ГДЗ Українська література 8 клас. Підручник [Авраменко О.] 2021Українські народні думи
Сторінка 29-30
1. Установіть відповідність.
1 кобзарі — А Україна.
2 скальди — В Скандинавія.
3 трубадури — Д середньовічна Франція.
4 поети-кіфареди — Г Стародавня Греція.
2. Українським Гомером називають
А Остапа Вересая.
3. Протяжне проказування, подібне до співу, називають
В речитативом.
4. Що таке героїчний епос? Коли виникли думи?
Героїчний епос — це сукупність творів про бойову, лицарську звитягу, оспівану народними співцями (кобзарями), у яких події минулого зображено так, як їх трактував народ у період створення цих творів.
Українські думи — це шедевр героїчного народного епосу України. Цей фольклорний жанр сформувався у XIV-XVII століттях і зафіксував народну інтерпретацію історичних подій цього часу (татаро-турецька неволя; польсько-литовський гніт, героїзм українських козаків-лицарів), але корінням своїм він сягає часів Київської Русі.
Спочатку в козацькому середовищі думи називали запорозькими або козацькими псалмами, козацькими притчами або просто притчами, розказами. Перший ректор університету Святого Володимира в Києві Михайло Максимович уперше назвав твори цього жанру думами.
5. Назвіть жанрові особливості думи.
— героїчний або соціально-побутовий зміст;
— за обсягом дума більша за історичну пісню;
— мають урочистий стиль завдяки ретардації;
— думи виконують речитативом;
— немає поділу на строфи;
— відсутність фантастичних елементів;
— відтворюють історичні події з реальними персонажами;
— належить до роду літератури: ліро-епос (віршована мова та сюжет).
6. Розкажіть, що ви знаєте про народних співців — кобзарів.
Кобзарство в Україні має глибоке коріння, невіддільне від історії народу і Батьківщини. Саме завдяки легендарним мандрівним співцям-кобзарям, що водночас були і творцями, і носіями, і виконавцями народних пісень та ціною власного життя зберігали для нас ці неповторні твори, ми й сьогодні можемо насолоджуватися українськими думами.
Гомерами України називали в народі кобзарів, які виконували пісні й думи в супроводі кобзи, бандури чи ліри. Співці передавали наступним поколінням знання про минуле та світогляд предків у доступній формі.
7. Назвіть імена відомих вам кобзарів.
Наприкінці XIX — на початку XX століття лунали голоси кобзарів Андрія Шута, Івана Кравченко-Крюковського, Федора Холодного, Михайла Кравченка, Гната Гончаренка.
Серед найбільш відомих кобзарів XX століття — Єгор Мовчан. Також широко знаними є в Україні імена Миколи та Василя Литвинів, які створили кобзарську школу в с. Стрітівці, що на Київщині. Одним із професійних кобзарів сучасності є також Василь Нечепа.
8. У яких раніше прочитаних творах є образ кобзаря?
У 6 класі ми вивчали повість Володимира Короленка «Сліпий музикант», у якій головний герой сліпий Петро стає кобзарем.
9. Знайдіть і прочитайте рядки Т. Шевченка, у яких він згадує українських народних співців і Гомера. Як ви розумієте ці слова?
У повісті «Прогулка с удовольствием и не без морали» Т. Г. Шевченко писав, що коли б грецький сліпець Гомер воскрес і послухав хоч одну думу у виконанні українського сліпого співця, «то розбив би на тріски свій козуб, званий лірою, і пішов би міхоношею до самого бідного нашого лірника».
Тарас Шевченко вважав, що кобзарі наділені таким неповторним талантом, що можуть розмовляти навіть із Богом.
Він зізнавався, що як поет зростав на високопатріотичних думах та піснях кобзарських, з поваги до цих народних співців назвав збірник своїх творів «Кобзарем».
10. Чому виступи О. Вересая в Петербурзі стали сенсацією?
Виступи О. Вересая в Петербурзі відбулися в лютому-березні 1875 року: на засіданні етнографічного відділу Російського географічного товариства, Слов’янського благодійного комітету, в Музеї етнографії та старожитностей, в Соляному містечку, в клубі художників на сніданку, влаштованому на пошану пам'яті Тараса Шевченка, в Зимовому палаці. Подорож до північної столиці організував для кобзаря відомий російський учений В. О. Козлов, до організації програми виступів долучився М. В. Лисенко. Успіх сліпого рапсода був вражаючим. Сила експресії, пристрасть і глибоке задушевне почуття мало сильний вплив на слухачів. Особливо запам'ятався петербурзькій публіці концерт у приміщенні «Благородного собрания». «Співець при співанні дум ніби священнодіє... Вересай, видно, чудовий виконавець», — повідомляла преса. На запрошення професора О. Ф. Міллера, котрий читав великим князям лекції з народної словесності, як жива ілюстрація Остап Вересай потрапив до царського палацу. За виконання українських історичних дум і пісень із рук князів кобзар отримав табакерку з дарчим написом.
III відділення, занепокоєне успіхом у глядачів дум та історичних пісень, виконуваних О. Вересаєм, припиняє гастролі.
11. Поміркуйте, чому на звороті банкноти з портретом Т. Шевченка (номіналом100 гривень) зображено саме кобзаря із хлопчиком поводирем на тлі Чернечої гори в Каневі. Опишіть цю картину (усно).
Я думаю, що це пов’язано з тим, що наш народ з любов’ю називає Шевченка Великим Кобзарем.
Уся творчість поета тісно пов’язана з українськими піснями та думами, а свою першу поетичну збірку (1840 р.) він назвав «Кобзар».
Похований поет у Каневі на Чернечій горі.
На зворотному боці купюри (номіналом100 гривень) по центру розміщено граверне зображення кобзаря та хлопчика-поводиря, перенесені з малюнка Шевченка «Козак-бандурист».
На фоні краєвиду Чернечої гори біля міста Канева та ріки Дніпро постать сліпого козака-бандуриста у повний зріст. Це єдиний малюнок Шевченка, на якому художник зобразив бандуриста з козацьким оселедцем. Народний співець грає на кобзі, праворуч від нього стоїть його поводир — хлопчик одягнутий у бриль і опирається на палицю.
Кобзар натхненно виконує думу, і мелодія летить над широкими просторами Дніпра.
12. Намалюйте в зошиті перетнуті кола. Упишіть у них ознаки дум та історичних пісень, а на перетині кіл — спільні особливості цих жанрів.
Ознаки дум: тиради (рядки із завершеною думкою об’єднані в уступи чи тиради), нерівноскладовість рядків, дієслівна рима, речитатив, будова з трьох частин (починається твір поетичним зачином, або заплачкою; основна частина — власне дума; фінальна, величальна частина — славословіє), прийом ретардації.
Ознаки історичних пісень: строфи, рівноскладові рядки, римування, невеликий обсяг.
Думи та історичні пісні мають такі спільні риси: тематика (відтворюють певні історичні події окремої епохи та є своєрідним історичним документом), наявність історичних постатей (ватажки козацького війська чи прості запорожці), епічність (жанр — ліро-епос).

iconГДЗ 8 клас українська література 2021 Підручник Грамота Авраменко
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації
У даній публікації ще немає коментарів. Хочете почати обговорення?

Реклама
Як Вам оновлений дизайн сайту?
Ми в соціальних мережах
Хмаринка тегів