ГДЗ Географія 8 клас. Підручник [Гільберг Т.Г., Паламарчук Л.Б., Совенко В.В.] 2021

icon27.09.2021, icon8 Клас / Географія, icon31 562, icon3§ 2. Географічні відомості про територію України в минулому. Сучасні географічні дослідження
Запитання та завдання
1. Які джерела містять перші географічні відомості про територію України?
Перші географічні відомості про Україну містять праці відомих грецьких учених і мандрівників – Геродота, Страбона, Птолемея. Перші вітчизняні згадки про українські землі є в літописах і княжих грамотах. Назва „Україна” вперше згадується у Київському літописі в 1187 р.
2. Чому давньогрецькі вчені цікавилися територією України? Яку її частину вони знали найкраще?
Тому , що на українському Причорномор’ї були грецькі колонії. Ці міста займалися торгівлею і зберігали культуру Греції
3. Хто із зарубіжних учених-дослідників зробив опис України й склав досить точні карти її території?
Дослідження Геродота. У V ст. до н. е. давньогрецький учений Геродот у своїй праці «Скіфія» описав природу півдня України й життя скіфів, які там проживали. Геродот народився в малоазійському м. Галікарнасі, однак через політичні обставини змушений був залишити рідне місто й оселитися на о. Самос
Дослідження Г. де Боплана. Перші досить точні карти території України склав у середині XVII ст. французький військовий інженер Гійом Левассер де Боплан. Перебуваючи на службі в польського короля як інженер військових споруд і картограф, він 17 років (1630–1648) провів в Україні.
4. Кого вважають фундатором української географії? Чому?
Академік Степан Рудницький — фундатор української географії.
5. Які основні напрями сучасних географічних досліджень в Україні?
Мета сучасних досліджень учених-географів — збереження й раціональне використання природи, доцільне розміщення господарських об’єктів, розбудова господарського комплексу держави.
6. Кого з географічних дослідників вашої місцевості ви знаєте?
Реман Антоній (1840—1917)
Визнаний науковець з проб­лем геоботаніки та фізичної географії, засновник львівської школи географів. Очолював наукові геоботанічні експедиції у Карпа­ти, Молдавію, на Поділ­­ля, Кавказ, Південну Америку (1865— 1882 рр.). У 1882 р. став завідувачем кафедри географії Львівського університету, якою керував упродовж 28 років. Антоній Реман був ініціатором утворення при цій кафедрі Географічного інституту (1911).
***
Воєйков Олександр Іва­нович (1842—1916)
Метеоролог, основоположник російської кліматології. У 1866 р. став членом Імпера­торського російського географічного товариства, із яким була пов’язана його подальша нау­кова та громад­ська діяльність. У 1872 р. Воєйков досліджував територію Буковини, Румунії, Галичини, Угорщини. У 1873­—1876 рр. здійснив великі подорожі до Америки, Індії, Китаю, Японії, був на Цейлоні та Яві. Згодом дослідник вивчав інші райони, зокрема Південний Урал і Крим. Результати спостережень і дослідів стали неоціненним матеріалом для численних наукових статей і нарисів.
У 1884 р. Воєйков став приват-­доцентом кафедри фізичної географії Санкт­-Петербурзького університету. У 1884 р. була видана капітальна праця «Клімати земної кулі, зокрема Росії», у якій учений дав не тільки блискучі описи системи кліматів, але й уперше поставив завдання виявити сутність метеорологічних явищ і структури кліматичних процесів. Ця праця містить перше фундаментальне дослідження циркуляції атмосфери. Воєйков також першим розпочав детальне вивчення кліматичних змін у геологічному розрізі, поклавши початок розвитку нової науки — палеокліматології.
До наукової спадщини вченого (1700 назв) увійшли такі праці, як «Клімат Полісся», «Клімат східного узбережжя Чорного моря», «Метеорологія для середніх навчальних закладів» та інші.
***
Геринович Володимир Олександрович (1883—1949)
Автор праць з теорії та методики географічної нау­ки, фізичної та економічної географії України та її регіонів. За­відував кафедрами в Мос­ковському геолого­розвідувальному і Львівському торгово-­еко­номічному інститу­тах, здійснював науково­дослідницьку роботу в Українському нау­ково-дослідному інституті географії та картографії (Хар­ків).
***
Діброва Олек­сій Тимофійович (1904—1974)
Автор праць з гео­графії України. Пра­цював у вищих навчальних закладах Хар­кова, Києва, Ленін­града. У 1944—1956 рр. завідував кафедрою економічної географії Київського педагогічного інституту, а в період з 1959 до 1974 р.— кафедрою економічної географії Київського університету. Автор підручників з географії України для середніх шкіл і вищих навчальних закладів.
***
Тутковський Пав­ло Апол­ло­но­вич (1858—1930)
Геолог, дійсний член Ака­демії наук України. У 1884—1895 рр. був хранителем мінералогічного та геологічного кабінетів Київського уні­верситету, а згодом ви­кладачем, інспектором і директором народних училищ в Україні. З 1914 р.— професор Київського університету. Наукові праці Тутковського присвячені мінералогії, петрографії, геології та палеонтології. Особливо значний внесок був зроблений ученим у вивчення четвертинної геології, геоморфології. Тутковський є одним з авторів теорії еолового походження лесу. У 1895 р. він запропонував проект артезіанського водопостачання Києва, який пізніше був реалізований.
Діяльність ученого мала велике значення для розвитку геології та інших наук в Україні.
7. Підготуйте повідомлення про одного з українських учених-географів, чиє ім’я не згадується в підручнику.
Воблій Кос­тянтин Григорович (1876—1947)
Статистик, відомий дослідник з питань економічної географії України, дій­сний член і віце-президент Академії наук України. У 1906 р. Воблій розпочав науково-педагогічну діяльність: був приват­-доцентом, згодом професором Київського університету і Комерційного інституту. У 1933—1947 рр. очолював Інститут економіки, тривалий час був завідувачем кафедри економічної географії Київського універ­ситету.
Учений вивчав питання економічного районування, розміщення продуктивних сил, комплексного розвитку економіки районів України, демографії, історії народного господарства. Воблій активно популяризував географію України за її межами. Численні наукові праці вченого містять значний фактичний матеріал щодо господарства і населення України.
Поряд з науково­-дослідницькою діяльністю вчений відзначився як талановитий педагог, що приділяв увагу підготовці молодих спеціалістів. У 1922 р. Воблій склав один із перших підручників з економічної географії України.


iconГДЗ 8 клас Географія 2021 Підручник Паламарчук Совенко Гільберг Грамота
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації

  ГДЗ Географія 6 клас. Підручник [Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш.] 2019

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до підручника для закладів загальної середньої освіти з географії 6 клас.  Видавництво "Генеза" Київ. Автори підручника: Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. Рік видання 2019. Нова програма 2019 року. (Відповіді / ГДЗ / Ответы / Решебник)...

  ГДЗ Географія 7 клас. Підручник [Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.] 2020

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до підручника для закладів загальної середньої освіти з географії 7 клас.  Видавництво "Грамота" Київ. Автори підручника: Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. Рік видання 2020. Нова програма 2020 року. (Відповіді / ГДЗ / Ответы /...

  ГДЗ Географія 6 клас. Підручник [Бойко В.М., Міхелі С.В.] 2019

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до підручника для закладів загальної середньої освіти з географії 6 клас.  Видавництво "Сиция" Харків. Автори підручника: Бойко В.М., Міхелі С.В. Рік видання 2019. Нова програма 2015-2019 року. (Відповіді / ГДЗ / Ответы /...

  Атлас. Географія 7 клас [2015]

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з атласом для загальної географії 7 клас. Видавництво "Картографія". Рік видання 2015. (Нова програма)...

  Атлас. Географія 6 клас [2014]

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з атласом для загальної географії 6 клас. Видавництво "Картографія". Рік видання 2014. (Нова програма)...
Обговорення

Реклама
Предмет, до якого ви найчастіше використовуєте ГДЗ?
Ми в соціальних мережах
Хмаринка тегів