ГДЗ Англійська мова 4 клас. Підручник [Карпюк О.] 2021

icon14.09.2022, icon4 Клас / Англійська мова , icon2 951, icon0Page 36 Task 4 Ask and answer in pairs.
1. Are there four chairs in the dining room? - А зер фо чеас ін зе дінін рум? - Чи є в їдальні чотири стільці?
→ No, there aren't. There are six chairs in the dining room. - Hoy, зер арент. Зер а сікс чеас ін зе дідін рум. - Ні. В їдальні є шість стільців.
2. Is there a washbasin in the bathroom? - Ic зер а вошбейсін ін зе басрум? - У ванній є умивальник?
→ Yes, there is. There is a washbasin in the bathroom. - Йєс, зер ic. Зер ic e вошбейсін ін зе басрум. - Так. У ванній є умивальник.
3. Are there two chairs in the sitting room? - А зер ту чеас ін зе сітін рум? - У вітальні є два стільці?
→ Yes, there are. In the sitting room there is two chairs. - Йєс, зер а. Ін зе сітін рум зер іс ту чеас. - Так. У вітальні є два стільці.
4. Is there a big table in the kitchen? - Ic зер e біг тейбл ін зе кітчін? - Чи є на кухні великий стіл?
→ No, there isn't. There is a small table under the window in the kitchen.
- Hoy, зер ізнт. Зер ic e смол тейбл андо зе віндоу ін зе кітчін.
- Ні. На кухні під вікном стоїть маленький столик.
5. Are there two desks in the Shock Room? - А зер ту деск ін зе Шок Рум? - У кімнаті Шоку є два стола?
→ Yes, there are. There is a two old desks in the Shock Room.
- Йєс, зер а. Зер ic e ту олд деск ін зе Шок рум.
- Так. У кімнаті Шокує є два старих столи.
6. Is there a hall downstairs? - Іс зер а хол даунстейз? - Внизу с зала?
→ Yes, there is. - Йєс, зер іс. - Так.
Page 36 Task 5 Copy at least three questions and three answers from task 4.
1. Are there four chairs in the dining room? - А зер фо чеас ін зе дінін рум? - Чи є в їдальні чотири стільці?
→ Nо, there aren't. There are six chairs in the dining room. - Hoy, зер арент. Зер а сікс чеас ін зе дідін рум. - Ні. В їдальні є шість стільців.
2. Are there two chairs in the sitting room? - А зер ту чеас ін зе сітін рум? - У вітальні є два стільці?
→ Yes, there are. In the sitting room there is two chairs. - Йєс, зер а. Ін зе сітін рум зер іс ту чеас. - Так. У вітальні є два стільці.
3. Is there a big table in the kitchen? - Іс зер e біг тейбл ін зе кітчін? - Чи є на кухні великий стіл?
→ No, there isn't. There is a small table under the window in the kitchen.
- Hoy, зер ізнт. Зер іс e смол тейбл андо зе віндоу ін зе кітчін.
- Ні. На кухні під вікном стоїть маленький столик.
Page 36 Task 6 Read and say.
This is Janet. She is from England. - Зіс ic Джанет. Ші ic фром Інгленд. - Це Джанет. Вона з Англії.
She wants to know about your flat / house. - Ші вонт ту ноу ебаут йо флет / хаус. - Вона хоче знати про твою квартиру / будинок.
Tell her about it. - Тел хе ебаут іт. - Розкажи їй про неї / нього.
Page 36 Task 7 Play the guessing game. / Пограйте в гру відгадування.
A: Is there a washbasin in your bathroom? - Ic зер а вошбесен ін йо басрум? - У твоїй ванній є умивальник?
В: Yes, there is. I No, there isn't. - Йєс, зер ic. / Hoy, зер ізнт. - Так. / Hi.
A: Are there a two table in the dining room? - А зер e ту тейбл ін зе дінін рум? - У їдальні є два стола?
В: Yes, there is. I No, there isn't. - Йєс, зер ic. / Hoy, зер ізнт. - Так. / Hi.
A: Is there a washing machine in the kitchen? - Ic зер e вошін машін ін зе кітчен? - Чи є на кухні пральна машина?
В: Yes, there is. / No, there isn't. - Йєс, зер ic. / Hoy, зер ізнт. - Так. / Hi.
Page 37 Task 1 Listen and sing.
I have got a house - У мене є будинок
And a pretty yard. - І гарний двір.
You can see a mouse, - Ви можете бачити мишу,
A kitten and dog Bard. - Кошеня і собаку Барда.
I've got a big bedroom - У мене велика спальня
With two beds in it, - 3 двома ліжками
And one red armchair - І одне червоне крісло
In which I can sit. - В якому я можу сидіти.
I have got a kitchen - У мене є кухня
Where I can cook. - Де я можу готувати.
And there are two fridges - І два холодильники
Where I keep food. - Де я зберігаю їжу.
Do you like my garden - Вам подобається мій сад.
And the flowerbed? - А клумба?
Welcome to my house - Запрошую до мого дому
I'll be very glad. - Я буду дуже радий.
Page 37 Task 2 Ask and answer in pairs.
• Is there a garage in the house? - Ic зер e герадж ін зе хаус? - У будинку є гараж?
→ No, there is. - Hoy, зер ic. - Hi.
• Is there a garden behind the house? - Ic зер e гарден біхайнд зе хаус? - Чи є сад за будинком?
→ Yes, there is. - Йєс, зер іс. - Так.
• Are there any flowers in the yard? - А зер ені флаувес ін зе йад? - На подвір'ї є квіти?
→ Yes, there are. - Йєс, зер а. - Так.
• Are there any pets in the house? - А зер ені петс ін зе хаус? - У будинку є домашні тварини?
→ Yes, there are. - Йєс, зер а. - Так. There is a mouse, a kitten and а dog Bard in the yard. - Зер ic є маус, e кітен енд e дог Вард ін зе йад. - На подвір'ї є мишка, кошеня та собака Бард.
• Is there a fridge in the kitchen? - Ic зер є фрідж ін зе кітчен? - Чи є на кухні холодильник?
→ Yes, there is. - Йєс, зер іс. - Так. There are two fridge in the kitchen. - Зер а ту фрідж ін зе кітчін. - На кухні є два холодильники.
• Are there birds in the house? - А зер бердс ін зе хаус? - Чи є в будинку птахи?
→ No, there are. - Hoy, зер a. - Hi.
• Is there a blue armchair in the yard? - Ic зер e блю амчеа ін зе йад? - На подвір'ї є синє крісло?
→ No, there is. - Hoy, зер ic. - Hi. There is a red armchair in the yard. - Зер ic e ред амчеа ін зе йад. - На подвір'ї є червоне крісло.
Page 37 Task 3 Listen, point and repeat.
in the middle (of) - посередині;
in the corner - в кутку;
between - між.
Page 37 Task 4 Listen and read. Then draw. / Слухай і читай. Тоді намалюй.
I like my kitchen. The walls are pink. There is a fridge on the left and a cupboard on the right. There is a sink in the corner. There is a gas cooker between the sink and the cupboard. There is a table and there are four stools in the middle of the kitchen.
Мені подобається моя кухня. Стіни рожеві. Зліва є холодильник, а праворуч - шафа. У кутку стоїть раковина. Між раковиною та шафою є газова плита. Є столик, а посеред кухні - чотири табуретки.
Page 37 Task 5 Completethesentences.
In my living room there is a sofa there is a TV and there are two armchairs. In my kitchen there is a table, chairs, gas cooker, fridge and cupboards. In my bathroom there is a sink, bath, mirror and washing machine. In my bedroom there is a bed, desk, wardrobe, posters on the wall. My favourite room is my room because there is my desk with a computer and my favorite posters on the walls in it.
- У моїй вітальні є диван, телевізор і два крісла. На моїй кухні є стіл, стільці, газова плита, холодильник і шафи. У моїй ванній є раковина, ванна, дзеркало та пральна машина. У моїй спальні є ліжко, письмовий стіл, шафа для одягу, плакати на стіні. Моя улюблена кімната - це моя кімната, тому що там мій письмовий стіл з комп'ютером і улюблені плакати на стінах.
Page 38 Task 1 Listen about other children’s rooms and compare them with your room.
David's room is tidy. There is bed on the left. There is wardrobe on the right and the desk and the window. There are a lot of drawings on the wall. Dogs, footballers, planes and girls.
У кімнаті Девіда прибрано. Ліворуч ліжко. Праворуч є шафа для одягу, письмовий стіл та вікно. На стіні багато малюнків. Собаки, футболісти, літаки та дівчата.
Pam's room is small. There is a big bookcase on the left. A sofa under the window and a big desk in the corner. There is a computer on the desk. There are lot of CDs and computer games on the desk too.
Кімната Пем невелика. Зліва є велика книжкова шафа. Диван під вікном і великий стіл у кутку. На столі є комп'ютер. На столі теж багато компакт-дисків та комп'ютерних ігор.
Mia's room is very special. Everything in the room is pink. There is a pink carpet in the Mia of the room. There is a pink bed on the left and a pink shelf on the right. There are ten babydolls on the shelf. There are pink curtains on the window.
Кімната Мії дуже особлива. Все в кімнаті рожеве. У кімнати Мії є рожевий килим. Ліворуч - рожеве ліжко, праворуч - рожева поличка. На полиці десять ляльок. На вікні - рожеві штори.
Dario's room is no tidy. He shares his room with younger brother. There are lot of toys on the bunk bed and a lot of toys on the floor. There is a poster on the wall and a big book about dogs on the shelf.
У кімнаті Даріо не охайно. Він ділить свою кімнату з молодшим братом. На двоярусному ліжку багато іграшок та на підлозі багато іграшок. На стіні плакат, а на полиці - велика книга про собак.
Page 38 Task 2 Ask and answer in pairs. / Запитуйте і відповідайте в парах.
1 Is Dario's room tidy? - Ic Даріос рум таді? - В кімнаті Даріо прибрано? → No, isn't.
2 Is there a sofa in Pam's room? - Ic зер e софа ін Пемс рум? - Чи є диван у кімнаті Пем? → Yes, there is.
3 Is there a wardrobe in David's room? - Ic зер e водрейб ін Девідс рум? - Чи є шафа для одягу в кімнаті Девіда? → Yes, there is.
4 Are there many dolls in Mia's room? - А зер мені доле ін Міас рум? - Чи багато ляльок у кімнаті Мії? → Yes, there are.
5 Are there any dolls in Pam's room? - А зер єні доле ін Пемс рум? - Чи є ляльки в кімнаті Пем? → No, there aren't.
6 Are there curtains in Mia's room? - А зер кетенс ін Міас рум? - Чи є штори у кімнаті Мії? → Yes, there are.
Page 39 Task 3 Say if the sentences are true or false. / Скажіть, чи є речення істинними чи хибними.
1 There is a wardrobe in Pam’s room.
2 There is just one book on Dario’s shelf.
3 There is a carpet in Mia’s room.
4 There is a desk in David’s room.
5 There are a lot of CDs in Dario’s room.
6 There are a lot of drawings in David’s room.
1 There is a wardrobe in Pam's room.False
- У кімнаті Пем є шафа для одягу.
2 There is just one book on Dario's shelf.True
- На полиці Даріо є лише одна книга.
3 There is a carpet in Mia's room.True
- У кімнаті Мії є килим.
4 There is a desk in David's room.True
- У кімнаті Девіда є письмовий стіл.
5 There are a lot of CDs in Dario's room.False
- У кімнаті Даріо є багато компакт-дисків.
6 There are a lot of drawings in David's room.True
- У кімнаті Девіда багато малюнків.
Look!
big - bigger → біг - біга, великий - більший; small - smaller → смол - смола, малий - менший; long - longer → лонг - лонга, довгий -довший; short - shorter → шот - шота, короткий - коротший.
Му room is smaller than my brother's room.
- Моя кімната менша за кімнату мого брата.
Му flat is bigger than my friend's ftat.
- Моя квартира більша за квартиру мого друга.
This kitchen is darker than that one.
- Ця кухня темніша за ту.
The pink carpet is softer than the green one.
- Рожевий килим м'якший за зелений.
Му sister's room is lighter than my room.
- Кімната моєї сестри світліша за мою.
Page 39 Task 4 Complete the sentences. / Заверши.
My room is smaller than …
My room is lighter than …
The carpet in my room is …
Му room is smaller than the living room.
- Моя кімната менша за вітальню.
Му room is lighter than a bathroom.
- Моя кімната світліша за ванну.
The carpet in my room is darker than the living room.
- Килим у моїй кімнаті темніший ніж у вітальні.
Page 39 Task 5 Play the game. / Пограйте в гру.
1 Намалюйте малюнок кімнати. Не показуйте його своєму партнерові.
2 Опишіть кімнату своєму партнеру, наприклад: Праворуч є стіл.
3 Він також повинен намалювати картину цієї кімнати.
4 Порівняйте малюнки.
Page 40 Task 1 Listenandread. / Слухай та читай.
restaurant to eat in a restaurant. Let’s have dinner in a restaurant. My uncle usually has supper in a restaurant. They cook well in this restaurant.
bakery to go to the bakery. We usually buy bread at the bakery. There are many kinds of bread in the bakery.
greengrocery to buy lemons at the greengrocery. In this greengrocery you can buy many vegetables and fruit.
neighbour to have nice neighbours. He is our nearest neighbour: he lives next door. I like my neighbours because they are friendly people.
restaurant - ресторант - ресторан; to eat in a restaurant - ту іт ін е ресторант - їсти в ресторані.
Let's have dinner in a restaurant. - Летс хев діно ін e ресторант. - Давайте вечеряти в ресторані. Му uncle usually has dinner in a restaurant. - Май анкл южуалі xec діно ін е ресторант. - Дядько зазвичай вечеряє в ресторані. They cook well in this restaurant. - Зей кук вел ін зіс ресторант. - У цьому ресторані добре готують.
bakery - бейкорі - пекарня; to go to the bakery - ту гоу то зе бейкорі - піти до пекарні.
We usually buy bread at the bakery. - Bi южіалі бай бред ет зе бейкорі. - Зазвичай ми купуємо хліб у пекарні. There are many kinds of bread in the bakery. - Зер а мені каіндс оф бред ін зе бейкорі. - У пекарні багато видів хліба.
greengrocery - грінгроусорі - овочевйи магазин; to buy lemons at the greengrocery - ту бай лемонс ет зе грінгроусорі - купувати лимони в овочевому магазині. In this greengrocery you can buy many vegetables and fruit. - Ін зіс грінгроусорі ю кен бай мені віджітейбл енд фрут. - У цьому овочевому магазині ви можете придбати багато овочів та фруктів.
neighbour - нейбо - сусід; to have nice neighbours - ту хев найс нейбос - мати хороших сусідів. Не is our nearest neighbour: he lives next door. - Xi ic ayo ніеріст нейбо: xi ліве некст до. - Він наш найближчий сусід: він живе по сусідству. I like my neighbours because they are friendly people. - Ай лайк май нейборс бекос зей а френдлі піпл. - Мені подобаються мої сусіди, бо вони доброзичливі люди.
Page 40 Task 2 Look, listen and read.
IN MY STREET
I am Lan. Let me tell you about my street. It is not very long. There are some shops in the street and a lot of trees. There is a baker’s shop with fresh bread and a greengrocer’s with fresh fruit and vegetables. I go to the supermarket every day. It is next to my house. It is not a busy street so we ride our bikes there. There are no tall buildings there, just family houses and small blocks of flats. I have nice neighbours. I love my street very much.
IN MY STREET - Ін май стріт - На моїй вулиці
I am Lan. Let me tell you about my street. It is not very long. There are some shops in the street and a lot of trees.
There is a baker's shop with fresh bread and a greengrocer's with fresh fruit and vegetables. I go to the supermarket every day. It is next to my house. It is not a busy street so we ride our bikes there. There are no tall buildings there, just family houses and small blocks of flats. I have nice neighbours. I love my street very much.
- Ай ем Лан. Лет мі тел ю ебаут май стріт. Іт іс нот вері лонг. Зер а сам шопс ін зе стріт енд е лот оф тріс.
Зер іс е бейкос шоп віз фреш бред енд е грінгроусос віз фреш фрут енд віджітейблс. Ай гоу ту зе супомаркет еврі дей. Іт іс некст ту май хаус. Іт іс нот е бізі стріт соу ві райд ауо байке зеа. Зеа а ноу тол бьюлдінс зеа, джаст фемелі хаусес енд смол блок соф флетс. Ай хев найс нейбос. Ай лов май стріт вері мач.
- Я Лан. Дозвольте розповісти вам про мою вулицю. Вона не дуже довга. На вулиці є кілька магазинів і багато дерев. Є пекарня зі свіжим хлібом та овочевий магазин зі свіжими фруктами та овочами. Я ходжу до супермаркету щодня. Він поруч з моїм будинком. Це не жвава вулиця, тому ми їздимо там на велосипедах. Там немає високих будівель, лише сімейні будинки та невеликі житлові будинки. У мене хороші сусіди. Я дуже люблю свою вулицю.
Page 40 Task 3 Ask and answer in pairs. / Запитуйтеівідповідайтевпарах.
1 Is Ian’s street busy?
2 Are there any shops there?
3 Where is the supermarket?
4 Are there any tall buildings there?
5 Ian likes his street. Why?
1 Is Lari's street busy? - Ic Ланс стріт бізі? - Вулиця Лана жвава?
→ No, isn't. Lan's street is not busy. - Hoy, ізнт. Ланс стріт ic нот бізі. - Ні. Вулиця Лана не жвава.
2 Are there any shops there? - А зер єні шопс зер? - Там є магазини?
→ Yes, there are. There is a baker's shop and a greengrocer's with fresh fruit and vegetables. - Йєс, зер а. Зер ic e бейкос шоп енд e грінгросос віз фреш фрут енд віджітейбле. - Так, є. Є пекарня та овочевий магазин із свіжими фруктами та овочами.
3 Where is the supermarket? - Bea ic зе супомакет? - Де супермаркет?
→ The supermarket is next to Lan’s house. - Зе супомакет ic некст ту Ланс хаус. - Супермаркет знаходиться поруч з будинком Лана.
4 Are there any tall buildings there? - А зе єні тол білдінз зеа? - Чи є там високі будівлі?
→ No, there are. There are no tall buildings there. - Hoy, зер a. Зер a ноу тол білдінз зеа. - Hi. Високих будівель там немає.
5 Lan likes his street. Why? - Лан лайке xic стріт. Вай? - Лан любить свою вулицю. Чому?
→ Because the street is not busy, there are no tall buildings, there are nice neighbors. - Бікос зе стріт ic нот бізі, зер а ноу тол білдінз, зер а найс нейбос. - Тому що вулиця не жвава, немає високих будівель, є хороші сусіди.

iconГДЗ 4 клас Англійська мова 2021 Астон Карпюк Карп'юк Підручник
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації

  ГДЗ ДПА 9 клас. Англійська мова [Куриш С.М., Войтоловська С.В., Моспан Н.В.] 2022

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до збірника завдань для підсумкових контрольних робіт з англійської мови, 9 клас з предмету "Англійська мова" 9 клас. Видавництво "Генеза", Київ. Автори збірника завдань: Куриш С.М., Войтоловська С.В., Моспан Н.В. Рік видання...

  ГДЗ Англійська мова 1 клас. Підручник [Будна Т.Б.] 2018

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до підручника для закладів загальної початкової освіти з предмету "Англійська мова" 1 клас. Видавництво "Навчальна книга — Богдан" Тернопіль. Автор підручника: Будна Т.Б. Рік видання 2018. Нова програма 2018 року. (Відповіді /...

  ГДЗ Англійська мова 1 клас. Підручник [Мітчелл Г.К.] 2018

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до підручника для закладів загальної початкової освіти з предмету "Англійська мова" 1 клас. Видавництво "Лінгвіст". Автор підручника: Мітчелл Г.К. Рік видання 2018. Нова програма 2018 року. (Відповіді / ГДЗ / Ответы / Решебник)...

  ГДЗ Англійська мова 1 клас. Підручник [Карпюк О.Д.] 2018

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до підручника для закладів загальної початкової освіти з предмету "Англійська мова" 1 клас. Видавництво "Ранок", Харків. Автор підручника: Карпюк О.Д. Рік видання 2018. Нова програма 2018 року. (Відповіді / ГДЗ / Ответы /...

  ГДЗ Англійська мова 1 клас. Підручник [Доценко І.В., Євчук О.В., Губарєва С.С.] 2018

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до підручника для закладів загальної початкової освіти з предмету "Англійська мова" 1 клас. Видавництво "Ранок", Харків. Автори підручника: Доценко І.В., Євчук О.В., Губарєва С.С. Рік видання 2018. Нова програма 2018 року....
У даній публікації ще немає коментарів. Хочете почати обговорення?

Реклама
Як Вам оновлений дизайн сайту?
Ми в соціальних мережах
Хмаринка тегів