ГДЗ Інформатика 7 клас. Підручник [Казанцева О.П., Стеценко І.В.] 2020

icon10.10.2020, icon7 Клас / Інформатика, icon14 131, icon0§ 32. опис моделі у середовищі програмування
Контрольні запитання та завдання
1. Що таке комп’ютерне моделювання?
Комп’ютерне моделювання — метод розв’язування задачі аналізу або синтезу складної системи, що ґрунтується на використанні її комп’ютерної моделі. Сутність комп’ютерного моделювання полягає у відшуканні кількісних і якісних результатів із залученням наявної моделі. Якісні висновки, зроблені на підставі такого дослідження, дають змогу розкривати невідомі досі властивості складної системи: її структуру, динаміку розвитку, стійкість, цілісність тощо. Кількісні висновки мають переважно характер прогнозу майбутніх чи пояснення минулих значень змінних, що характеризують систему.
2. Що таке комп’ютерна модель?
Комп’ютерна модель складної системи має якомога повніше відбивати всі основні фактори й взаємозв’язки, що характеризують реальні ситуації, критерії та обмеження. До того ж модель має бути настільки універсальною (щоб охоплювати якнайширше коло близьких за призначенням об’єктів) настільки й простою (щоб сприяти виконанню необхідних досліджень із мінімальними витратами).
3. Опишіть суть етапів комп’ютерного моделювання.
І. Постановка задачі та її аналіз
1) З'ясувати мету моделювання.
2) Визначити початкові дані, які потрібні для створення моделі, та обмеження на ці дані.
3) Уточнити, які результати потрібно отримати.
ІІ. Побудова інформаційної моделі
1) Визначити параметри моделі, суттєві для даної задачі.
2) Описати залежність між параметрами моделі у вигляді математичних співвідношень.
ІІІ. Розробка методу й алгоритму реалізації комп'ютерної моделі
1) Дібрати або розробити метод розв'язування задачі.
2) Скласти алгоритм отримання результатів за вибраним методом.
IV. Розробка комп'ютерної моделі
1) Вибрати засоби програмної реалізації алгоритму на комп'ютері.
2) Створити комп'ютерну модель.
3) Перевірити правильність створеної комп'ютерної моделі.
V. Проведення комп'ютерного експерименту
1) Розробити план дослідження.
2) Провести експеримент на базі створеної комп'ютерної моделі.
3) Проаналізувати отримані результати.
4) Зробити висновки щодо властивостей прототипу моделі.
Висновки:
Побудова комп'ютерної моделі складається з п'яти етапів:
1) постановка задачі та її аналіз;
2) побудова інформаційної моделі;
3) розробка алгоритму дослідження моделі;
4) розробка комп’ютерної моделі;
5) проведення комп’ютерного експерименту.


iconГДЗ 7 клас Підручник Інформатика Казанцева Стеценко 2020 Богдан
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації
У даній публікації ще немає коментарів. Хочете почати обговорення?

Реклама
В якому класі ви навчаєтеся?
Ми в соціальних мережах
Хмаринка тегів