ГДЗ Українська література 8 клас. Підручник [Авраменко О.] 2021Художній образ
Сторінка 11
1. Прочитайте уривок із вірша.
Коли копають картоплю — стелиться дим над землею, // листя летить воскувате, ніби метеликів рій, // пахне грибами й медом, вогкістю пахне тією, // що, опріч назви «осінь», немає імені їй. (М. Рильський).
Лише нюховим є образ
Б диму
2. Словесний образ епітет ужито в рядку
А другому
3. У мініатюрі В. Думанського «Коли копають картоплі» НЕМАЄ образу
Г метеликів
4. Що таке художній образ? Які ви знаєте різновиди художніх образів?
Особливістю художньої літератури є її образність. Письменник відтворює картину світу, пропустивши її через власну свідомість і втіливши свої спостереження в образах.
Художній образ — це створена за допомогою авторської фантазії конкретна й водночас узагальнена картина життя, що має естетичне значення.
Узагальненість образу полягає в тому, що в ньому поєднано багато схожих життєвих явищ або людських характерів. Конкретність образу означає, що він має індивідуальні особливості.
Художні образи мають такі різновиди: словесний, слуховий, зоровий, нюховий, образи-персонажі, образи-пейзажі, образи-речі, образи-символи тощо.
Образи-персонажі відтворюють певний людський характер, вони найчастіше стоять у центрі зображення, наприклад, образ Захара Беркута в однойменній повісті І. Франка, образ Івана Сили в повісті О. Гавроша.
5. Згадайте раніше прочитаний художній твір, у якому яскраво виражена виховна функція. Прокоментуйте її.
Я думаю, що виховна функція (виховувати розуміння цінності кожної людини на землі) яскраво виражена в оповіданні Григора Тютюнника «Дивак», з яким я познайомився у 5 класі.
Олесь, герой оповідання «Дивак», тонко відчуває природу, чутливий до краси, його серце відкрите для добра й справедливості. Усе лихе в житті він сприймає болісно. Не всі розуміють його почуття, навіть учителька та рідний дід, тому вважають його диваком, людиною, не пристосованою до життя.
Але автор своїм твором повчає: кожна людина неповторна, індивідуальна.
6. Наведіть приклад виховної функції одного з раніше прочитаних творів.
Г. Тютюнник «Климко»: прищеплювати риси чуйності, доброти, щирості.
7. Згадайте раніше вивчений напам’ять вірш, від якого ви отримали естетичне задоволення. Прочитайте кілька рядків із нього.
Від поезії Василя Симоненка: «Ти знаєш, що ти — людина…?», яку ми вивчали напам’ять у сьомому класі, я отримав справжнє естетичне задоволення:
Кілька рядків із неї:
… ти на землі – людина,
І хочеш того чи ні –
Усмішка твоя – єдина,
Мука твоя – єдина,
Очі твої – одні.
8. Як ви розумієте слова із заголовка цього розділу — духовна діяльність людини?
На мою думку, основу духовного життя людини становить духовна діяльність, яку можна розглядати як діяльність свідомості, в процесі якої виникають нові думки й почуття, образи та уявлення про природні та соціальні явища. Результатом цієї діяльності стають певні погляди людей на світ, наукові ідеї і теорії, мораль, мистецтво, релігія. Вони втілюються в моральних принципах та нормах поведінки, творах народного та професійного мистецтва, в релігійних обрядах, ритуалах.
9. Знайдіть на другому форзаці підручника зразок літературного паспорта. Поміркуйте, чому заповнення (чи незаповнення) окремих пунктів залежить від того, до якого літературного роду — лірики, епосу чи драми — належить художній твір.
Я думаю, що заповнення (чи незаповнення) окремих пунктів літературного паспорта художнього твору залежить від того, до якого літературного роду — лірики, епосу чи драми — належить художній твір. Кожен з цих родів має свої характерні ознаки.
Так, в епічних творах зображуються повнокровні людські характери і різноманітні події, через які вони розкриваються. Ці події організовуються в сюжетну систему. Тип оповіді — об'єктивна розповідь, яка інколи порушується авторським коментарем у формі ліричних чи публіцистичних відступів.
На відміну від епічних, ліричні твори відтворюють внутрішній світ людини, її настрої, емоції, переживання, думки, викликані певними реаліями життя. У ліриці немає сюжету, розгорнутих характерів, великих описів.
Драматичні твори призначені для постановки на сцені, цим зумовлені і їх особливості. Автор говорить не сам, а вкладає свої думки в діалоги та монологи дійових осіб. Цим драма відрізняється від епосу, а спільною рисою цих родів літератури є їх сюжетність.
10. Опишіть художній образ, що подано на обкладинці цього підручника (усно).
На обкладинці цього підручника бачимо репродукцію картини із серії картин «Дитячі сни» львівської художниці Вікторії Ковальчук.
Її мистецтво ніби таке ефемерне, але воно виховує людину, вчить її розуміти красу і прагнути її.
Художні образи: нюховий образ — пахощі дивних квітів; слуховий образ — помах крил чарівного птаха; зоровий образ — кольорове листя дивних квітів.
Образ-символ — жар-птиця (символ щастя, у яке необхідно вірити, щоб там не сталося, хто б не заважав).
11. Уважно розгляньте репродукції картин «Дуб» і «Старий дуб» І. Шишкіна та фото (с. 4). Який образ вам більше сподобався? Запишіть його в зошит, наділивши епітетами.
Мені найбільше сподобався образ старого дуба, зображеного на репродукції картини І. Шишкіна.
Стовбур дуба на передньому плані намальований із дивовижною точністю і ретельністю. Тут можна легко побачити шорсткість кори і вигини гілок. Дерево виглядає настільки реальними, що рука тягнеться до нього, щоб відчути тепло, що виходить від цього велетня.
Епітети до слова дуб: могутній, кучерявий, височенний, кремезний, сильний, міцний, старезний, довголітній.
12. Заповніть у зошиті літературний паспорт вірша В. Симоненка «Лебеді материнства», який ви вивчали в 7 класі.
Літературний паспорт вірша “Лебеді материнства”
Автор: Василь Симоненко.
Рік написання: 1962рік.
Жанр: інтимна лірика, колискова.
Збірка: Не входить до збірки.
Тема твору: Настанова матері маленькому сину не забувати своє коріння, свою Батьківщину у дорослому віці.
Ідея: Колискова матері свої дитині як головна порада життя, саме тому змалечку варто навчати найважливішому – любити свою Батьківщину.
Основна думка: Можна все на світі вибирати, сину, // Вибрати не можна тільки Батьківщину.
Типримування: суміжне (парне) — умовне позначення (АА).
Віршовий розмір — хорей
«Лебеді материнства» художні засоби:
Епітети: лебеді рожеві, зорі сургучеві, сивими очима, материнська добра ласка, колиску синову, тихі зорі, рожевим пір’ям, золотим сузір’ям, приспані тривоги, хмельні смеркання, мавки чорноброві, сади зелені, хлопців-чорночубих, диво-наречені, рідну матір, очі материнські, білява хата, на чужому полі.
Порівняння: лебеді, як мрії.
Метафори: лебеді мріють крилами з туману, зорі сиплють ночі у лимани, казка заглядає в шибу сивими очима, півні тривожили темряву, лебеді танцювали в хаті на стіні, тривоги виростуть, очі материнські і білява хата за тобою будуть мандрувати, верби і тополі прийдуть з України.
Звертання: Ой біжи, біжи, досадо, не вертай до хати; припливайте до колиски, лебеді, як мрії; опустіться, тихі зорі, синові під вії; виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу; можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину.
Образи: людей: мати, син, друг, мавки чорноброві (диво-наречені); міфологічних істот: досада; природи: туман, лебеді, ніч, зорі, верби, тополі; предметів і явищ: колиска, хата, казка, тривоги, очі материнські, білява хата, Батьківщина, душа, прощання.
Образи — символи: казка; лебеді; верби та тополі; мати й Батьківщина.

iconГДЗ 8 клас українська література 2021 Підручник Грамота Авраменко
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації
У даній публікації ще немає коментарів. Хочете почати обговорення?

Реклама
В якому класі ви навчаєтеся?
Ми в соціальних мережах
Хмаринка тегів