ГДЗ Географія 6 клас. Підручник [Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш.] 2014

19-06-2018, 16:33, 6 Клас / Географія, 17 228, 2Вступ
§ 1. Географія - наука про Землю
§ 2. Географічні дослідження
Розділ 1. РОЗВИТОК ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ ПРО ЗЕМЛЮ
Тема 1. Уявлення про Землю в давнину
§ 3. Географія у стародавні часи
Тема 2. Відкриття нових земель і навколосвітні подорожі
§ 4. Відкриття нових земель
§ 5. Навколосвітні подорожі та відкриття південних материків
Тема 3. Сучасні дослідження
§ 6. Освоєння полярних широтПідведемо підсумки (Сторінка 33)
Перевіримо себе (Сторінка 34)
Розділ 2. ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ І КАРТІ
Тема 1. Орієнтування на місцевості
§ 8. Орієнтування на місцевості за небесними світилами та місцевими об’єктами
§ 9. Визначення напрямків на місцевості за допомогою компаса і карти. Поняття про азимут
Тема 2. Способи зображення Землі
§ 10. Зображення Землі на глобусі, космічних знімках, аерофотознімках, планах і картах
§ 11. Масштаб і його види
Тема 3. План, його основні ознаки
§ 12. План, його основні ознаки
§ 13. Складання плану за допомогою умовних топографічних знаків
Тема 4. Географічні карти
§ 14. Карти, їхні елементи
§ 15. Класифікація карт. Географічні атласи
Тема 5. Географічні координати
§ 16. Градусна сітка на глобусі та географічній карті
§ 17. Географічні координати
Практична робота №2
§ 18. Визначення географічних координат за допомогою градусної сітки
Підведемо підсумки (Сторінка 71)
Перевіримо себе (Сторінка 72)
Розділ 3. ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ
Тема 1. Літосфера
§ 19. Внутрішня будова Землі
§ 20. Будова літосфери
§ 21. Внутрішні процеси Землі: рухи земної кори
§ 22. Внутрішні процеси Землі: землетруси
§ 23. Внутрішні процеси Землі: вулканізм і вулкани
§ 24. Зовнішні процеси Землі: робота вітру, вод і льодовиків
§ 25. Зовнішні процеси Землі: органічне вивітрювання і діяльність людини
§ 26. Абсолютна і відносна висота місцевості
§ 27. Основні форми рельєфу суходолу Землі: рівнини
§ 28. Основні форми рельєфу суходолу Землі: гори
§ 29. Рельєф лна Світового океану
§ З0. Унікальні форми рельєфу земної кулі, їх охорона
Підведемо підсумки (Сторінка 107)
Перевіримо себе (Сторінка 108)
Тема 2. Атмосфера
§ 31. Будова атмосфери, властивості повітря в тропосфері
§ 32. Добовий хід температури повітря, причини її коливання
§ 33. Річний хід температури повітря, причини його коливання
§ 34. Атмосферний тиск
§ 35. Вітер. Місцеві вітри
§ 36. Вода в атмосфері
§ 37. Хмари і туман
§ 38. Опади, їхні види, вимірювання
§ 39. Погода, її елементи, мінливість
§ 40. Служба погоди, практичне значення прогнозів погоди
§ 41. Клімат, основні кліматичні показники. Карта кліматичних поясів
§ 42. Зміни клімату
Підведемо підсумки (Сторінка 154)
Перевіримо себе (Сторінка 154)
Тема 3. Гідросфера
§ 43. Загальна кількість води на Землі та її розподіл в гідросфері
§ 44. Світовий океан та його частини. Острови в океані
§ 45. Властивості вод Світового океану
§ 46. Рухи води в океані
§ 47. Багатства Світового океану. Океан і людина
§ 48. Води суходолу. Річки. Річкова система і басейн
§ 49. Живлення і режим річок. Робота річок
§ 50. Озера. Штучні водойми
§ 51. Болота
§ 52. Льодовики. Багаторічна мерзлота
§ 53. Підземні води
§ 54. Значення вод суходолу для природи і людини. Охорона вод Землі
Підведемо підсумки (Сторінка 197)
Перевіримо себе (Сторінка 198)
Тема 4. Біосфера та ґрунти
§ 55. Складові біосфери, особливості їх поширення на земній кулі
§ 56. Властивості ґрунтів. Ґрунтовий покрив, карта ґрунтів. Вплив людини на біосферу і ґрунти
Підведемо підсумки (Сторінка 209)
Перевіримо себе (Сторінка 210)
Тема 5. Природні комплекси (ландшафти)
§ 57. Природні комплекси як наслідок взаємозв’язків компонентів природи
§ 58. Природні зони
§ 59. Практична робота (на місцевості)
Підведемо підсумки (Сторінка 217)
Перевіримо себе (Сторінка 217)

Розділ 4. ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ
Тема 1. Кількість і розміщення населення Землі
§ 60. Населення Землі
Тема 2. Держави світу
§ 61. Найбільші за площею та чисельністю населення держави світу
§ 62. Держави - сусіди України на політичній карті світу
Тема 3. Вплив людини на природу
§ 63. Природа і господарська діяльність людини
§ 64. Забруднення довкілля та його охорона
Підведемо підсумки (Сторінка 234)
Перевіримо себе (Сторінка 234)

Додаток 1
Короткий словник географічних термінів і понять
Додаток 2
Плани-характеристики природних об’єктів
Додаток З
Рекорди природи
Додаток 4
Шкала Бофорта
Додаток 5
Приклади розв’язування географічних задач

Схожі публікації

Обговорення

Ім'я:*
E-Mail:

Реклама
Що Вас цікавить більше?
Ми в соціальних мережах
Хмара тегів
Найпопулярніше
ГДЗ Природознавство 5 клас. Підручник [Ярошенко О.Г., Бойко В.М.] 2018
Природознавство
ГДЗ Природознавство 5 клас. Підручник [Ярошенко О.Г., Бойко В.М.] 2018
579 348  

ГДЗ Основи правознавства 9 клас. Підручник [Наровлянський О. Д.] 2017
Правознавство
ГДЗ Основи правознавства 9 клас. Підручник [Наровлянський О. Д.] 2017
389 881  

ГДЗ Природознавство 5 клас. Робочий зошит [Демічева І.О.] 2018
Природознавство
ГДЗ Природознавство 5 клас. Робочий зошит [Демічева І.О.] 2018
305 843  

ГДЗ Вступ до історії 5 клас. Підручник [Гісем О.В.] 2018
Історія України
ГДЗ Вступ до історії 5 клас. Підручник [Гісем О.В.] 2018
280 254  

 
Rule.School © 2017-2021
Powered by Steffenz & ABCVG Info.