ГДЗ Географія 7 клас. Підручник [Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.] 2020

icon04.05.2021, icon7 Клас / Географія, icon4 429, icon0
Зміст

ВСТУП
§ 1. Що вивчає географія материків і океанів. Джерела географічної інформації про материки та океани (Сторінка 5)

РОЗДІЛ І. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДИ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ
Тема 1. Форма та рухи Землі
§ 2. Географічні наслідки кулястої форми й рухів Землі (Сторінка 11)
Тема 2. Материки та океани — великі природні комплекси географічної оболонки
§ 3. Походження материків і океанічних западин (Сторінка 14)
§ 4. Рельєф материків і його формування (Сторінка 18)
§ 5. Закономірності формування клімату (Сторінка 23)
§ 6. Кліматичні пояси Землі (Сторінка 27)
§ 7. Водні маси та морські течії (Сторінка 29)
§ 8. Природні комплекси материків (Сторінка 34)
Практична робота 1 (Сторінка 39)
Оцінюємо власні здобутки (Сторінка 41)

РОЗДІЛ II. МАТЕРИКИ ТРОПІЧНИХ ШИРОТ
Тема 1. Африка
§ 9. Географічне положення та берегова лінія Африки (Сторінка 45)
§ 10. Дослідження й освоєння Африки (Сторінка 48)
§ 11. Тектонічна будова, рельєф і корисні копалини Африки (Сторінка 51)
§ 12. Клімат Африки (Сторінка 54)
§13. Води суходолу Африки (Сторінка 58)
§ 14. Природні зони Африки. Вологі екваторіальні ліси(Сторінка 63)
§ 15. Савани та рідколісся (Сторінка 67)
§ 16. Тропічні пустелі й напівпустелі. Твердолистяні вічнозелені ліси та чагарники (Сторінка 70)
§ 17. Стихійні явища природи, екологічні проблеми та природоохоронні території Африки (Сторінка 74)
§ 18. Населення та держави Африки (Сторінка 78)
Практична робота 2 (Сторінка 82)
Практична робота 3 (Робота з картою) (Сторінка 83)
Практична робота 4 (Сторінка 85)
Оцінюємо власні здобутки (Сторінка 88)
Тема 2. Південна Америка
§ 19. Географічне положення, берегова лінія та дослідження Південної Америки (Сторінка 90)
§ 20. Тектонічна будова, рельєф і корисні копалини Південної Америки.. (Сторінка 95)
§ 21. Клімат Південної Америки (Сторінка 98)
§ 22. Води суходолу Південної Америки (Сторінка 102)
§ 23. Природні зони Південної Америки. Вертикальна поясність Анд (Сторінка 106)
§ 24. Населення та держави Південної Америки (Сторінка 111)
Практична робота 5 (Робота з картою) (Сторінка 115)
Практична робота 6 (Сторінка 116)
Оцінюємо власні здобутки (Сторінка 119)
Тема 3. Австралія
§ 25. Географічне положення та берегова лінія Австралії. Історія відкриття й заселення материка (Сторінка 121)
§ 26. Тектонічна будова, рельєф і корисні копалини Австралії (Сторінка 125)
§ 27. Клімат і води суходолу Австралії (Сторінка 128)
§ 28. Унікальність рослинності й тваринного світу Австралії. Природні зони материка (Сторінка 132)
§ 29. Населення, його склад і розміщення. Австралія — країна-материк ... (Сторінка 138)
Практична робота 7 (Робота з картою) (Сторінка 141)

РОЗДІЛ III. ПОЛЯРНИЙ МАТЕРИК ПЛАНЕТИ
Тема 1. Антарктида
§ З0. Загальні відомості про Антарктиду (Сторінка 145)
§ 31. Природа Антарктиди (Сторінка 149)
Практична робота 8 (Робота з картою) (Сторінка 155)
Оцінюємо власні здобутки (Сторінка 157)

РОЗДІЛ IV. МАТЕРИКИ ПІВНІЧНОЇ ПІВКУЛІ
Тема 1. Північна Америка
§ 32. Географічне положення, берегова лінія та дослідження Північної Америки (Сторінка 160)
§ 33. Тектонічна будова, рельєф і корисні копалини Північної Америки (Сторінка 165)
§ 34. Клімат Північної Америки (Сторінка 168)
§ 35. Води суходолу Північної Америки (Сторінка 172)
§ 36. Природні зони Північної Америки. Арктичні пустелі. Тундра. Ліси помірного поясу (Сторінка 176)
§ 37. Перемінно-вологі ліси. Лісостепи й степи. Пустелі та напівпустелі. Вертикальна поясність (Сторінка 180)
§ 38. Населення та держави Північної Америки (Сторінка 184)
Практична робота 9 (Робота з картою) (Сторінка 188)
Оцінюємо власні здобутки (Сторінка 190)
Тема 2. Євразія
§ 39. Географічне положення та берегова лінія Євразії (Сторінка 192)
§ 40. З історії відкриття та дослідження окремих регіонів Євразії (Сторінка 196)
§ 41. Тектонічна будова, рельєф і корисні копалини Євразії (Сторінка 198)
§ 42. Особливості формування клімату Євразії (Сторінка 202)
§ 43. Кліматичні пояси й області Євразії (Сторінка 206)
§ 44. Води суходолу Євразії. Річки (Сторінка 209)
§ 45. Озера. Сучасне зледеніння та багаторічна мерзлота Євразії (Сторінка 213)
§ 46. Природні зони Євразії. Арктичні пустелі. Тундра. Ліси помірного поясу (Сторінка 216)
§ 47. Лісостепи та степи. Пустелі й напівпустелі. Субтропічні ліси та чагарники. Савани. Вологі екваторіальні ліси (Сторінка 219)
§ 48. Вертикальна поясність гір Євразії. Зміна природи материка людиною (Сторінка 223)
§ 49. Населення Євразії. Держави Європи й Азії (Сторінка 226)
Практична робота 10 (Робота з картою) (Сторінка 229)
Практична робота 11 частина 1 (Сторінка 231)
Практична робота 11 частина 2 (Сторінка 232)
Оцінюємо власні здобутки (Сторінка 234)

РОЗДІЛ V. ОКЕАНИ
§ 50. Тихий океан: географічне положення, тектонічна будова дна та острови (Сторінка 273)
§ 51. Клімат, водні маси й органічний світ Тихого океану (Сторінка 242)
Практична робота 12 (Робота з картою) (Сторінка 245)
§ 52. Атлантичний океан (Сторінка 247)
§ 53. Індійський океан (Сторінка 252)
§ 54. Північний Льодовитий океан (Сторінка 255)

РОЗДІЛ VI. ВПЛИВ ЛЮДИНИ НА ПРИРОДУ МАТЕРИКІВ ТА ОКЕАНІВ
§ 55. Використання природних багатств материків та океанів (Сторінка 261)
§ 56. Екологічні проблеми материків та океанів (Сторінка 265)
Оцінюємо власні здобутки (Сторінка 269)

Додатоки
Додаток 1. Короткий словник термінів і понять (Сторінка 271)
Додаток 2. Алфавітний покажчик назв географічних об’єктів (Сторінка 274)

iconГДЗ Географія Підручник 2020 Грамота Коваленко Кобернік 7 клас
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації
У даній публікації ще немає коментарів. Хочете почати обговорення?

Реклама
Що Вас цікавить більше?
Ми в соціальних мережах
Хмаринка тегів