ГДЗ ДПА 9 клас. Біологія [Костильов О.В., Міюс С.М.] 2019

icon09.01.2019, iconДПА, icon5 644, icon0Варіант 6
1. Як називають вегетативне тіло гриба?
В міцелій
2. Шкірні покриви, укриті лусками, характерні для
А риб
3. Чим відрізняється гуморальна регуляція функцій організму від нервової?
В меншою енерговитратністю
4. Укажіть формений елемент крові, що бере участь у формуванні клітинного імунітету.
А Т-лімфоцит
5. Укажіть спадкове захворювання людини.
Б дальтонізм
6. Укажіть рушійну силу еволюції за Ч. Дарвіном.
Б природний добір
7. Укажіть газоподібну оболонку нашої планети, що частково входить до структури біосфери.
В атмосфера
8. Сукупність рослин ОДНОГО ВИДУ зпевними спадковими особливостями, створеними людиноу результаті штучного добору, — це
В сорт
9. Укажіть метод біологічних досліджень, за допомогою якого вчені ведуть багаторічні фенологічні спостереження.
Г моніторинг
10. Молекула ДНК, на відміну від молекули РНК, містить
Б тимін
11. Укажіть органелу, що містить у своєму складі ферменти, здатні розщеплювати відпрацьовані високомолекулярні сполуки.
Б лізосома
12. Молекулярний кисень під час фотосинтезу виділяється
А під час світлової фази
13. Протягом історичного розвитку у квіткових рослин виникли пристосування для перенесення пилку різними способами. Укажіть ознаку, характерну для вітрозапильних рослин.
А виробляють багато легкого пилку
14. У зоопарку двоє школярів спостерігали за качконосами. Перший школяр сказав, що качконоси належать до рептилій. Другий сказав, що вони розмножуються, відкладаючи яйця.Хто з них має рацію?
Б лише другий
15. Проаналізуйте твердження стосовно нервової системи та вкажіть правильні:
І — усі структури складаються винятково з нейронів,
II — виконує регуляторну функцію у взаємодії з ендокринною.
Б лише II
16. Порівнюючи кровоносну та лімфатичну системи, учні дійшли висновку про те, що
А кров і лімфа рухаються судинами
17. Укажіть правильний перелік органел, у яких синтезується АТФ.
Г хлоропласти та мітохондрії
18. Положення кожен триплет відповідає лише одній амінокислоті є властивістю генетичного коду, а саме —
Б однозначність
19. У процесі застосування цитогенетичного методу дослідження спадковості учені визначають
В каріотип
20. Учні вивчали мітоз та висловили судження. Перший учень сказав, що в інтерфазі перед мітозом кількість молекул ДНК подвоюється. Другий учень зауважив, що мітоз забезпечуєутворення двох дочірніх клітин. Хто з них має рацію?
В обидва мають рацію
21. Вивчаючи вуглеводи у клітині, учені встановили, що вони виконують такі функції:
Г структурну та енергетичну
22. Укажіть тип екосистеми, до складу якої входять куниця і білка.
В лісова
23. Проаналізуйте твердження стосовно будови стебла деревної рослини та вкажіть правильні.
І — цифра 1 указує на серцевину;
II — цифра 2 вказує на деревину; III — цифра 3 вказує на камбій.
В лише І і II
24. Проаналізуйте твердження стосовно тварини, зображеної на рисунку, і вкажіть правильні.
І — має чотирикамерне серце;
II — травний тракт у неї закінчується анальним отвором; III — у ротовій порожнині відсутні зуби.
В лише І, III
25. Проаналізуйте твердження стосовно кровоносної системи людини та вкажіть правильні.
І — цифра 1 указує на нижню порожнисту вену; II — цифра 2 вказує на аорту; III — цифрою 3 позначено легеневу вену.
Г І, II, III
26. Установіть відповідність між фазами поділів мейозу (1—4) та процесами (А—Д), що відбуваються на них.
1 профаза І — Г кросинговер
2 анафаза І — Д розходження до полюсів двохроматидних хромосом
3 метафаза II — Б на екваторі знаходиться гаплоїдне число хромосом
4 анафаза II — В до полюсів клітини розходяться хроматиди
27. Визначте послідовність засвоєння біомаси в наземній екосистемі, починаючи з продуцентів.
Б горох
Г гусінь
В синиця
А яструб


iconГДЗ ДПА 2019 Генеза Костильов Міюс Біологія
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації
У даній публікації ще немає коментарів. Хочете почати обговорення?

Реклама
Що Вас цікавить більше?
Ми в соціальних мережах
Хмаринка тегів