ГДЗ Історія України 9 клас. Підручник [Гісем О.В., Мартинюк О.О.] 2017

icon23.01.2021, icon9 Клас / Історія України, icon89 890, icon2Узагальнення знань за розділом І
1. Складіть перелік подій історії Наддніпрянської України кінця XVIII — першої половини XIX ст., які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.
1782 р. візит Капністи до Берліна
1846 р. утворення Кирило-Мефодіївського Братства
2. Назвіть видатних історичних діячів Наддніпрянщини цієї доби. У чому ви вбачаєте їхній внесок в історію України?
В. Капніста, В. Лучкевич
3. Поясніть значення понять і термінів: модернізація, нація, національне відродження, губернія, генерал-губернаторство, «смуга осілості», русифікація, військові поселення, кріпацтво, промислова революція (переворот), чумаки, порто-франко, національна ідея, національна самосвідомість, масонство, декабристи.
1. Модернізація — у суспільстві: широкомасштабний процес, в основі якого лежить запровадження змін і вдосконалень, пов’язаних із необхідністю перетворення всіх сфер життя суспільства відповідно до сучасних вимог.
2. Нація — стійка історична спільність людей, що характеризується специфічними етнічними рисами, зумовленими особливостями економічного й культурного розвитку, спільною територією, мовою, побутом, звичаями, а також відображенням цих чинників у суспільній свідомості та рисах характеру.
3. Національне відродження — процеси, пов'язані з пробудженням національної свідомості бездержавних народів.
4. Губернія — основна адміністративно-територіальна одиниця в Російській Імперії із 1708 р.
5. Генерал-губернаторство — адміністративно-територіальна одиниця в Російській імперії в 1775—1917 рр., до складу якої входила одна або кілька губерній.
6. «Смуга осілості» — територія компактного проживання євреїв, що існувала в Росії в 1791—1917 рр., за межами якої їм було заборонено селитися.
7. Русифікація — сукупність дій та заходів російського уряду, спрямованих на звуження й витіснення на другорядні ролі національних мов, культур, історії та одночасне висунення на провідні позиції російської мови, культури та історії.
8. Військові поселення — особлива організація частин російських військ у 1810—1857 рр., яка поєднувала військову службу з веденням сільського господарства.
9. Кріпосне право, кріпацтво — система правових норм, які встановлювали залежність селянина від пана й право останнього володіти селянином-кріпаком як власністю.
10. Промислова революція (переворот) — процес розвитку продуктивних сил суспільства, під час якого відбувається перехід від мануфактур, де застосовувалася ручна праця, до фабрик і заводів, які характеризувалися постійним використанням машин і верстатів.
11. Чумаки — українські візники, які в XVI— XIX ст. здійснювали торговельно-візницький промисел.
12. Порто-франко — порт або частина приморської території в деяких країнах, у межах якої дозволяється вивезення та ввезення товарів без сплати мита.
13. Національна ідея — сукупність найзагальніших уявлень про сучасний розвиток і перспективи на майбутнє певного народу, що підтримуються його переважною більшістю.
14. Національна самосвідомість — сукупність поглядів, оцінок і думок, що відображають рівень уявлень представників певного народу про свою історію, сучасний стан, перспективи розвитку й відносини з іншими народами.
15. Масонство — наднаціональний релігійно-етичний рух, що виник в Англії на початку XVIII ст. Його прихильники закликали людей до морального вдосконалення та об'єднання на принципах братерства, рівності та взаємодопомоги, незважаючи на релігійні та національні відмінності. Масони заявляли про невтручання політичне життя, однак відігравали помітну роль у революційних подіях і національно-визвольних рухах.
16. Декабристи — учасники таємних організацій у Петербурзі та українських містах, що готували державний переворот, спрямований проти самодержавства й кріпацтва. 14 грудня 1825 р. в Петербурзі відбулася спроба його здійснити.


iconГДЗ 2017 Історія України Підручник Гісем Мартинюк Ранок 9 клас
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації

  ГДЗ ДПА 9 клас. Історія України [Власов С.В.] 2020

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до збірника завдань для підсумкових контрольних робіт з історії України, 9 клас з предмету "Історія України" 9 клас. Видавництво "Генеза", Київ. Автор збірника завдань: Власов С.В. Рік видання 2020. Матеріали збірника містять 15...

  Завдання та відповіді на ЗНО з історії України 2019

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим завданням до зовнішнього незалежного оцінювання з історії України. Рік видання 2019. Матеріали збірника містять 60 завдань....

  ГДЗ ДПА 9 клас. Історія України [Власов С.В.] 2019

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до збірника завдань для підсумкових контрольних робіт з історії України, 9 клас з предмету "Історія України" 9 клас. Видавництво "Генеза", Київ. Автор збірника завдань: Власов С.В. Рік видання 2019. Матеріали збірника містять 15...

  Контурна карта. Всесвітня історія 6 клас [2014]

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з контурною картою для всесвітньої історії з історії стародавнього світу 6 клас. Видавництво "Картографія". Рік видання 2014. (Нова програма)...

  Атлас. Всесвітня історія 6 клас [2014]

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з атласом для всесвітньої історії з історії стародавнього світу 6 клас. Видавництво "Картографія". Рік видання 2014. (Нова програма)...
Обговорення

icon 22.03.2022

Назвить имена та досягненя найвизначниших народоборчив Буковины

Реклама
Що Вас цікавить більше?
Ми в соціальних мережах
Хмаринка тегів