ГДЗ Англійська мова 4 клас. Підручник [Карпюк О.] 2021

icon14.09.2022, icon4 Клас / Англійська мова , icon2 951, icon0p. 61 Exercise 1. Look. Then listen and say. / Подивись. Тоді послухай і скажи.
Nick: How many balloons will we need?
- Xay мені балунз віл ві нід?
- Скільки повітряних куль нам знадобиться?
Mother: I think 10 balloons will be OK. How many guests are going to come?
- Ай сінк тен балунз віл бі ОКей. Xay мені гестс а гоін ту кам?
- Я думаю, 10 повітряних куль буде досить. Скільки гостей прийде?
Nick: Well, Bill and Vicky ...
- Вел, Віл енд Вікі...
- Ну, Вілл і Вікі ...
Mother: How much juice will you need?
- Xay мач джус віл ю нід?
- Скільки буде потрібно соку?
Nick: 2 litres. - Ту літрс. - Два літри.
Mother: Will you need some ice cream?
- Віл ю нід сам айс крім?
- Вам потрібно буде морозиво?
Nick: Yes, please. - Йєс, пліз. - Так, будь ласка.
Mother: How much ice cream will you need?
- Xay мач айс крім віл ю нід?
- Скільки вам буде потрібно морозива?
Nick: Let me think... One kilo will be good.
- Лет мі сінк... Уан кілоу віл бі гуд.
- Дай мені подумати ... Один кілограм буде добре.
***
Nick: I need some bananas.
- Ай нід сам бенанас.
- Мені потрібно трохи бананів.
Shop assistant: How many bananas do you need?
- Xay мені бенанас ду ю нід?
- Скільки потрібно бананів?
Nick: Five bananas, please. How much are they?
- Файв бенанас, пліз. Xay мач а зей?
- П'ять бананів, будь ласка. Скільки вони коштують?
Shop assistant: They are 50 p.
- Зей а фівті пі.
- 50 пенсів.
Nick: Here you are. - Xia ю a. - Ось.
Look!
- How many eggs have you got? - Скільки яєць у тебе?
- I've got ten eggs. - У мене десять яєць.
- How many apples have you got? - Скільки у тебе яблук?
I've got five apples. - У мене п'ять яблук.
How much milk have you got? - Скільки у тебе молока?
I've got a litre of milk. - У мене літр молока.
How much flour have you got? - Скільки у тебе борошна?
I've got half a kilo of flour. - У мене півкіло борошна.
p. 61 Exercise 2. Ask and answer in pairs. / Запитуй і відповідай в парах.
How much lemonade will you need?
- Xay мач лемонейд віл ю нід?
- Скільки потрібно лимонаду?
I'll need a litre of lemonade.
- Айл нід е літе оф лемонейд.
- Мені потрібен літр лимонаду.
How many bananas will you need?
- Xay мені бенанеc віл ю нід?
- Скільки бананів вам знадобиться?
I'll need ten bananas.
- Айл нід тен бенанес.
- Мені знадобиться десять бананів.
How much sugar will you need?
- Xay мач шуга віл ю нід?
- Скільки цукру вам знадобиться?
I'll need a kilo of sugar.
- Айл нід е кілоу оф шуга.
- Мені знадобиться кілограм цукру.
How many tomatoes will you need?
- Xay мені томатоус віл ю нід?
- Скільки томатів знадобиться?
I'll need five tomatoes.
- Айл нід файв томатоус.
- Мені знадобиться п'ять помідорів.
p. 61 Exercise 2. Act out the talk from task 1. / Розіграй розмову із завдання 1.
Дивіться попереднє завдання.
p. 62 Exercise 1. Listenandread. / Послухай та прочитай.
money - мані - гроші
You need some money for shopping. I've got some money for presents. How much money do you need? - I need 20 pounds.
- Ю нід сам мані фо шопінг. Айв гот сам мані фо презентс. Хау мач мані ду ю нід? - Ай нід твенті паундс.
- Тобі потрібно трохи грошей на покупки. У мене є гроші на подарунки. Скільки потрібно грошей? - Мені потрібно 20 фунтів.
How much is it? - Хау мач іс іт? - Скільки це коштує?
A: What a nice camera! How much is it?
- Вот e найс кемера! Хау мач із іт?
- Яка гарна камера! Скільки вона коштує?
В: It is £50. - Іт іс фівті паундс. - 50 фунтів.
A: And how much is this photo album?
- Енд хау мач іс зіс фото албем?
- А скільки коштує цей фотоальбом?
В: It is £5 and 50р.
- Іт іс файв паундс енд фівті пі.
- 5 фунтів і 50 пенсів.
How much are they? - Хав мач а зей? - Скільки вони коштують?
A: I need five oranges, please. How much are they?
- Ай нід файв орінджіз, пліз. Хау мач а зей?
- Мені потрібно п'ять апельсинів, будь ласка. Скільки вони коштують?
В: They are £2. - Зей а ту паундс. - Вони коштують 2 фунта.
p. 62 Exercise 2. Look, listen and say. Then act out the talk in pairs. / Подивись, послухай і скажи. Потім розіграйте в парах.
Kate: Good morning!
- Гуд монін!
- Доброго ранку!
Shop assistant: Good morning. Can I help you?
- Гуд монін. Кен Ай хелп ю?
- Доброго ранку. Чи можу я вам допомогти?
Kate: Can I have this postcard, please? How much is it?
- Кен Ай хев зіс поусткад, пліз? Хау мач іс іт?
- Чи можу я отримати цю листівку, будь ласка? Скільки вона коштує?
Shop assistant: It's 40 репсе.
- Ітс фоті пенс.
- 40 пенсів.
Kate: Thank you. Here you are.
- Сенк ю. Xie ю a.
- Дякую. Ось.
Shop assistant: Thanks. Bye.
- Сенкс. Бай.
- Дякую. До побачення.
Kate: Bye. - Бай. - До побачення.
p. 62 Exercise 3. Play the game. / Пограйте в гру.
Make a shop in class. - Зробіть магазин у класі.
1. Cut out the money from the Activity Book.
- Виріжте і роші з Activity Book (Робочого зошита).
2. Bring some toys, books and school things.
- Візьміть із собою іграшки, книги та шкільні речі.
3. Stick on the prices.
- Дотримуйтесь цін.
4. Play shop in class.
- Ігровий магазин у класі.
p. 62 Exercise 3. Listen and say the rhyme. / Послухай і скажи риму.
Shopping - Шоппінг - Покупки
A bear and a bunny
- Е беа енд е бані
- Ведмідь і зайчик
Have much money.
- Хев мач мані
- Мають багато грошей.
They go to the shop
- Зей гоу ту зе шоп
- Вони йдуть до магазину
For carrots and honey.
- Фо керотс енд хані
- За морквою та медом.
When the bear and the bunny
- Вен зе беа енд зе бані
- Коли ведмідь і зайчик
Ask for some carrots and honey,
- Аск фо сам керотс енд хані
- Попросять трохи моркви та меду,
The man in the shop
- Зе мен ін зе шоп
- Людина в магазині
Says, «Where is your money?»
- Сейс, «Веа ic йо мані?»
- Каже: «Де ваші гроші?»
How strange and funny!
- Хау срейндж енд фані
- Як дивно і смішно!
They really have money
- Зей рілі хев мані
- У них дійсно є гроші
And that's how they buy
- Енд зете хау зей бай
- І ось як вони купують
Their carrots and honey.
- Зеір керотс енд хані
- Свою моркву і мед.
p. 63 Exercise 1. Read and match. / Співстав.
1) «Happy birthday and many happy returns of the day!» the English usually say to a man or woman on this day. Friends write greetings on birthday cards and give presents.
«З днем народження та всього найкращого тобі в цей день!» в цей день англійці зазвичай говорять чоловікові чи жінці. Друзі пишуть привітання на листівках до дня народження та дарують подарунки.
2) A birthday is a special day for a person. It is a personal holiday, but people like to be with their friends and their family on this day. That's why they make up birthday parties.
День народження - особливий день для людини. Це особисте свято, але люди люблять бути в цей день зі своїми друзями та родиною. Тому вони збираюься на дні народження.
3) At a birthday party there is always a cake with candles on the table. Count the candles or read the number and you will know how old the person is!
На дні народження на столі завжди стоїть торт зі свічками. Порахуйте свічки або прочитайте число, і ви дізнаєтесь, скільки людині років!
p. 63 Exercise 2. Choose the correct word. / Виберіть і заповніть.
1. A birthday is а с) special day for a person.
- День народження - особливий день для людини.
2. «Happy birthday and many b) happy returns of the day!» they say.
- «З днем народження та всього найкращого в цей день!» вони кажуть.
3. Friends write с) greetings on birthday cards.
- Друзі пишуть привітання на листівках з днем народження.
4. Count the b) candles on the cake and you will know how old the person is.
- Порахуй свічки на торті, і ти дізнаєшся, скільки людині років.
p. 63 Exercise 3. Tell the class about your birthday. / Розкажіть класу про свій день народження.
It’s always interesting on my birthday. My family puts a lot of presents near my bed. We invite many guests. Mom bakes a special birthday cake. We always eat special food. We play different games or go to the park. My friends are always funny at the party.
- Iтc олвейс інтрестін он май бездей. Май фемелі путс е лот оф презентс ніа май бед. Ві інсайт мені гестс. Мом бейкс е спешіал бездей кейк. Ві олвейс іт спешіал фуд. Ві плей діферент геймс о гоу ту зе парк. Май френдс а олвейс фані ет зе паті.
- У мій день народження завжди цікаво. Моя родина кладе багато подарунків біля мого ліжка. Ми запрошуємо багато гостей. Мама пече спеціальний торт до дня народження. Ми завжди їмо спеціальну їжу. Ми граємо в різні ігри або їдемо в парк. Мої друзі завжди веселі на вечірці.
p. 64 Exercise 1. Look and listen. Then read. / Подивись і послухай, а потім прочитай.
1) Bill: I love birthday parties. I love eating a birthday cake, sweets and biscuits.
- Ай лов бездей патіс. Ай лов ітін е бездей кейк, світс енд біскітс.
- Я люблю дні народження. Я люблю їсти святковий торт, солодощі та печиво.
Vicky: I love birthday cards and presents too.
- Ай лов бездей кадз енд презентс ту.
- Я люблю листівки до дня народження та подарунки.
2) Nick's mother: Here's Nick's birthday cake. Look at the candles. You know, in my family we put an extra candle for good luck.
- Xiac Нікс бездей кейк. Лук ет зе кендлс. Ю ноу, ін май фемілі ві пут ен екстра кендл фо гуд лак.
- Ось торт на день народження Ніка. Подивіться на свічки. Знаете, у моїй родині ми поставили додаткову свічку на щастя.
3) Nick: Му mum's from Canada. In Canada parents put butter on their children's noses for good luck.
- Май мамс фром Канада. Ін Канада перентс пут бато он зеір чілдренс ноузіс фо гуд лак.
- Моя мама з Канади. У Канаді батьки кладуть масло на ніс своїм дітям на щастя.
4) Bill: Ha-ha! I can't wait to see you with butter on your nose!
- Xa-Xa! Ай кен вейт ту сі ю віз бато он йо ноуз!
- Ха-ха! Не можу дочекатися побачити вас з маслом на носі!
p. 64 Exercise 2. Ask and answer in pairs. / Запитуйте і відповідайте в парах.
1. Who loves birthday parties?
- Ху лавз бездей патіс?
- Хто любить дні народження?
► Bill loves birthday parties.
- Біл лавз бездей патіс.
- Вілл любить дні народження.
2. What does Nick's family do for good luck?
- Вот дас Нікс фемелі ду фо гуд лак?
- Що робить сім'я Ніка для удачі?
► Nick's family put an extra candle for good luck.
- Нікс фемелі пут ен екстра кендл фо гуд лак.
- Сім'я Ніка поставила додаткову свічку на щастя.
3. What do parents in Canada do for good luck?
- Вот ду перентс ін Канада ду фо гуд лак?
- Що роблять батьки в Канаді для удачі?
► In Canada parents put butter on their children's noses for good luck.
- Ін Канада перентс пут бато он зеір чілдренс ноузіс фо гуд лак.
- У Канаді батьки кладуть масло на ніс своїм дітям на щастя.
p. 65
Look!
sweets - світс - солодощі;
cakes - кейкс - торти;
biscuits - біскітс -печиво;
packs - пакс - пачки;
candles - кендлс - свічки;
eggs - егс - яйця;
balloons - балунз - повітряні кулі;
mushrooms - машрумс - гриби;
glasses - гласиз - окуляри;
oranges - оренджиз - апельсини;
sandwiches - сендвічіз - бутерброди;
boxes - боксіз - коробки.
p. 65 Exercise 3. Match the sentences to the pictures. / Знайти пару.
1. → a)2. → c)3. → e)4. → d) 5. → b)
1. There are some biscuits, popcorn and a cake for the party. → a)
- Для вечірки є печиво, попкорн та торт.
2. There is a party on Thursday at seven oclock. → c)
- У четвер о сьомій вечірка.
3. Nick is ten years old today. → e)
- Ніку сьогодні десять років.
4. There are three children. → d)
- Є троє дітей.
5. There are eleven candles on Nick's cake. → b)
- На торті Ніка є одинадцять свічок.
p. 65 Exercise 4. Act out the talk from task 1 in four. / Розіграйте розмову із завдання 1 на чотирьох.
Дивиться завдання 1.
p. 65 Exercise 5. Write a list. Ask and answer in pairs. / Напиши список. Запитуй і відповідай в парах.
For my party I need:
- a cake
- a candles
- a balloons
- a lemonade
- a glasses
- a sandwiches
- an oranges
How many balloons and a sandwiches do you need?
- Xay мені балунс енд e санвічиз ду ю нід?
- Скільки повітряних куль і бутербродів потрібно?
I need twelve balloons and a sandwiches.
- Ай нід твелв балунс енд санвічиз.
- Мені потрібно дванадцять повітряних куль і бутербродів.
How many oranges and a glasses do you need?
- Xay мені оранджиз енд e гласиз ду ю нід?
- Скільки апельсинів і склянок тобі потрібно?
I need twelve oranges and glasses.
- Ай нід твелв оранджиз енд гласиз.
- Мені потрібно дванадцять апельсинів і склянок.
How much lemonade do you need?
- Xay мач лемонейд ду ю нід?
- Скільки потрібно лимонаду?
I need a five litre of lemonade.
- Ай нід е файв літе оф лемонейд.
- Мені потрібно п'ять літрів лимонаду.
How many candles and a cakes do you need?
- Xay мені кендлс енд e кейкз ду ю нід?
- Скільки свічок і тортів вам потрібно?
I need ten candles and one cake.
- Ай нід тен кенделс енд уан кейк.
- Мені потрібно десять свічок і один торт.

iconГДЗ 4 клас Англійська мова 2021 Астон Карпюк Карп'юк Підручник
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації

  ГДЗ ДПА 9 клас. Англійська мова [Куриш С.М., Войтоловська С.В., Моспан Н.В.] 2022

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до збірника завдань для підсумкових контрольних робіт з англійської мови, 9 клас з предмету "Англійська мова" 9 клас. Видавництво "Генеза", Київ. Автори збірника завдань: Куриш С.М., Войтоловська С.В., Моспан Н.В. Рік видання...

  ГДЗ Англійська мова 1 клас. Підручник [Будна Т.Б.] 2018

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до підручника для закладів загальної початкової освіти з предмету "Англійська мова" 1 клас. Видавництво "Навчальна книга — Богдан" Тернопіль. Автор підручника: Будна Т.Б. Рік видання 2018. Нова програма 2018 року. (Відповіді /...

  ГДЗ Англійська мова 1 клас. Підручник [Мітчелл Г.К.] 2018

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до підручника для закладів загальної початкової освіти з предмету "Англійська мова" 1 клас. Видавництво "Лінгвіст". Автор підручника: Мітчелл Г.К. Рік видання 2018. Нова програма 2018 року. (Відповіді / ГДЗ / Ответы / Решебник)...

  ГДЗ Англійська мова 1 клас. Підручник [Карпюк О.Д.] 2018

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до підручника для закладів загальної початкової освіти з предмету "Англійська мова" 1 клас. Видавництво "Ранок", Харків. Автор підручника: Карпюк О.Д. Рік видання 2018. Нова програма 2018 року. (Відповіді / ГДЗ / Ответы /...

  ГДЗ Англійська мова 1 клас. Підручник [Доценко І.В., Євчук О.В., Губарєва С.С.] 2018

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до підручника для закладів загальної початкової освіти з предмету "Англійська мова" 1 клас. Видавництво "Ранок", Харків. Автори підручника: Доценко І.В., Євчук О.В., Губарєва С.С. Рік видання 2018. Нова програма 2018 року....
У даній публікації ще немає коментарів. Хочете почати обговорення?

Реклама
Що Вас цікавить більше?
Ми в соціальних мережах
Хмаринка тегів