ГДЗ Англійська мова 4 клас. Підручник [Карпюк О.] 2021

icon14.09.2022, icon4 Клас / Англійська мова , icon2 951, icon0p. 56 Exercise 1. Look. Then listen and say. / Подивись. Тоді послухай і скажи.
It is Monday. It is 7 o'clock.
- Іт ic Мандей. Iт ic севен оклок.
- Зараз понеділок. Зараз 7 годин ранку.
I usually get up at 7 o'clock on weekdays.
- Ай южіалі гет ап ет севен оклок он вікдейс.
- Зазвичай я встаю о 7 ранку по будням.
On Saturday I will get up at 9 o'clock.
- Он Сетодей Ай віл гет ап ет найн оклок.
- У суботу я встану о 9 годин.
It is my birthday on Saturday.
- Іт ic май бйоздей он Сетодей.
- В суботу мій день народження.
I will get presents on Saturday.
- Ай віл гет презентс он Сетодей.
- Я отримаю подарунки в суботу.
Look!
I will go to the party tomorrow.
- Я завтра піду на вечірку.
We will go to the party next Monday.
- Ми підемо на вечірку наступного понеділка.
p. 56 Exercise 2. Listen and read. / Слухай і читай.
JIM’S PARTY - Джімс паті
- Ітс Фрайдей. Іт іс Джімс бйоздей тумороу. Хі віл бі найн. Джім віл хев е паті он Сандей. Хі хес гот ен айдіа: іт віл бі е фенсі-дрєс паті. Хі віл інсайт хіс френдс Джейн, Біл енд Ен ту хіс паті. Джейн віл бі Молі-зе-Манкі. Ен віл бі Фені-зе-Фокс. Біл віл бі Сем-зе-Снейк. Енд Джім віл бі анкл Аптон. Іт віл бі фані.
- Зараз п'ятниця. Завтра у Джима день народження. Йому буде 9. У неділю Джим влаштує вечірку. У нього з'явилася ідея: це буде костюмована вечірка. Він запросить своїх друзів Джейн, Вілла та Енн на свою вечірку. Джейн буде Моллі-Мавпою. Енн буде Фанні-Лисом. Вілл буде Сем-Змією. А Джим буде дядьком Аптоном. Це буде кумедно
p. 56 Exercise 3. Match. Write the sentences in your copybooks. / Зістав. Тоді напиши.
1. It is d) Jim's birthday tomorrow.
- Завтра у Джима день народження.
2. Jim will have c) a fancy-dress party.
- Джим влаштує маскарадну вечірку.
3. Jim will invite f) his friends.
- Джим запросить своїх друзів.
4. Jim will be e) Uncle Upton.
- Джим буде дядьком Атоном.
5. Bill will be b) Sam-the-Snake.
- Білл буде Сем-Змією.
6. Ann will be g) Fanny-the-Fox.
- Енн буде Фанні-Лисом.
7. Jane will be a) Molly-the-Monkey.
- Джейн буде Моллі-Мавпою.
p. 57
Will I go to school tomorrow?
- Віл Ай гоу ту скул туморой?
- Я піду завтра до школи?
Yes, I will.
- Йєс, Ай віл.
- Так, я пійду.
Will we go to school tomorrow?
- Віл ві гоу ту скул тумороу?
- Ми пійдемо завтра до школи?
No, we will not.
- Hoy, ві віл нот.
- Ні, ми не пійдемо.
p. 57 Exercise 1. Listen and read. / Слухай і читай.
- Will you bake a cake? - Віл ю бейк е кейк? - Ти спечеш торт?
- Yes, I will. - Йєс, Ай віл. - Так.
- Will they celebrate their granny's birthday next week?
- Віл зей селебрейт зеар гренніс бйозде некст вік?
- Вони святкуватимуть день народження своєї бабусі наступного тижня?
- Yes, they will. - Йєс, зей віл. - Так.
- Will I go shopping? - Віл Ай гoy шопіні? - Чи піду я за покупками?
- Yes, you will. - Йєс, ю віл. - Так.
- Will he tidy up his room tomorrow?
- Віл xi тайді aп xic рум тумороу?
- Він завтра наведе порядок у своїй кімнаті?
- No, he will not. Не will be at school tomorrow.
- Hoy, xi віл нот. Xi віл бі eт скул туморов.
- Hi, не буде. Завтра він буде в школі.
p. 57 Exercise 2. Look. Then listen and say. / Подивись. Тоді послухай і скажи.
Jim: It is my birthday on Saturday. I will be nine. Will you come to my birthday party?
- Iт ic май бйоздей он Сатедей. Ай віл бі найн. Віл ю кам ту май бйоздей паті?
- Мій день народження в суботу. Мені буде дев'ять. Ти прийдеш на мій день народження?
Jane: Of course, I will. - Оф кос, Ай віл. - Звичайно, буду.
Jim: Will you help me to decorate my room tomorrow?
- Віл ю хелп мі ту декорейт май рум тумороу?
- Ти допоможеш мені прикрасити мою кімнату завтра?
Jane: Yes, I will. - Йєс, ай віл. - Так.
Jim: See you. - Сі ю. - Побачимося.
Jane: Bye-bye. - Бай-бай. - Бувай.
Jane: Ні, Bill! You know, it is Jim's birthday on Saturday.
- Хай, Біл! Ю ноу, іт іс Джімс бйоздей он Сатедей.
- Привіт, Вілл! Знаєш, у Джима день народження в суботу.
Bill: Oh! - Оу! - О!
Jane: Will you go with me to buy a present for Jim?
- Віл ю гоу віз мі ту бай е презент фо Джім?
- Підеш зі мною, щоб купити подарунок Джиму?
Bill: Yes, I will! - Йєс, Ай віл! - Так.
p. 57 Exercise 3. Act out. / Розіграй.
Дивись попереднє завдання.
p. 58 Exercise 1. Listen, point and repeat. / Послухай, вкажи і повтори.
twenty - твенті - двадцять
thirty - соті - тридцять
forty - фоті - сорок
fifty - фівті - п'ятдесят
sixty - сіксті - шістдесят
seventy - севенті - сімдесят
eighty - ейті - вісімдесят
ninety - найнті - девяносто
(one) hundred - (уан) хандріт - сто
p. 58 Exercise 2. Listen and read. / Слухай і читай.
A birthday is a special day for my family. We usually have birthday parties. My mum will have her birthday in February. She will be 30. My father’s birthday is in March. He will be 35.
My granny Liz will be 70 in May. My grandad Paul will have his birthday in August. He will be 70, too. My granny Emily will be 50 in June. My grandad Sam will celebrate his birthday in July. He will be 60. And my birthday is next week! I will have a lot of presents. My mum will cook a birthday cake. My dad will make a special dinner. It will be a great party!
Е бездей іс е спешіал дей фо май фемелі. Ві южелі хев бездей партіс. Май мам хес хйо бездей ін Фебрарі. Ші віл бі соті. Май фазос бездей іс ін Мач. Хі віл бі соті-файв.
Май гренні Ліз віл бі севенті ін Мей. Май грендед Пауль хес хіс бездей ін Огест. Хі віл бі севенті, ту. Май гренні Емілі віл бі фівті ін Джун. Май гренддед Сем віл селебрейт хіс бездей ін Джулі. Хі віл бі сіксті. Енд май бездей іс некст вік! Ай віл хев е лот оф презентс. Май мам віл кук е бездей кейк. Май дед віл мейк е спішіал діно. Іт віл бі е грейт паті.
День народження - це особливий день для моєї родини. Зазвичай ми влаштовуємо вечірки. У моєї мами день народження в лютому. їй буде 30. День народження мого батька в березні. Йому буде 35.
У травні моїй бабусі Ліз виповниться 70 років. У мого діда Павла день народження в серпні. Йому теж буде 70. У червні моїй бабусі Емілі виповниться 50 років. Мій дідусь Сем святкуватиме свій день народження в липні. Йому буде 60. А у мене день народження наступного тижня! У мене буде багато подарунків. Моя мама приготує іменинний торт. Мій тато приготує спеціальну вечерю. Це буде чудова вечірка!
p. 58 Exercise 3. Fillin the gaps. / Заповнити.
1. Ann will celebrate her birthday next week.
- Енн святкуватиме свій день народження наступного тижня.
2. She will have a birthday party.
- У неї буде день народження.
3. Ann's grandparents will come to celebrate their granddaughter's birthday.
- Бабуся та дідусь Енн прийдуть святкувати день народження своєї внучки.
4. It will be a special day.
- Це буде особливий день.
5. Ann will invite her friends, too.
- Енн також запросить своїх друзів.
6. The girl will get a lot of presents.
- Дівчина отримає багато подарунків.
p. 58 Exercise 3. Ask and answer in pairs. / Запитуй і відповідай в парах.
A: Will Mr Black be 60?
- Віл Міста Блек бі сіксті?
- Пану Блеку буде 60?
B: No, he will not. Не will be 50.
- Hoy, xi віл нот. Xi віл бі фівті.
- Ні. Йому буде 50.
A: Will Mrs Simson be 40?
- Віл Місіс Сімсон бі фоті?
- Пані Сімсон буде 40?
B: Yes, she will. - Йєс, ші віл. - Так.
A: Will Mr Brown be 90?
- Віл Міста Браун бі найнті?
- Пану Брауну буде 90?
B: Yes, he will. - Йєс, хі віл. - Так.
A: Will Mrs Smith be 70?
- Віл Місіс Сміт бі севенті?
- Пані Сміт буде 70?
B: No, she will not. She will be 80.
- Hoy, ші віл нот. Ші віл бі ейті.
- Ні. їй буде 80.
p. 59 Exercise 1. Listen, point and repeat. / Послухай, вкажи і повтори.
apple pie - епел пай - яблучний пиріг;
flour - флауа - борошно;
fridge - фрідж - холодильник;
go shopping - гоу шопін(г) - йти за покупками.
p. 59 Exercise 2. Look. Then listen and say. / Подивись. Тоді послухай і скажи.
Bill: Ні, Vicky! You know, it is Nick's birthday on Saturday.
- Хай, Вікі! Ю ноу, іт іс Нікс бездей он Сатедей.
- Привіт, Вікі! Знаєш, у суботу у Ніка день народження.
Vicky: Oh, really? I have got an idea! I'll make an apple pie on his birthday. Will you help?
- Oy, рілі? Ай хев гот ен айдіа! Іл мейк ен епел пай он хіс бездей. Віл ю хелп?
- О, справді? У мене ідея! Я зроблю яблучний пиріг на його день народження. Ти допоможеш?
Bill: Of course, I will. - Оф кос, Ай віл. - Звичайно ж.
Vicky: Come tomorrow and well see.
- Кам тумороу енд віл сі.
- Приходьте завтра, і ми побачимо.
Vicky: Well, there is some butter. There are some apples. There is some flour. Oh, I need some eggs. Will you go shopping, Bill?
- Вел, зеар ic сам бато. Зеар а сам епелс. Зеар ic сам флауа. Оу, Ай нід сам егс. Віл ю гоу шопін, Біл?
- Добре, є трохи масла. Є кілька яблук. Є трохи борошна. О, мені потрібно трохи яєць. Ти підеш за покупками, Білл?
Bill: Of course, I will. - Оф кос, Ай віл. - Звичайно ж.
Vicky: Get some eggs and some milk, please.
- Гет сам егс енд сам мілк, пліз.
- Візьмі трохи яєць і молока, будь ласка.
p. 59 Exercise 3. Make up questions. Ask and answer in pairs. / Придумай запитання. Запитуй і відповідай в парі.
Will you go shopping?
- Віл ю гоу шопінг?
- Ти підеш за покупками?
Yes, I will. - Йєс, ай віл. - Так.
Will she make New Year decorations?
- Віл ші мейк Нью Йєа декорейшнс?
- Чи буде вона робити новорічні прикраси?
Yes, she will. - Йєс, ші віл. - Так.
Will you sing Christmas carols?
- Віл ю сінг Крістмас керолз?
- Ти співатиме різдвяні колядки?
Yes, I will. - Йєс, ай віл. - Так.
Will he make an apple pie?
- Віл xi мейк ен апел пай?
- Чи зробить він яблучний пиріг?
No, he won't. - Hoy, хі вонт. - Hi.
p. 59 Exercise 4. Act out the talk from task 2 in pairs. / Розіграйте розмову із завдання 2 в парі.
Дивись завдання номер 2.
p. 60 Exercise 1. Listen, point and repeat. / Послухай, вкажи і повтори.
bar - ба - плитка;
pack - пек - пачка;
bottle - ботл - бутилка;
jar - джа - банка;
bag - бег - мішок;
carton - катн - коробка.
p. 60 Exercise 2. Listen and read. / Слухай і читай.
a bar of chocolate - е ба оф чоклет - плитка шоколаду
a pack of butter - е пек оф бато - пачка вершкового масла
a bottle of water - е ботл оф увоте - пляшка води
a jar of jam - е джа оф джем - банка варення
a bag of flour - е бег оф флауа - мішок борошна
a carton of juice - е катн оф джус - коробка соку
p. 60 Exercise 3. Read and compare. / Прочитай і порівняй.
There is some chocolate. ⇔ There are 3 bars of chocolate.
- Зеар ic сам чоклет. ⇔ Зеар а срі бас оф чоклет.
- Є трохи шоколаду. ⇔ Є З плитки шоколаду.
There is some butter. ⇔ There are 2 packs of butter.
- Зеар ic сам бато. ⇔ Зеар а ту пакс оф бато.
- Є трохи масла. ⇔ Є 2 пачки вершкового масла.
There is some milk. ⇔ There are 4 bottles of milk.
- Зеар ic сам мілк. ⇔ Зеар а фо батлс оф мілк.
- Є трохи молока. ⇔ Є 4 пляшки молока.
p. 60 Exercise 4. Look. Then listen and say. / Подивись. Тоді послухай і скажи.
Shop assistant: Can I help you?
- Кен Ай хелп ю?
- Чи можу я вам допомогти?
Bill: Yes, please. I need a pack of eggs.
- Йєс, пліз. Ай нід е пак оф егc.
- Так, будь ласка. Мені потрібна пачка яєць.
Shop assistant: That's five pounds. Anything else?
- Зетc файв паундз. Енісін елc?
- Це п'ять фунтів. Щось іще?
Bill: Well, I need a bottle of milk, too.
- Увел, Ай нід e ботл оф мілк, ту.
- Добре, мені також потрібна пляшка молока.
Shop assistant: One pound and 50 pence.
- Уан паунд енд фівті пенс.
- Один фунт і 50 пенсів.
Bill: Here you are. - Xia ю a. - Ось.
Shop assistant: Here is your pack of eggs and a bottle of milk.
- Xia ic йо пак оф егc енд е ботл оф мілк.
- Ось ваша пачка яєць і пляшка молока.
Bill:Thank you. - Сенк ю. - Дякую.
p. 60 Exercise 5. Act out in pairs. / Розіграй в парах.
Дивись попереднє завдання.

iconГДЗ 4 клас Англійська мова 2021 Астон Карпюк Карп'юк Підручник
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації

  ГДЗ ДПА 9 клас. Англійська мова [Куриш С.М., Войтоловська С.В., Моспан Н.В.] 2022

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до збірника завдань для підсумкових контрольних робіт з англійської мови, 9 клас з предмету "Англійська мова" 9 клас. Видавництво "Генеза", Київ. Автори збірника завдань: Куриш С.М., Войтоловська С.В., Моспан Н.В. Рік видання...

  ГДЗ Англійська мова 1 клас. Підручник [Будна Т.Б.] 2018

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до підручника для закладів загальної початкової освіти з предмету "Англійська мова" 1 клас. Видавництво "Навчальна книга — Богдан" Тернопіль. Автор підручника: Будна Т.Б. Рік видання 2018. Нова програма 2018 року. (Відповіді /...

  ГДЗ Англійська мова 1 клас. Підручник [Мітчелл Г.К.] 2018

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до підручника для закладів загальної початкової освіти з предмету "Англійська мова" 1 клас. Видавництво "Лінгвіст". Автор підручника: Мітчелл Г.К. Рік видання 2018. Нова програма 2018 року. (Відповіді / ГДЗ / Ответы / Решебник)...

  ГДЗ Англійська мова 1 клас. Підручник [Карпюк О.Д.] 2018

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до підручника для закладів загальної початкової освіти з предмету "Англійська мова" 1 клас. Видавництво "Ранок", Харків. Автор підручника: Карпюк О.Д. Рік видання 2018. Нова програма 2018 року. (Відповіді / ГДЗ / Ответы /...

  ГДЗ Англійська мова 1 клас. Підручник [Доценко І.В., Євчук О.В., Губарєва С.С.] 2018

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до підручника для закладів загальної початкової освіти з предмету "Англійська мова" 1 клас. Видавництво "Ранок", Харків. Автори підручника: Доценко І.В., Євчук О.В., Губарєва С.С. Рік видання 2018. Нова програма 2018 року....
У даній публікації ще немає коментарів. Хочете почати обговорення?

Реклама
Предмет, до якого ви найчастіше використовуєте ГДЗ?
Ми в соціальних мережах
Хмаринка тегів