ГДЗ Географія 8 клас. Підручник [Гільберг Т.Г., Паламарчук Л.Б., Совенко В.В.] 2021

icon27.09.2021, icon8 Клас / Географія, icon19 630, icon3Тема 3. Води суходолу та водні ресурси
§ 23. Склад вод суходолу
Запитання та завдання
1. З’ясуйте особливості розподілу річкової мережі в Україні.
Різноманіття вод суходолу. До вод суходолу належать поверхневі й підземні води. Річки, озера, водосховища, лимани, канали, ставки, болота — усе це поверхневі води території. Через відмінності в кліматі гідрологічні об’єкти України розміщені вкрай нерівномірно. На Поліській низовині великі запаси води, тут густа річкова мережа, значну площу займають болота. На півдні та сході України дається взнаки дефіцит води. (Поясніть, чому.) Люди здавна намагалися компенсувати його створенням штучних водойм — ставків, водосховищ, каналів. В Україні налічують понад 28 тис. ставків.
Води суходолу
- Поверхневі:
• річки
• озера
• лимани
• болота
• водосховища
• канали
• ставки
- Підземні
2. Назвіть ознаки рівнинної та гірської річок.
Рівнинна річка - Долини рівнинних річок широкі, ящикоподібні, трапецієподібні або V-подібні, часто асиметричні. Річища широкі, звивисті, з меандрами, рукавами, протоками. Швидкість течії у межень 0,2—0,5 м/с, похили — до 10 м/км у верхів'ях та 1 м/км і менше у пониззях.
Гірська річка — річка, що протікає переважно в горах, в вузькій, глибокій долині з крутими берегами і кам'янистим руслом, загромадженим уламками гірських порід. Для гірських річок характерні великі похили і швидкість течії, незначні глибини, часті пороги і водоспади, переважають розмивні процеси.
3. Назвіть основні частини річкової долини.
Основними компонентами річкової долини є дно, що включає річище (русло) та заплаву, і схили — терасовані або нетерасовані.
Залежно від профілю поперечного розрізу розрізняють такі річкові долини:
- ящикоподібні, трапецієподібні (переважно рівнинних річок)
- V-подібні (переважно гірських річок)
- ущелини
- каньйони
4. Чому в більшості річок України високий правий берег і положистий лівий?
Тут виступає закон Бера.
Закон Бера — за яким усі річки, що течуть у меридіональному напрямку (скажімо, із півночі на південь або навпаки), у Північній півкулі більше підмивають правий берег, а в Південній — лівий, внаслідок чого ці береги стають високими, стрімкими, а протилежні — низькими, пологими.
Це явище пояснюється силою Коріоліса, яка зумовлена добовим обертанням Землі навколо осі. Однак, величина цієї сили досить мала й іноді зрівноважується такими факторами, як дія вологих вітрів, основний нахил місцевості, геологічна будова долини тощо.
5. Які води суходолу характерні для вашої місцевості? Охарактеризуйте їх тип живлення.
Річкові.
В Україні проходить Головний європейський вододіл. Він розділяє басейни річок, що стікають у північні (Балтійське та Північне) і південні (Середземне, Чорне й Азовське) моря. Лінія вододілу проходить через м. Львів, в межах якого починаються 7 малих річок: вода трьох з них стікає у Західний Буг, що прямує до Балтійського моря, а чотирьох – у Дністер, який впадає у Чорне море. Отож, краплини дощу, що впали на гребінь даху львівського будинку, можуть згодом опинитися у різних морях, віддалених один від одного більш як на тисячу кілометрів.
6. Який зв’язок існує між рельєфом місцевості й річками?
Тому що місцевість гориста, тому більшість річок гірські.
7. Від чого залежить живлення річки?
Воно залежить від глибини врізу долини і кількості розкритих нею водоносних горизонтів. У загальному розподілі, основну частину живлення гірських річок становлять дощові, рівнинних — талі снігові води (залежно від місцевих умов — 50-80%); на живлення підземними водами припадає 10—20%.
8. Як можна визначити похил і падіння річки?
Похил річки обчислюється за формулою: Пр = П / L, де Пр – похил річки, П – падіння річки, L – довжина річки. Так, довжина річки Південний Буг 806 км. Тож, середній похил річки – 32100 см : 806 км = 39,8 см на 1 км довжини річки. При такому незначному похилі швидкість течії невелика.
9. Як визначають витрату води в річці?
Витрату води визначаємо за формулою: W= S∙ V, де W— витрата води в річці (м3/с) на даному відрізку річки; S– площа поперечного перерізу річки (м2);V– швидкість течії річки (м/с). 8. Визначити річний стік річки, якщо витрати води становлять 10 м3/с.
10. Визначте падіння річки Дніпра, якщо висота витоку становить 200 м, а висота гирла — 0 м.
Падінням річки називають перевищення рівня її витоку над гирлом, виражене в метрах. падіння ж на окремій ділянці річки – це різниця висоти між двома точками, взятими на певній відстані одна від одної. Падіння річки визначають за формулою: П = h1 – h2, де П – падіння річки; h1– висота витоку; h2 – висота гирла.
Падіння річки 200 м.
11. Визначте похил Дніпра, якщо падіння річки становить 220 м, а загальна протяжність — 2201 км.
Пр = П / L, де Пр – похил річки, П – падіння річки, L – довжина річки.
Пр = 22000 / 2201 = 9,99 м
Похил Дніпра приблизно 10 м
12. Визначте витрату води в річці, якщо поперечний переріз її русла має вигляд трапеції, де ширина водної поверхні становить 46 м, ширина дна 36 м, середня глибина — 3,2 м, а швидкість течії — 0,5 м/с.
Так як поперечний переріз русла річки має вигляд трапеції, а площа трапеції=добутку висоти на півсуму її основ. У нашому випадку основами трапеції є ширина водної поверхні та ширина дна, а висота - глибина річки.
Отже, площа трапеції = 3,2 м * (46 м + 36 м) / 2 = 3.2 м * 82 м / 2 = 3.2 м * 41 = 131 м^2.
Для обчислення витрат води в річці потрібно площу поперечного перерізу русла річки (тобто площу нашої трапеції) помножити на швидкість течії = 131 м^2 * 0.5 м/с = 65.5 м^3/с


iconГДЗ 8 клас Географія 2021 Підручник Паламарчук Совенко Гільберг Грамота
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації

  ГДЗ Географія 6 клас. Підручник [Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш.] 2019

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до підручника для закладів загальної середньої освіти з географії 6 клас.  Видавництво "Генеза" Київ. Автори підручника: Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. Рік видання 2019. Нова програма 2019 року. (Відповіді / ГДЗ / Ответы / Решебник)...

  ГДЗ Географія 7 клас. Підручник [Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.] 2020

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до підручника для закладів загальної середньої освіти з географії 7 клас.  Видавництво "Грамота" Київ. Автори підручника: Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. Рік видання 2020. Нова програма 2020 року. (Відповіді / ГДЗ / Ответы /...

  ГДЗ Географія 6 клас. Підручник [Бойко В.М., Міхелі С.В.] 2019

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до підручника для закладів загальної середньої освіти з географії 6 клас.  Видавництво "Сиция" Харків. Автори підручника: Бойко В.М., Міхелі С.В. Рік видання 2019. Нова програма 2015-2019 року. (Відповіді / ГДЗ / Ответы /...

  Атлас. Географія 7 клас [2015]

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з атласом для загальної географії 7 клас. Видавництво "Картографія". Рік видання 2015. (Нова програма)...

  Атлас. Географія 6 клас [2014]

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з атласом для загальної географії 6 клас. Видавництво "Картографія". Рік видання 2014. (Нова програма)...
Обговорення

Реклама
Як Вам оновлений дизайн сайту?
Ми в соціальних мережах
Хмаринка тегів