ГДЗ Англійська мова 4 клас. Підручник [Карпюк О.] 2021

icon14.09.2022, icon4 Клас / Англійська мова , icon2 951, icon04. HEALTH AND BODY CARE
p. 70 Exercise 1. Подивись і здогадайтеся про Ліззі.
1. Where does Lizzy live? - Де живе Ліззі?
► Lizzy lives in a house with a big garden.
- Лізі лівс ін e хаус віз е біг гарден.
- Ліззі живе в будинку з великим садом.
2. What has Lizzy got in her garden? - Що має Ліззі у своему саду?
► Lizzy has a lot of fruit in her garden.
- Лізі xec e лот оф фрут ін хее гарден.
- Ліззі має багато фруктів у своєму саду.
3. What does Lizzy write? - Що пише Ліззі?
► Lizzy writes letters.
- Лізі райтс летерс.
- Ліззі пише листи.
4. What does Lizzy send to the best children's homes? - Що Ліззі надсилає до найкращих дитячих будинків?
► Lizzy send letters and medals to the best children's homes.
- Лізі сенд летерс енд медалс ту зе бест чілдренс хоумс.
- Ліззі розсилає листи та медалі до найкращих дитячих будинків.
p. 70 Exercise 2. Listen and read. Then check. / Слухай і читай. Потім зроби перевірку.
Лізі лівс ін е смол хаус віз е біг гарден. Ші хес гот е лот оф фрут ін хйо гарден. Еврі Сандей ші селс зе фрут ет зе фуд феа. Лізі хес гот е сікріт хобі. Ші райтс ресопіз фо е хелсі лайф. Увай даз ші ду зет? Увел, ші ноус сам чілдрен ху нід хелп. Енд хау даз ші хелп? Ші райтс зе ресопіз ез летерз. Зен ші сенс зе летерс ту зе чілдренс хоумс енд вейтс фо зе різалтс. Зе різалтс а олвейс гуд бікос зе чілдрен вонт ту він Лізіс хелс медл! Лізі іс олвейс хеппі вен ші сенс зе меделс ту зе бест чілдренс хоумс.
Ліззі живе в невеликому будинку з великим садом. У неї багато фруктів в саду. Щонеділі вона продає фрукти на ярмарку. Ліззі має таємне хобі. Вона пише рецепти здорового життя. Чому вона робить це? Ну, вона знає деяких дітей, яким потрібна допомога. А як вона допомагає? Вона пише рецепти у листах. Потім вона надсилає Листи до дитячих будинків і чекає результатів. Результати завжди хороші, тому що діти хочуть виграти медаль здоров’я Ліззі! Ліззі завжди щаслива, коли відправляє медалі в найкращі дитячі будинки.
p. 70 Exercise 3. Read Lizzy's letters. / Прочитай листи Ліззі.
1) То Jamie: - Ту Джеймі: - Джеймі:
Wash your hands before meals! Don't eat with dirty hands.
- Вош йо хендс біфо мілз! Донт іт віз доті хендс.
- Мий руки перед їжею! Не їж брудними руками.
2) То Tommy: - Ту Томі: - Томмі:
Eat fruit and vegetables more often! They give you vitamins.
- Iт фрус енд віджітейблс мо офн! Зей гів ю вітамінз.
- Частіше їж фрукти та овочі! Вони дають тобі вітаміни.
3) То Магу: - Ту Мері: - Мері:
Don't skip breakfast! It's the most important meal.
- Донт скіп брекфест! Ітс зе мост імпотент міл.
- Не пропускай сніданок! Це найважливіша страва.
4) То Annie: - Ту Ані: - Ані:
Brush your teeth three times a day! It keeps the dentist away.
- Браш йо тіз срі тайме е дей! Іт кіпс зе дентіст евей.
- Чисти зуби тричі на день! Тобі не потрібен буде стоматолог.
5) То Lindsay: - Ту Ліндсі: - Ліндсі:
Don't eat sweets before meals! They come after meals.
- Донт іт світс біфо мілз! Зей кам авте мілз.
- Не їж солодощі перед їжею! Краще після їжі.
6) То Peter: - Ту Піте: - Петру:
Do Sport! It's good for your body!
- Ду спорт! Ітс гуд фо йо боді!
- Займайся спортом! Це корисно для твого організму!
p. 71 Exercise 4. Match and write. / Знайди відповідь та запиши.
1. dirty (брудний) - hands (руки) → брудні руки
2. health (здоров'я) - medal (медаль) → медаль здоров'я
3. children's (дитячий) - homes (будинки) → дитячі будинки
4. healthy (здоровий) - life (життя) → здорове життя
5. food (їжа) - fair (ярморок) → продовольчий ярморок
6. secret (таємниця) - hobby (хобі) → таємне хобі
p. 71 Exercise 5. Correct the sentences and say. / Виправ речення та скажи.
1. Brush your teeth three times a day!
- Браш йо тіз срі таймс е дей!
- Чисти зуби тричі на день!
2. Don't skip breakfast!
- Донт скіп брекфест!
- Не пропускай сніданок!
3. Do sport!
- Ду спорт!
- Займайся спортом!
4. Wash your hands before meals!
- Вош йо хендс біфо мілз!
- Мий руки перед їжею!
5. Don't eat sweets before meals!
- Донт іт світс біфо мілз!
- Не їж солодощі перед їжею!
6. Eat fruit and vegetables more often!
- Іт фрут енд веджетейблс мо офн!
- Частіше їж фрукти та овочі!
p. 71 Exercise 6. Ask and answer in pairs. / Запитуйте і відповідайте в парах.
1. Do you eat fruit and vegetables?
- Ду ю іт фрут енд веджетейблз.
- Ти їж фрукти та овочі?
► Yes, I do. I eat fruits and vegetables.
- Йєс, Ай ду. Ай іт фрутс енд веджетейблз.
- Так. Я їм фрукти та овочі.
2. Do you brush your teeth three times a day?
- Ду ю браш йо тіз срі таймс е дей?
- Ти чистиш зуби тричі на день?
► No, I don't. I brush my teeth two times a day!
- Hoy, Ай донт. Ай браш май тіз ту таймз е дей!
- Ні. Я чищу зуби два рази на день!
3. Do you have breakfast every day?
- Ду ю хев брекфест еврі дей?
- Ти снідаєш кожен день?
► Yes, I do. I have breakfast every day.
- Йєс, ай ду. Ай хев брекфаст еврі дей.
- Так. Я щодня снідаю.
4. Do you eat sweets before meals?
- Ду ю іт світс біфо мілс?
- Чи їш ти солодощі перед їжею?
► No, I don't. I eat sweets after meals.
- Hoy, Ай донт. Ай іт світс авте мілс.
- Ні. Я їм солодощі після їжі.
5. Do you wash your hands before meals?
- Ду ю вош йо хендс біфо мілс?
- Чи миєш руки перед їжею?
► Yes, I do. I always wash my hands before meals.
- Йєс, Ай ду. Ай олвейс вош май хендс біфо мілс.
- Так. Завжди мию руки перед їжею.
6. Do you do sport?
- Ду ю ду спорт?
- Ти займаєшся спортом?
► Yes, I do. I do morning exercises every day.
- Йєс, Ай ду. Ай ду монін ексісайз еврі дей.
- Так. Я роблю ранкову зарядку щодня.
p. 72 Exercise 1. Talkaboutyoureatinghabits. / Розкажи про свої харчові звички.
I often eat apples and drink water.
- Ай офн іт епелс енд дрінк воте.
-Я часто їм яблука та п'ю воду.
Sometimes I eat hamburger and drink cola.
- Сомтаймс ай іт хамбуге енд дрінк кола.
- Іноді я їм гамбургер і п'ю колу.
I never eat spinach.
- Ай неве іт шпінеч.
- Я ніколи не їм шпинат.
p. 72 Exercise 2. Listen to your partner. Then tell the class about his/her eating habits. / Слухай свого партнера. Потім розкажи класу про його/її харчові звички.
Oleg often eats apples and drinks water.
- Олег офн ітс епелс енд дрінкс воте.
- Олег часто їсть яблука та п'є воду.
Sometimes Oleg eats hamburger and drinks cola.
- Сомтаймс Олег ітс хамбуге енд дрінкс кола.
- Іноді Олег їсть гамбургер і п'є колу.
Oleg never eats spinach.
- Олег неве ітс шпінеч.
- Олег ніколи не їсть шпинату.
p. 72 Exercise 3. Look and say in pairs. / Подивись і скажи в парі.
I think milk is good for your teeth.
- Ай сінк мілк ic гуд фо йо тіз.
- Я вважаю, що молоко корисне для зубів.
I think sweets are bad for your teeth.
- Ай сінк світс а бед фо йо тіз.
- Я вважаю, що солодощі шкідливі для зубів.
I think cheese is good for your teeth.
- Ай сінк чіз ic гуд фо йо тіз.
-Я вважаю, що сир корисний для зубів.
I think cola are bad for your teeth.
- Ай сінк кола а бед фо йо тіз.
- Я вважаю, що кока-кола шкідлива для зубів.
p. 72 Exercise 4. Listen and do. / Слухай і роби.
Hands up - хендс ап - Руки вгору
Stretch your body - стренч йо баді - Випряміть тіло
Stretch your knees - стренч йо некс - Випряміть коліна
Roll your head - рол йо хеад - Покрутіть головою
Roll your shoulders - рол йо шолдерс - Покрутіть плечами
Roll your body - рол йо боді - Покрутіть тілом
Touch your back - точ йо бек - Торкніться спини
Touch your toes - точ йо тойс - Торкніться своїх пальців ніг
Touch your fingers - точ йо фінгерс - Торкніться своїх пальців
Everybody is stretching the body - еврібаді ic стречін зе баді - Всі розтягують тіло
Everybody is rolling the head - еврібаді ic ролін зе хеад - Всі покрутіть головами
Everybody is rolling the shoulders - еврібаді ic ролін зе шолдерс - Всі покрутіть плечами
Everybody is touching the back - еврібаді ic тачін зе бек - Всі торкніться спини
Everybody is touching the toes - еврібаді ic тачін зе тойс - Всі торкніться своїх пальців ніг
p. 72 Exercise 5. Make new commands for your friends. Thenwrite. / Створи нові команди для друзів. Тоді напиши.
Stretch your legs - стренч йо легс - Випряміть ноги
Stretch your knees - стренч йо некс - Випряміть коліна
Touch your back - точ йо бек - Торкніться спини
Touch your toes - точ йо тойс - Торкніться своїх пальців ніг
Roll your arms - рол йо амс - Покрутіть руками
Roll your eyes - рол йо айз - Покрутіть очими
p. 72 Exercise 6. Read and answer. / Прочитай та дай відповідь.
People who watch too much TV are called 'couch potatoes'. Too much TV or computer use is not good for your heaLth. Your body needs action - walking, jogging, aerobics, fitness training, mountain climbing, swimming, yyhat do you do karate, football, basketball etc.
Людей, які надто багато дивляться телевізор, називають «диванчатами». Надмірне використання телевізора або комп'ютера не корисно для вашого здоров'я. Ваше тіло потребує дій - ходьби, бігу, аеробіки, фітнес-тренування, альпінізму, плавання, карате, футболу, баскетболу тощо.
What do you do for your body? - Що ти робиш для свого тіла?
I go in for physical education at school. I do exercises in the morning. I ride my bike in the summer.
- Займаюся фізкультурою в школі. Вранці роблю зарядку. Я катаюся на велосипеді влітку.
p. 73 Exercise 1 - 4.
Dear Friends,
Every pupil in our school can join our keep fit club.
You don't need special clothes - you may come in your tracksuit and trainers.
We put on your favourite music and move. It's fun!
The club meets on Tuesdays, Thursdays and Fridays, 4.00 - 4.30
Шановні друзі,
Кожен учень нашої школи може приєднатися до нашого клубу підтримання фізичної форми.
Вам не потрібен спеціальний одяг - ви можете прийти в спортивному костюмі та кросівках.
Включаємо вашу улюблену музику і рухаємося. Це весело!
Клуб збирається у вівторок, четвер та п'ятницю, 4.00 - 4.30.
1. Is the club for one class only?
- Клуб лише для одного класу?
► No, isn't. Every pupil can join fit club.
- Hi. Приєднатися до фітнес-клубу може кожен учень.
2. Do you need special clothes?
- Чи потрібен спеціальний одяг?
► No, you didn't. You may come in your tracksuit and trainers.
- Hi. Ви можете прийти в спортивному костюмі та кросівках.
3. What do they listen to while they do exercises?
- Що вони слухають, коли виконують вправи?
► They listen to their favorite music to while they do exercises.
- Під час виконання вправ вони слухають улюблену музику.
4. What time does it start? - О котрій годині починається?
► It starts at 4.00. - Початок о 4.00.
5. What time does it finish? - О котрій годині закінчується?
► It finish at 4.30. - Закінчується о 4.30.
p. 73 Exercise 2. Write about a club at your school or in your town/village. / Напишіть про клуб у твоїй школі чи у твому місті/селі.
• What’s the name of the club?
• Who is it for?
• When is it?
• Do you need special clothes?
• Як називається клуб?
• Для кого він?
• Який розклад клубу?
• Чи потрібен спеціальний одяг?
Our school has a basketball sports club. It's called "Basket Kings". Every pupil who wants to learn how to play basketball can come to the club. The club meets on Tuesday, Thursday and Saturday, from 5.00 to 6.00. To play basketball, you need sports shorts, a T-shirt and trainers.
У нашій школі працює баскетбольний спортивний клуб. Він називається «Баскет кінгс». До клубу може прийти кожен учень, який хоче навчитися грати в баскетбол. Клуб збирається у вівторок, четвер та суботу, з 5.00 до 6.00. Для гри в баскетбол потрібні спортивні шорти, футболка і кросівки.
p. 74 Exercise 3. Match. / Знайдіть пару.
1. Early to bed, early to rise, Makes a person healthy and wise.
- Рано лягати, рано вставати, Робить людину здоровою і мудрою.
► You should get a good sleep.
- Ви повинні добре виспатися.
2. Exercise can make you strong. It can be fun and won't take long.
- Фізичні вправи можуть зробити вас сильними. Це може бути весело і не займе багато часу.
► You should do morning exercises.
- Треба робити ранкову зарядку.
3. Wash your hands before you eat. Keep yourself both clean and neat.
- Мийте руки перед їжею. Тримайте себе в чистоті та охайності.
► You should wash often to stay healthy.
- Щоб бути здоровим, необхідно часто мити руки.
4. An apple a day keeps the doctor away.
- Одне яблуко в день і лікар не потрібен.
► You should eat good food to stay healthy.
- Щоб залишатися здоровим, потрібно їсти якісну їжу.
5. Brush your teeth and did you hear? See your dentist every year.
- Ти чув що погрібно чистити зуби? Щороку відвідуйте свою стоматолога.
► You should take care of your teeth.
- Ви повинні піклуватися про свої зуби.
p. 75 Exercise 1. Say what you should do to have beautiful and strong teeth. / Скажи, що потрібно робити, щоб мати гарні та міцні зуби.
You should brush your teeth in the morning and evening. You should eat healthy food. See your dentist twice a year.
- Ю шуд браш йо тіз ін зе монін енд івнін. Ю шуд іт хелсі фуд. Сі йо дентіст твайс е йєа.
- Чистити зуби потрібно вранці і ввечері. Ви повинні їсти здорову їжу. Відвідуйте стоматолога двічі на рік.
p. 75 Exercise 2. Listenandsayhowoftenyoushouldgotoadentist. / Послухай і скажи, як часто потрібно відвідувати стоматолога.
You should brush your teeth to three times the day for five minutes. Choose a good toothbrush. It shouldn't be very hard. It should be changed toothbrush every three months. Sweets and sugars are very bad for your teeth. You should eat fruit. And remember you should go to the dentist twice a year.
Ю шуд браш йо тіз ту срі таймс зе дей фо файв мінетс. Чуз е гуд тузбраш. Іт шуднт бі вері хард. Іт шуд бі ченжід тузбраш еврі срі манс. Світс енд шугар а вері бед фо йо тіз. Ю шуд іт фрут. Енд ремембе ю шуд гоу ту зе дентіст твайс е йєа.
Чистити зуби потрібно тричі на день по п'ять хвилин. Виберіть гарну щітку. Вона не повинна бути дуже жорсткою. Її слід міняти кожні три місяці. Солодощі та цукор дуже шкідливі для зубів. Ви повинні їсти фрукти. І пам'ятайте, що ви повинні відвідувати стоматолога двічі на рік.
p. 75 Exercise 3. Ask and answer in pairs. / Запитуй і відповідай в парі.
1. How often should you brush your teeth?
- Як часто потрібно чистити зуби?
► You should brush your teeth to three times.
- Чистити зуби потрібно тричі на день по п'ять хвилин.
2. How long should you brush them?
- Як довго їх чистити?
► You should brush your teeth for five minutes.
- Чистити зуби погрібно протягом п'яти хвилин.
3. What sort of brush should you choose?
- Яку щітку вибрати?
► The brush should be chosen not very hard.
- Щітку потрібно вибирати не дуже жорстку.
4. How often should you change it?
- Як часто її потрібно міняти?
► It should be changed every three months.
- Її слід міняти кожні три місяці.
5. What should you eat to keep your teeth healthy?
- Що потрібно їсти, щоб зуби були здоровими?
► You should eat fruit.
- Треба їсти фрукти.
p. 75 Exercise 4. Read the proverb and say how you understand it. / Прочитай прислів'я і скажи, як ти його розумієш.
Good health is above wealth. - Гуд хелс ic абов велс. - Міцне здоров'я краще багатства.
You should to take care of your health. Money cannot buy it.
- Треба дбати про своє здоров'я. Його неможливо купити за гроші.
p. 75 Exercise 5. Read and answer. / Прочитай та дай відповідь.
Aid means help.
If you cut your finger, wash it and put a plaster on it. Every night take the plaster off. Put a new plaster on in the morning. You should keep your cut clean. If the cut is serious, go to see a doctor.
Надати допомогу означає допомогти.
Якщо ви порізали палець, вимийте його і накладіть на нього пластир. Щовечора знімайте пластир. Вранці накладіть новий пластир. Ви повинні тримати поріз в чистоті. Якщо поріз серйозний, зверніться до лікаря.
How do you give first aid if your friend cuts his/her finger?
- Як надати першу допомогу, якщо ваш друг порізав палець?
If a friend cuts your finger, wash it and put a plaster on it.
- Якщо друг порізав палець, вимийте його і накладіть на нього пластир.

iconГДЗ 4 клас Англійська мова 2021 Астон Карпюк Карп'юк Підручник
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації

  ГДЗ ДПА 9 клас. Англійська мова [Куриш С.М., Войтоловська С.В., Моспан Н.В.] 2022

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до збірника завдань для підсумкових контрольних робіт з англійської мови, 9 клас з предмету "Англійська мова" 9 клас. Видавництво "Генеза", Київ. Автори збірника завдань: Куриш С.М., Войтоловська С.В., Моспан Н.В. Рік видання...

  ГДЗ Англійська мова 1 клас. Підручник [Будна Т.Б.] 2018

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до підручника для закладів загальної початкової освіти з предмету "Англійська мова" 1 клас. Видавництво "Навчальна книга — Богдан" Тернопіль. Автор підручника: Будна Т.Б. Рік видання 2018. Нова програма 2018 року. (Відповіді /...

  ГДЗ Англійська мова 1 клас. Підручник [Мітчелл Г.К.] 2018

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до підручника для закладів загальної початкової освіти з предмету "Англійська мова" 1 клас. Видавництво "Лінгвіст". Автор підручника: Мітчелл Г.К. Рік видання 2018. Нова програма 2018 року. (Відповіді / ГДЗ / Ответы / Решебник)...

  ГДЗ Англійська мова 1 клас. Підручник [Карпюк О.Д.] 2018

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до підручника для закладів загальної початкової освіти з предмету "Англійська мова" 1 клас. Видавництво "Ранок", Харків. Автор підручника: Карпюк О.Д. Рік видання 2018. Нова програма 2018 року. (Відповіді / ГДЗ / Ответы /...

  ГДЗ Англійська мова 1 клас. Підручник [Доценко І.В., Євчук О.В., Губарєва С.С.] 2018

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до підручника для закладів загальної початкової освіти з предмету "Англійська мова" 1 клас. Видавництво "Ранок", Харків. Автори підручника: Доценко І.В., Євчук О.В., Губарєва С.С. Рік видання 2018. Нова програма 2018 року....
У даній публікації ще немає коментарів. Хочете почати обговорення?

Реклама
Як Вам оновлений дизайн сайту?
Ми в соціальних мережах
Хмаринка тегів