ГДЗ Інформатика 6 клас. Підручник [Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А.] 2023

icon08.12.2023, icon6 Клас / Інформатика, icon5 168, icon0§ 36. Вкладені алгоритмічні структури повторення
Питання для самоперевірки
1. Які види циклів ви знаєте? У яких випадках застосовують кожний із цих циклів?
Цикл називають вкладеним, якщо він міститься в тілі іншого циклу. Вкладений цикл також називають внутрішнім, а цикл, у якому він міститься, — зовнішнім. Як внутрішній, так і зовнішній цикли можуть бути циклами з параметром або з умовою.
2. У чому полягає правило вкладення циклів?
Цикл називають вкладеним, якщо він міститься в тілі іншого циклу. Вкладений цикл також називають внутрішнім, а цикл, у якому він міститься, — зовнішнім.
4. Що буде надруковано в результаті виконання фрагмента програми?
for і in range(1, 3):
for j in range(2, 10, 2):
print(i, j)
1 2
1 4
1 6
1 8
2 2
2 4
2 6
2 8
5. Складіть програму для обчислення значення виразу 2k+n для всіх значень змінних: n = 1, n = 2, n = 3 i k = 2, k = 4, k = 6, k = 8.
k_values = [2, 4, 6, 8]
n_values = [1, 2, 3]
for n in n_values:
for k in k_values:
result = 2 * k + n
print(f"Для n = {n} і k = {k}, значення виразу 2k + n = {result}")
Вправа 36
Написати програму малювання вкладених п’ятикутників
1. Відкрийте IDLE і створіть файл із назвою Vprava36a.
2. Для виконання завдання а завантажте бібліотеки модуля turtle і задайте початкові параметри малювання:
from turtle import*
width(3)
up()
x = 0
У = 0
sides = 5
colors = ["red","yellow","blue", "green", "orange"]
3. Щоб накреслити 10 фігур від меншої (внутрішньої) до більшої (зовнішньої), потрібно організувати цикл, у тілі якого координати точки початку малювання фігури зменшуються на 1 0 пікселів, перо встановлюється в точку початку малювання, після чого виконується малювання фігури:
for m in range(10):
x = x-10
у = у-10
goto(x, y)
<малювання фігури>
Для малювання фігури потрібно організувати цикл:
for n in range(sides):
down()
color(colors[n])
forward(20*m)
left(360/sides)
up()
Результат виконання програми наведено.
4. Внесіть такі зміни до програмного коду, щоб програма малювала шість вкладених восьмикутників.
5. Внесіть такі зміни до програмного коду, щоб програма малювала ланцюжок з 10 восьмикутників.
6. Збережіть файл із назвою Vprava36. Виконайте програму.
Комп'ютерне тестування
1. Як називають цикл, що міститься в тілі іншого циклу?
Вкладений
2. В яких з наведених фрагментів є конструкція «вкладені цикли»?
for i in range(2):
s = ' '
for j in range(2):
s = s+str(i)+str(j)
print(s)
for i in range(1, 4):
for j in range(1, 4):
print(i, '*', j, ' = ', i*j)
3. Що буде надруковано в результаті виконання фрагмента програми?
alpha = ['a', 'b']
cifra = ['1', '2']
for letter1 in alpha:
for letter2 in cifra:
print(letter1, letter2, end = ' ')
a 1 a 2 b 1 b 2
4. Дано циклічну конструкцію:
for i in range(1, 3):
for j in range(1, 3):
for k in range(1, 3):
print(i, j, k)
Цикл for і виконається 2 рази
Цикл for j виконається 4 рази
Цикл for k виконається 8 разів

iconГДЗ Підручник 2023 Інформатика Ранок 6 клас Бондаренко Ластовецький Пилипчук Шестопалов
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації
У даній публікації ще немає коментарів. Хочете почати обговорення?

Реклама
Що Вас цікавить більше?
Ми в соціальних мережах
Хмаринка тегів