ГДЗ Українська мова 5 клас. Зошит-тренажер з правопису [Заболотний В.В. Заболотна О.В.] 2016

icon23.10.2018, icon5 Клас / Українська мова, icon5 397, icon0Вправа 66
66. Уставте пропущену букву, скориставшись перевірним словом, поданим у дужках.
Грядка (грядочка), солодкий (солодити), боротьба (боротися), молотьба (молотити), ходьба (ходити), гребти (гребу), близько (близенько), везти (везу), гризти (гризу), мотузка (мотузок), сережки (сережок), стружка (стружечка), ніжка (ніженька), дужка (дужечка), мажте (мажуть), кігті (кіготь), легко (легенько).
Вправа 67
67. З’єднайте рисками слова з пропущеними в них буквами. Усно доберіть перевірні слова.
Із буквою тборотьба, молотьба, футбол.
Із буквою дходьба, швидко, солодкий, грядка, розвідка.
Вправа 68
68. Уставте пропущену букву, вибравши її з лівої або правої клітинки біля слова. Як перевірити написання цих слів?
ш
важко
ж
ш
ложка
ж
ш
доріжка
ж
х
легкий
г
с
різьба
з
Щоб перевірити написання цих слів, треба їх так змінити, щоб виразно, чітко зазвучав сумнівний звук. Cлова слід змінювати таким чином, щоб за сумнівним приголосним завжди чувся голосний: важко — важити, ложка — ложечка, доріжка — доріжечка, легкий — легенький, різьба — різати.
Вправа 68
68. Уставте пропущену букву, вибравши її з лівої або правої клітинки біля слова. Як перевірити написання цих слів?
ш
важко
ж
ш
ложка
ж
ш
доріжка
ж
х
легкий
г
с
різьба
з
Щоб перевірити написання цих слів, треба їх так змінити, щоб виразно, чітко зазвучав сумнівний звук. Cлова слід змінювати таким чином, щоб за сумнівним приголосним завжди чувся голосний: важко — важити, ложка — ложечка, доріжка — доріжечка, легкий — легенький, різьба — різати.
Вправа 69
69. У кожній групі закресліть одне слово, в написанні якого допущено помилку. Запишіть це слово правильно.
1. Молотьба, хотьба (ходьба), пиріжки.
2. Гадка, полегкість, михтіти (мигтіти).
3. Кігтик, бризки, блисько (близько).
Вправа 70
70. Перекресліть букву, яка є зайвою в слові.
1. Бері(з,с)ка, голу(б,п)ка, ді(ж,ш)ка, гря(д,т)ка, ні(г,х)ті, моту(з,с)ка, сте(ж,ш)ка, соло(д,т)кий, шви(д,т)кий.
2. Заглядає в ши(б,п)ку ка(з,с)ка сивими очима, материнська добра ласка в неї за плечима.
Вправа 71
71. Уставте пропущену букву:
д або т: загадковий, швидкісний, ходьба, баскетбол, порядковий;
г або х: полегкість, кігтистий, вогко, мигтіння, мерехтіти, дьогтьовий, нігтьовий;
з або с: низько, підказка, просьба, бризкати;
ж або ш: подружка, ворожка, подушка, дорідка, у діжці, пиріжки.
Вправа 72
72. Прочитайте виразно словосполучення. Підкресліть орфограму «спрощення в групах приголосних». Поясніть написання.
Тижневий перепочинок, обласний центр, швидкісний трамвай, щаслива звістка, безкорисливий вчинок, проїзний документ, шістнадцятий поверх, кістлявий вовк, контрастний душ.
Спрощуються такі групи приголосних:-ждн- (-жн-); -здн- (-зн-); -стл- (-сл-); -стн- (-сн-).
Спрощення не відбувається: а) у прикметниках, утворених від іменників іншомовного походження з кінцевим -ст, -нт літера т зберігається:контрастний; б) винятки: зап'ястний, кістлявий, пестливий, хвастливий, хвастнути, хворостняк, шістнадцять.
Вправа 73
73. Визначте закономірність у розташуванні слів у таблиці. Доберіть і запишіть слово в порожній прямокутник.
проїзний
пестливий
щасливий
компостний
тижневий
хвастливий
Вправа 74
74. Утворіть від поданих іменників прикметники. Запишіть ці прикметники у таблицю і прочитайте вголос.
Якість — якісний, контраст — контрастний, честь — чесний, баласт — баластний, совість — совісний.
Прикметники зі сполученням -стн-
Прикметники зі сполученням -сн-
контрастний
якісний
баластний
чесний

совісний
Вправа 75
75. Картка самоперевірки. Уставте, де потрібно, пропущену букву. 
щасливий
зап’ястний
якісно
шістнадцять
обласний
хвастливий
радісно
виїзний
компостний
форпостний
тижневий
швидкісний
проїзний
вісник
вартісний
баластний
Вправа 76
76. Уставте, де потрібно, пропущену букву або з’єднайте частини слова рискою. Поясніть правопис.
При творенні нових слів спрощуються такі групи приголосних:-ждн- (-жн-); -здн- (-зн-); -стл- (-сл-); -стн- (-сн-).
Виїзд — виїзний, щастя — щасливо, тиждень — тижневий, чесність — чесний, область — обласний, радість — радісний.
Винятки: кістлявий, пестливий.


iconГДЗ 5 клас Українська мова Зошит Робочий зошит Зошит-тренажер Заболотний Заболотна Літера 2016
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації
У даній публікації ще немає коментарів. Хочете почати обговорення?

Реклама
Що Вас цікавить більше?
Ми в соціальних мережах
Хмаринка тегів