ГДЗ Географія 8 клас. Підручник [Гільберг Т.Г., Паламарчук Л.Б., Совенко В.В.] 2021

icon27.09.2021, icon8 Клас / Географія, icon31 509, icon3
Зміст

Вступ
§ 1. Об’єкти вивчення і методи досліджень фізичної та суспільної географії України. Джерела географічної інформації (Сторінка 4)
§ 2. Географічні відомості про територію України в минулому. Сучасні географічні дослідження (Сторінка 6)

Розділ I. Географічна карта і робота з нею
Тема 1. Географічна карта
§ 3. Зображення України в картографічних творах. Елементи карти, картографічні проєкції та види спотворень на географічних картах (Сторінка 10)
§ 4. Способи зображення географічних об’єктів і явищ на картах. Класифікація карт (Сторінка 16)
§ 5. Навчальні карти, атласи. Національний атлас України. Електронні карти. Геоінформаційні та сучасні навігаційні системи. Картографічні інтернет-джерела (Сторінка 21)
Тема 2. Топографічні карти
§ 6. Топокарта. Читання та практичне використання топографічних карт (Сторінка 26)
§ 7. Плани міст, схеми руху транспорту (Сторінка 32)

Розділ II. Географічний простір України
Тема 1. Україна на політичній карті Європи та світу
§ 8. Політична карта світу, її елементи та процес формування. Державний лад: форми правління та адміністративнотериторіальний устрій країн (Сторінка 36)
§ 9. Географічне положення України, його види (Сторінка 42)
Тема 2. Адміністративно-територіальний устрій України
§ 10. Територіальні зміни меж України з ХХ ст. Особливості сучасного адміністративно-територіального устрою, його проблеми та шляхи вдосконалення на різних територіальних рівнях (Сторінка 47)
Тема 3. Україна на карті годинних поясів
§ 11. Міжнародна система відліку часу. Годинні пояси. Час в Україні. Особливості регулювання систем відліку часу в країнах світу (Сторінка 51)

Розділ III. Природні умови і ресурси України
Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси
§ 12. Форми земної поверхні. Простягання низовин, височин, гір, річкових долин (Сторінка 57)
§ 13. Геологічна історія Землі. Геологічне літочислення. Геологічні ери (Сторінка 62)
§ 14. Основні тектонічні структури (Сторінка 70)
§ 15. Формування рельєфу (Сторінка 74)
§ 16. Корисні копалини України, їхня класифікація за використанням, закономірності поширення. Паливні корисні копалини (Сторінка 79)
§ 17. Рудні й нерудні корисні копалини: басейни, райони залягання та видобування. Мінеральні води та грязі. Проблеми раціонального використання мінеральних ресурсів (Сторінка 84)
Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси
§ 18. Кліматотвірні чинники (Сторінка 89)
§ 19. Повітряні маси, що впливають на територію України (Сторінка 93)
§ 20. Кліматичні показники (Сторінка 96)
§ 21. Сезонні погодні умови та явища. Несприятливі погодно-кліматичні явища (Сторінка 103)
§ 22. Вплив природно-кліматичних умов на здоров’я та господарську діяльність людини. Охорона атмосферного повітря (Сторінка 108)
Тема 3. Води суходолу та водні ресурси
§ 23. Склад вод суходолу (Сторінка 112)
§ 24. Основні річкові басейни та системи (Сторінка 117)
§ 25. Озера, водосховища, канали (Сторінка 122)
§ 26. Болота, підземні води України (Сторінка 126)
§ 27. Водні ресурси України, шляхи їхнього раціонального використання та охорони (Сторінка 130)
Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси
§ 28. Умови ґрунтоутворення, структура ґрунту. Основні типи ґрунтiв (Сторінка 134)
§ 29. Ґрунтові ресурси України (Сторінка 141)
Тема 5. Рослинність
§ 30. Рослинність України (Сторінка 145)
Тема 6. Тваринний світ України
§ 31. Різноманітність тваринного світу України (Сторінка 151)
Тема 7. Ландшафти України
§ 32. Ландшафт як просторово-цілісна система. Карта «Ландшафти України». Антропогенні ландшафти (Сторінка 157)
§ 33. Рівнинні ландшафти, їхня різноманітність. Природні зони України: мішані ліси, широколисті ліси (Сторінка 168)
§ 34. Природні зони України: лісостепова, степова. Використання та охорона рівнинних ландшафтів (Сторінка 168)
§ 35. Гірські ландшафти Українських Карпат, особливості їхньої зміни з висотою, використання та охорона (Сторінка 175)
§ 36. Гірські ландшафти Кримських гір, особливості їхньої зміни з висотою, використання та охорона (Сторінка 180)
§ 37. Природні умови і ресурси Чорного моря (Сторінка 186)
§ 38. Природні умови і ресурси Азовського моря (Сторінка 189)
Тема 8. Природокористування
§ 39. Використання природно-ресурсного потенціалу України. Основні види забруднень довкілля в Україні. Вплив екологічної ситуації на життєдіяльність населення (Сторінка 193)
§ 40. Природно-заповідний фонд України. Національна екологічна мережа. Природно-заповідні об’єкти вашої місцевості (Сторінка 198)
§ 41. Моніторинг навколишнього середовища. Основні заходи щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля. Природокористування в умовах сталого розвитку (Сторінка 202)

Розділ IV. Населення України та світу
Тема 1. Демографічні процеси й статево-віковий склад населення світу та України
§ 42. Кількість населення у світі та в Україні (Сторінка 209)
§ 43. Механічний рух населення. Українська діаспора (Сторінка 215)
§ 44. Статево-віковий склад населення світу та України. Тривалість життя населення (Сторінка 219)
Тема 2. Розселення
§ 45. Густота населення. Територіальні відмінності густоти населення у світі й Україні (Сторінка 224)
§ 46. Міське й сільське населення (Сторінка 227)
§ 47. Урбанізація, причини, що її зумовлюють (Сторінка 232)
Тема 3. Етнічний склад населення
§ 48. Етноси. Найпоширеніші мовні сім’ї (Сторінка 238)
§ 49. Національний склад населення України: особливості й регіональні відмінності (Сторінка 240)
Тема 4. Релігійний склад населення
§ 50. Релігійний склад населення України та світу (Сторінка 243)
Тема 5. Зайнятість населення у світі та в Україні
§ 51. Трудові ресурси (Сторінка 246)
§ 52. Економічно активне населення. Зайнятість населення (Сторінка 249)

iconГДЗ 8 клас Географія 2021 Підручник Паламарчук Совенко Гільберг Грамота
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації

  ГДЗ Географія 6 клас. Підручник [Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш.] 2019

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до підручника для закладів загальної середньої освіти з географії 6 клас.  Видавництво "Генеза" Київ. Автори підручника: Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. Рік видання 2019. Нова програма 2019 року. (Відповіді / ГДЗ / Ответы / Решебник)...

  ГДЗ Географія 7 клас. Підручник [Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.] 2020

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до підручника для закладів загальної середньої освіти з географії 7 клас.  Видавництво "Грамота" Київ. Автори підручника: Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. Рік видання 2020. Нова програма 2020 року. (Відповіді / ГДЗ / Ответы /...

  ГДЗ Географія 6 клас. Підручник [Бойко В.М., Міхелі С.В.] 2019

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до підручника для закладів загальної середньої освіти з географії 6 клас.  Видавництво "Сиция" Харків. Автори підручника: Бойко В.М., Міхелі С.В. Рік видання 2019. Нова програма 2015-2019 року. (Відповіді / ГДЗ / Ответы /...

  Атлас. Географія 7 клас [2015]

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з атласом для загальної географії 7 клас. Видавництво "Картографія". Рік видання 2015. (Нова програма)...

  Атлас. Географія 6 клас [2014]

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з атласом для загальної географії 6 клас. Видавництво "Картографія". Рік видання 2014. (Нова програма)...
Обговорення

Реклама
Як Вам оновлений дизайн сайту?
Ми в соціальних мережах
Хмаринка тегів