ГДЗ Українська мова 8 клас. Підручник [Заболотний О. В., Заболотний В. В.] 2021

icon08.10.2021, icon8 Клас / Українська мова, icon1 384, icon0Повторення про словосполучення (379 - 393)
379.
II. Випишіть 5-6 словосполучень, позначивши в них головне й залежне слово. Підкресліть закінчення залежних слів і прийменники (якщо є).,Поясніть, як пов'язано слова в словосполученнях.
Бистра вода <-, зайдемо в воду ->, воду біля водограю ->, попросим щиро -> (закінчення немає, оскільки це прислівник — незмінна частина мови), танок жвавий ->, зіграєм на струнах ->.
381.
Доповніть речення другорядними членами так, щоб якомога точніше передати уявні ситуації.
На галявині росли квіти: ромашки, волошки, фіалки. Мій друг цього літа відпочивав на Чорному морі. Мама сьогодні пізно прийшла з роботи. У парку на лавці сиділа дитина — хлопчик років шести.
382.
I. Спишіть речення, розкриваючи дужки.
II. Підкресліть члени речення. Усно схарактеризуйте означення (узгоджене/неузгоджене), обставини (вид за значенням ). Якими за будовою є підмети і присудки?
У літку (обставина) в спраглому (означення) небі (додаток) гойдається (присудок) вітер (підмет) одвічних лип (означення). Золоте (означення) свічадо (підмет)
розливає (присудок) теплі (означення) ноти (додаток) дня (означення). І ранній (означення) місяць (присудок), свіжий (означення) і довгий (означення), над головою (обставина) в тебе (додаток) зупинивсь (присудок). В грушах (додаток) своїх (означення) загрузає (присудок) осінь (підмет). Минуло (присудок) неділь зо дві (підмет). Греблі (підмет) обсаджені (присудок) століттями (означення) вербами (додаток). На крилах (додаток) жовтої синички (означення) летять (присудок) думки (підмет) у край (обставина) чудес (означення). А жита (підмет) — як літа його, а літа (підмет) — як жита.
II. Виконайте письмово синтаксичний розбір двох простих речень (на вибір).
Улітку в спраглому небі гойдається вітер одвічних лип. (Речення — розповідне, неокличне, просте, двоскладне, поширене, повне). І ранній місяць, свіжий і дворогий, над головою в тебе зупинивсь. (Речення розповідне, неокличне, просте, двоскладне, поширене, повне, ускладнене відокремленими однорідними означеннями; відокремлюються вони, тому що виражаю прикметниками, які стоять після означуваного слова "місяць", яке вже має Значення «раниш»).
383.
Односкладні речення: 3 (безособове), 12 (неозначенно-особове),
13 (безособове), 15 (неозначено-особове), 16 (узагальнено-особове).
Неповні речення: 2, 6.
Речення зі складеним присудок: 6, 10, 11, 13, 14.
Речення зі складеним: 5.
Спонукальні речення: 7.
Двоскладні непоширені речення: 4, 14.
Складні речення: 17.
384.
II. Випишіть речення з відокремленими членами. Поясніть роль цих членів речення в тексті.
Найавторитетнішим його представником був Олександр Потебня —лінгвіст і філософ (прикладки). Закінчивши .філологічний факультет Харківського університету, працював в одній із гімназій міста Харкова, але потім усе ж повернувся до університету для наукової праці. Саме тоді гостро дискутувалося питання про місце у слов'янській спільноті українців, не визнаних на той час офіційною російською наукою окремим народом. Крім того, мовознавець багато працював над редагуванням і публікацією творів українських класиків. Створивши, низку ґрунтових наукових праць, український учений посів чільне місце в історії світового мовознавства.
386.
І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки й розкриваючи дужки. Підкресліть однорідні члени речення, Поясніть, як ці члени речення зв'язано між собою.
Люди то здивовано, то хмуро подивлялись на стражників, на чужого чоловіка, один на одного. При березі тихім вода ((пробігала)), у діток про літо купальне ((питала)). (Вівса), (пшениці), (ячмені) — (все) се зіллялось в одну могутню хвилю. Я злякано ((поглянув)) на матір, та ((не побачив)) гніву на її обличчі. І хорошіє, і дивно, і радісно стає мені, малому, в цім світі. Рідна мова — ((не степ)), ((не хата)), а народу мого ((душа)). То сонний сон ((вертає)) вже додому, гнуздечки срібні ((випустив)) із рук.
390.
І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Укажіть складне речення.
Назавжди Залишаюся отут, в низовині незвітрених ще квітів. Від Троянівки до Вовчої долини — сім кілометрів. Рідна земле, дай мені снаги скрізь, у всьому буть самим собою. Благословенні будьте, гори, і ти ріко мутная. Здається ж, люди, все у них людське, але душа ще з дерева не злізла (складне речення). Стоїть смерічка на горі у сонці, наче в янтарі. Дерева хитались, від страху наїживши голі віти, ніби силкувалися втекти. Літа, як стрілки, не переведеш, життя, як гирю часу, не підтягнеш. З літами, що там не кажіть, стаєш куди мудрішим. Твої руки лагідні, як сон, ніжно опускаються на плечі.
Я. Підкресліть і поясніть вивчені орфограми й пунктограми.
391.
І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Поясніть чим ускладнено речення.
Була весна весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла прудко, мов стокрила, за нею вслід — співучої пташки! (Ускл., однор., чл., реч., порівн., зворотом) На самому дні яру, біля Марка Чумакенка, батька Мотриного... (Речення розп., неокл., просте, двоскл., пошир., повне, ускл., відокр., уточн., чл., реч., відокр., означ., та прикладкою) Найдорожча пісня — недоспівана, а найліпша та, що не знайду. Почекавши трохи, я зліз із воза, розпластався з дядьками і, взявши свого чемоданчика, пішов до ганку. (Речення розповідне, неокличне, просте, двоскладне, поширене, повне, ускладнене однорідними присудками (простими дієслівними) та відокремленими обставинами, вираженими дієприслівниковими зворотами). Сповідуюсь. (Речення розповідне, неокличне, просте, односкладне, означено-особову непоширене, повне). Перед Все сущим Богом та материнським поглядом простим, який В далеку проводжав дорогу і вслід мене не раз перехрестив (ускл., однор., чл.).
ІІ. Виконайте письмово синтаксичний розбір двох простих речень (на вибір).


iconГДЗ Українська мова 2021 8 клас Підручник Генеза Заболотна Заболотний
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації
У даній публікації ще немає коментарів. Хочете почати обговорення?

Реклама
В якому класі ви навчаєтеся?
Ми в соціальних мережах
Хмаринка тегів