Б трансляція
А набування білком вторинної структури


iconГДЗ ДПА 2019 Генеза Костильов Міюс Біологія
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації
У даній публікації ще немає коментарів. Хочете почати обговорення?

Реклама
Що Вас цікавить більше?
Ми в соціальних мережах
Хмаринка тегів