ГДЗ Українська мова 8 клас. Підручник [Заболотний О. В., Заболотний В. В.] 2021

icon08.10.2021, icon8 Клас / Українська мова, icon1 384, icon025. Кома між однорідними - 26. Узагальнювальні слова (235 - 261)
236.
II. Знайдіть однорідні члени речення, визначте тип зв'язку. Відбудовуються і споруджуються - часто на його кошт - церкви й монастирі (спол.). І не тільки у великих містах, а й у селах (спол.). За його гетьманування з'явилися численні школи й шпиталі, друкарні й бібліотеки (міш.). Ужився і в Києво-Могилянській академії, і за кордоном (спол.). Був людиною, глибоко набожною, кохався в мистецтві й літературі, сам писав вірші (міш.). Іван Мазепа - справді героїчна й одна з найзначніших постатей серед усього українського гетьманства, яка заслуговує на глибоку шану нащадків (спол.). І тільки сьогодні ми маємо змогу об'єктивно осмислити життя та боротьбу Івана Мазепи (спол.).
238.
І. Спишіть речення. Розставте пропущені розділові знаки, обґрунтуйте їх. Підкресліть однорідні члени речення відповідно до їхньої синтаксичної ролі.
Я живу у світі любові до людей (додаток), до землі (додаток), до квітів (додаток). Шаблі (підмет) й набої (підмет), кайдани (підмет) й пістолі (підмет) хай гинуть у морі, мов смуток і біль. Люблю я осінні квіти (додаток), прощальну красу (додаток) вечорів і сині оголені віти (додаток), і вітру холодного спів (додаток). Вогонь (підмет) і вода (підмет) добере (обставина) служать (підмет), та посадо (обставина) панують (присудок). Oркестр шалів (присудок), погрожував (присудок), благав (присудок), журивсь (присудок) і плакав (присудок) скрипок голосами.
Український транспортний літак «Руслан» має вантажні люки як у носовій (означення) частині, так і у хвостовій (означення).
240.
І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки та розкриваючи Дужки. У яких реченнях є кілька рядів однорідних членів?
Ті пісні мене найперше вчили поважати труд людський і піт, шанувать Вітчизну мою милу, бо вона одна на цілий світ. Шумить і хвилюється Київ, і сонце сміється з висот. На синіх долонях вечора темним смутком горбатився старий вітряк і в благанні простягав змерзлі руки чи до неба, чи до людей. А літа пливуть за ними, пливуть собі стиха, забирають із собою і добро, і лихо (однорідні члени). Все у ній сіяє: зліва і походи, свист клинків у полі і набоїв спів (однорід. члени). Озеро Світязь живиться не тільки атмосферними, а й підземними водами. На словах і так і сяк, а в ділі ніяк.
241.
Відредагуйте усно речення. Укажіть однорідні члени речення і сполучники, якими вони зв'язані.
Не тільки (клен), а й (горобина) має міцну деревину з красивим малюнком (спол. зв'язок). Діти у гідропарку не лише ((відпочивали)) біля річки, але й ((каталися)) на каруселях (спол. зв'язок). Різьбярі з усіх порід дерев люблять липу за те, що її деревина як м'яка (означення), так і в роботі легка (означення) (спол. зв'язок). Пильнував дід свій город як удень (означення), так і вночі (означення) (спол. зв'язок).
242.
І. Спишіть речення, добираючи з довідки відповідний парний сполучник для зв'язку однорідних членів речення. Поставте потрібні розділові знаки.
Він не стільки забився об стіл, як стривожився. Хата хоч старенька, але чепурна, біла - видно, біля неї ходили хазяйські руки. Митець думає не тільки розумом, а й серцем. І хоч болить, та не черствіє
243.
Перебудуйте подане речення тричі, по-різному зв'язуючи однорідні члени: 1) одиничним сполучником; 2) парами; 3) парним сполучником. Перебудовані речення запишіть, розставте потрібні розділові знаки.
Калина, тополя, золотий туман і веселка над селом завжди стрічають мене з далекої дороги. Калина й тополя, золотий туман і веселка над селом завжди стрічають мене з далекої дороги. Не лише калина й тополя, а й золотий туман і веселка над селом завжди стрічають мене з далекої дороги.
245.
Хто зможе «зібрати» слова в речення з однорідними членами та правильно, розставити потрібні розділові знаки? Починайте зі слів, які записано першими.
1. При березі тихім вода пробігала, у діток про літо купальне питала.
2. Спасибі Вам, мамо, за Ваше тепло і довгі недоспані ночі.
246.
І. Запишіть текст під диктовку, розставляю чи пропущені розділові знаки. Підкресліть і поясніть вивчені пунктограми й орфограми.
Прямо над нашою хатою пролітають лебеді. Вони летять нижче розпатланих, обвислих хмар і струшують на землю бентежні звуки далеких дзвонів. Дід говорить, що так співають лебедині крила. Я придивляюсь до їхнього маяння, прислухаюсь до їхнього співу, і мені теж хочеться полетіти за лебедями, тому й підіймаю руки; наче крила. І радість, і смуток, і сирний передзвін огортають та й огортають мене своїм снуванням.
Я стаю ніби меншим, а навколо більшає, росте і міниться увесь світ і загачене білими хмарами небо, і одноногі скрипучі журавлі, що ніколи не полетять, і полатані веселим зеленим мохом стріхи, і блакитна діброва під селом, і туманцем підволохачена земля, що пробилася з-під снігу. І цей увесь світ тріпоче-міниться в моїх очах і віддаляє та й віддаляє лебедів.
247.
І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Які із цих речень складні?
(Він) ((подумав)) не зовсім так, але ((відчув)), що його (думка) останнім часом мовби кудись ((посувається)), ((набирає)) інших обмірів і ((обмірює)) вже не тільки тонни збіжжя і гектари посівів, а й ще щось. (Село) ((гойдалося)) поміж ніччю і днем, то ((поринало)) в чорну імлу, то ((підводилося)) з неї, ((підбадьорювало)) себе скрипом журавлів, цоканням сокир, неголосними перемовками. Рвучкий (вітер) ((бушував)) над лісом, і (дерева) то ((гули)) грізно і тривожно, то ((шуміли)) тихо і приємно. На ставку ((купались)) (гуси), ((били)) крилами об воду, то ((сварились)), то ((кричали)) голосним, веселим криком.
II. Підкресліть граматичні основи.
251.
І. Знайдіть у них узагальню вальні слова.
1. Майдани, парки, вулиці, мости, напнуті над трамваями дроти, розсипані у просторі вогні - усе (УС) немовби в летаргійнім сні.
2. Ні спека дня, ні бурі, ні морози - ніщо (УС) не вб'є любов мою живу.
3. Бачиш, скільки в степу живих друзів (УС): і жайворонок, і орел, і чорногуз і ящірка, дикі бджоли, ховрашок...
4. Усе (УС) в чеканні: спілі краплі рос, земля і місяць, вишні і тополі, і тиша в тиші, і тумани в полі...
5. На конференцію запросили представників (УС) різних професій, як-от: юристів, учителів, економістів, лікарів.
6. Усюди (УС): і на вулицях, і круг стадіону, і обабіч дороги - росли молоді осокори.
1. О, О, О, О, О, О - А.
2. Ні О, ні О, ні - А .
3. А: і О, О, і О, і О, О, О...
4. А: О, О і О, О і О, і О...
5. А: О, О, О...
6. А і О, і О, і О - ... .
254.
І. Спишіть речення. Розставте пропущені розділові знаки, об ґрунтуйте їх. Підкресліть однорідні члени речення та узагальню вальні слова відповідно до їхньої синтаксичної ролі.
Нічим (додаток) я не надихався іще: ні веснами (додаток), ні, тихим падолистом (додаток). Луки (підмет), гори, пишні сади (підмет) - все (підмет) зелене й принишкле. На початку березня снігу, вважай, немає вже ніде (обставина): ні в полі (обставина), ні на городах (обставина). Та всі голоси (додаток): і зяблика, і вівсянки (додаток), і зеленушки (додаток), і навіть одуда (додаток) - заглушувало (присудок) кування (підмет) зозулі. Берези (підмет), кущі (підмет) ліщини, трава (підмет) - вони (підмет) теж мовби були сповнені тієї радості. Багато (підмет) українських міст (підмет) славляться своїми театрами, наприклад: Київ (підмет) і Одеса (підмет). Львів (підмет) і Харків (підмет). Рослинний світ забезпечує людину різноманітними (присудок) ресурсами (додаток): продовольчими (присудок), лікувальними (присудок), промисловими (присудок).
255.
Ранок теж був тихий і безвітряний і обіцяв сонячний, жаркий день. І барвінком, і рутою, і рястом квітчає весна землю, мов дівчину в зеленому гаї...
Народ наш вистояв у тих битвах, і живе, і гомонить з другого кореня нове пагіння... Є три службові частини мови, як-от: прийменники, сполучники, частки.
256.
Складіть і запишіть речення з однорідними членами та узагальнювальними словами за поданими схемами.
1. У саду росли різні дерева: і груші, і сливи, і яблуні.
2. Земля і небо, море і гори - усе нахмурилося перед бурею.
3. Різні гриби: піддубники, лисички, опеньки - виглядали з кошика.
4. На клумбі ми побачили різні квіти, а саме: троянди, гладіолуси і гвоздики.
258.
1. Доповніть речення сполученням а саме. Українські авіаконструктори створили різні типи літаків, а саме: транспортні, пасажирські, спеціального призначення.
2. Поставте однорідні члени речення одразу після узагальнювального слова. Усе: і кам'яні гроти, і дзеркальні ставки, і фрагменти лісу -можна побачити в парку.
3. Доповніть речення узагальнювальним словом. Музика викликає в нас почуття: і радість, і смуток, і захват, і замисленість. Велика галявина поросла рослинами: папороттю, конвалією, деревієм.
259.
Доберіть однорідні члени речення з узагальнювальним словом на тему «Зима». Уведіть їх у три речення так, щоб у першому однорідні члени були на початку речення, у другому - у кінці, а в третьому - у середині.
На вулиці була чудова погода: морозна, сонячна, сніжна. Дерева, кущі, земля - усе було засипане снігом. На вулиці усе було біле: будинки, дерева, доріжки - усе зачаровувало красою.
260.
І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Усе тут радує зір: рівні, стрункі берізки, не понівечені любителями березового соку гінкі бурштинові сосни, що мов корабельні щогли, сурмлять у сизу небовінь. Я полюбив усе, що суще: і ліс, і хмиз, і хвилі плин, і звірів таємниці в пущі, і комашину, і полин. Усе: і небо, i перемелене на труху в глибоких коліях дороги сіно, і вогкий гнилуватий повів ріки, і тривожний крик птиці, і невисока росиста отава - сповіщало, що літо вже здає ключі сумовитій осені. Всяке птаство, як-от: деркачів, перепілок, куликів, курочок - можна було викосити косою в траві або впіймати.
261.
І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Усе навколо лиш для нас з тобою: ці сині квіти, ця пахка земля. Вода в озері Світязь і надзвичайно м'якої така прозора, що навіть на глибині 8 метрів видно дно. Корисні копали мають велике значення не тільки для енергетики чи металургії, а й для лікування. Відомий лікар-мікробіолог Данило Заболотний був високоосвіченою людиною, любив книжки, живопис, театр, писав вірші рідною мовою.
III. Складіть речення за схемою: А як-от: О і О. О і О.
Вода принесла багато бруду, як-от: гілки і листя, пляшки і пакети.


iconГДЗ Українська мова 2021 8 клас Підручник Генеза Заболотна Заболотний
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації
У даній публікації ще немає коментарів. Хочете почати обговорення?

Реклама
В якому класі ви навчаєтеся?
Ми в соціальних мережах
Хмаринка тегів