ГДЗ Географія 8 клас. Підручник [Гільберг Т.Г., Паламарчук Л.Б., Совенко В.В.] 2021

icon27.09.2021, icon8 Клас / Географія, icon19 629, icon3Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси
§ 28. Умови ґрунтоутворення, структура ґрунту. Основні типи ґрунтів
Запитання та завдання
1. Поясніть, під впливом яких чинників формується ґрунт. Назвіть основні типи ґрунтів України.
Накопичення речовини при ґрунтоутворенні відбувається за рахунок надходження в ґрунт органічної речовини рослинних і тваринних залишків, а також з гідросфери (легкорозчинні солі, гіпс, карбонати лужних і лужноземельних металів, сполуки заліза, кремнезем, що надходять з ґрунтових вод) і атмосфери (пилові частинки різного розміру і складу, сполуки, що містяться в розчиненому вигляді в атмосферних опадах). Винос речовини з ґрунту може відбуватися з низхідними і бічними потоками води в ґрунті, знесенням ґрунтових частинок з поверхні ґрунту водними потоками і вітром. Співвідношення акумуляції і винесення речовини визначає баланс ґрунтоутворення.
Україні поширені такі основні типи ґрунтів: дерново-підзолисті, дернові; буроземи; сірі, ясно-сірі і темно сірі лісові; чорноземи і каштанові; коричневі; лучні і болотні; солонці, солончаки ісолоді.
2. Охарактеризуйте дерново-підзолисті ґрунти та чорноземи. Чим вони відрізняються?
Дерново-підзолисті ґрунти — Е-І-диференційовані кислі ґрунти з профілем типу Нл+Н+Е+І+Р. Зональні для південної частини тайгово-лісової зони. У світі вони займають близько 350 млн га, у СНД — 185 млн га, в Україні — 2,5 млн га. Поширені на півночі України, на Поліссі.
Чорнозем є високо родючим ґрунтовим шаром , переважно чорного кольору і має явно виражену зернисто - грудкувату структуру. Цей вид ґрунту найкращим чином підходить для використання в землеробстві і дуже часто застосовується при проведенні землеробських робіт.
3. Які існують закономірності поширення ґрунтів на рівнинній частині України та в горах? Поясніть основні причини такого поширення.
У поширенні ґрунтів на території України простежуються дві основні закономірності: широтна зональність на рівнинній частині та висотна поясність в Українських Карпатах і Кримських горах. Ґрунти і рослинний покрив змінюються також і в довготному напрямку через посилення континентальності клімату із заходу на схід.
На поширення впливає: клімат, рельєф, склад гірських порід, залягання ґрунтових вод.
Під впливом діяльності людини часто відбувається змивання верхнього родючого шару ґрунтів, зменшення вмісту гумусу, що призводить, наприклад, до перетворення чорноземів середньогу-мусних на малогумусні.
Ґрунтові ресурси та їх охорона
Ґрунтові ресурси — це ґрунтовий покрив, який може бути використаний людиною для вирощування культурних рослин (передусім для ведення сільського господарства). Особливо важливою для сільськогосподарського виробництва є родючість ґрунтів.
Серед усіх ґрунтів України, що використовуються в землеробстві, 2/3 площі становлять різні види чорноземів, 1/6 — сірі лісові ґрунти, 1/14 — дерново-підзолисті, 1/25 — темно-капгганові ґрунти.
До явищ, які погіршують якість ґрунтів, крім водної та вітрової ерозії належить засолення ґрунтів, характерне для південної рівнинної частини України. У північній частині України є великі масиви заболочених, перезволожених і кислих ґрунтів, причому площа останніх невпинно зростає.
Різні ґрунти мають різну родючість і потребують меліорації. Розрізняють такі види меліорацій: водні (зрошення, осушення), хімічні (внесення речовин, що роблять ґрунти менш кислими чи засоленими), лісотехнічні. Водна меліорація дерново-підзолистих і болотних ґрунтів полягає в осушенні, чорноземів південних і каштанових ґрунтів — у зрошенні земель, їхня хімічна меліорація, відповідно, — у вапнуванні й гіпсуванні. Понад 1/3 площі орних земель України порушено ерозією.
4. Яких заходів необхідно вжити для збереження родючості ґрунтів?
- Обробіток важкою технікою, яка значно ущільнює ґрунти.
- Нераціональне та непродумане використання великих кількостей мінеральних добрив.
- Практично повна відсутність органічних добрив.
- Відсутність сидератів та мала кількість бобових і багаторічних трав в сівозміні.
- Зростаюче використання пестицидів, що накопичуються в ґрунті та змінюють нормальну схему життєдіяльності ґрунтової флори.
- Знищення лісозахисних смуг, через що, зокрема, посилюються процеси вітрової ерозії.
- Недотримання сівозмін. Кожна культура забирає з ґрунту різні елементи, взаємодіє з ним по-різному. Монокультура та монотонна сівозміна, незмінна структура посівних площ виснажують ґрунти, змінюють їхню початкову структуру.
Планування сівозмін
Застосування сидератів та багаторічних трав
Оптимізація обробітку ґрунту
Внесення гноєвих компостів
Застосування біологічних препаратів для захисту рослин
Відновлення полезахисних лісосмуг
Використання сільськогосподарських угідь згідно технологічних груп земель залежно від крутизни схилів


iconГДЗ 8 клас Географія 2021 Підручник Паламарчук Совенко Гільберг Грамота
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації

  ГДЗ Географія 6 клас. Підручник [Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш.] 2019

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до підручника для закладів загальної середньої освіти з географії 6 клас.  Видавництво "Генеза" Київ. Автори підручника: Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. Рік видання 2019. Нова програма 2019 року. (Відповіді / ГДЗ / Ответы / Решебник)...

  ГДЗ Географія 7 клас. Підручник [Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.] 2020

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до підручника для закладів загальної середньої освіти з географії 7 клас.  Видавництво "Грамота" Київ. Автори підручника: Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. Рік видання 2020. Нова програма 2020 року. (Відповіді / ГДЗ / Ответы /...

  ГДЗ Географія 6 клас. Підручник [Бойко В.М., Міхелі С.В.] 2019

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до підручника для закладів загальної середньої освіти з географії 6 клас.  Видавництво "Сиция" Харків. Автори підручника: Бойко В.М., Міхелі С.В. Рік видання 2019. Нова програма 2015-2019 року. (Відповіді / ГДЗ / Ответы /...

  Атлас. Географія 7 клас [2015]

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з атласом для загальної географії 7 клас. Видавництво "Картографія". Рік видання 2015. (Нова програма)...

  Атлас. Географія 6 клас [2014]

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з атласом для загальної географії 6 клас. Видавництво "Картографія". Рік видання 2014. (Нова програма)...
Обговорення

Реклама
Що Вас цікавить більше?
Ми в соціальних мережах
Хмаринка тегів