ГДЗ Українська мова 8 клас. Підручник [Заболотний О. В., Заболотний В. В.] 2021

icon08.10.2021, icon8 Клас / Українська мова, icon1 384, icon033. Відокремлені прикладки - 34. Відокремлені додатки (322 - 346)
325.
II. Знайдіть прикладки, з'ясуйте умови їхнього відокремлення чи невідокремлення.
Як художник він змалював щойно відкриті острови, щойно описані береги. Під десятками Шевченкових акварелей та віршів того періоду стоїть назва "Кос-Арал". Завдяки Амудар'ї Сирдар'ї, потужним, повноводним річкам, його вода була майже прісною. З них більш-менш живою залишається лише «казахстанська» водойма, так званий Малий Арал.
327.
І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки та розкриваючи дужки. Підкресліть відокремлені прикладки як члени речення.
Троє їх, пастушків (означення). У літописців є найстрашніша зброя — замовчування (означення). У X - XI ст. для Русі особливу небезпеку становили степові кочівники — печеніги й половці (означення). Гей, був на Січі старий козак, на прізвище Чалий (означення). А он старе Монастирище — колись козацьке село (означення). Георгій Нарбут відомий (означення) як творець українського державного герба (означення). І знову степ, як щедрий вулик (означення), і сяє золото хлібів. Дюймовочка в листочку капустяному (означення), я у житті із вічності пливу.
II. Розберіть за будовою виділене слово, визначте спосіб його творені.
Най](страш)ніш[а] — префіксальний, від слова страшніша за допомогою префікса най-.
328.
І. Складіть із речень кожної пари одне речення з відокремленою прикладкою. Утворені речення запишіть, розставте розділові знаки, підкресліть граматичні основи та прикладки.
Історія (підмет) культурного осередку Прикарпаття, міста Коломиї (означення), сягає (присудок) глибини тисячоліть. У Коломиї можна відвідати (присудок) один із найоригінальніших етнографічних центрів України — музей Писанкового розпису (означення). Перлиною (присудок) природного фонду Харківщини найбільша правобережна притока (підмет) Дону — ріка Сіверський Донець (означення) . Північно-західну частину Волині прикрашає (присудок) озеро (підмет) Світязь — найглибше й найбільше в Україні (означення). На Приморському бульварі гості (підмет) Одеси фотографуються (присудок) біля пам'ятника людини, яка збудувала (присудок) місто, на ім'я Дюк де Рішельє (означення) . Хрещатик (підмет) зустрічав (присудок) гостей цвітом каштанів — гордості київських весен (означення).
329.
Випишіть речення, у яких прикладку зі сполучником як треба відокремити. Розставте пропущені розділові знаки.
Як бригадир, він розпочав роботу першим. Усе своє свідоме життя Іван Сірко провів на війні і, як справжній патріот, присвятив його боротьбі з дорогами своєї Вітчизни. Україна, як світська держава, однаково ставиться до вірян усіх віросповідань і до громадян, які не сповідують релігії.
330.
Складіть і запишіть речення, використавши підмет у поданих визначеннях як означуване слово, а присудок - як прикладку. Прикладку приєднайте за допомогою слів тобто, або (= тобто), чи (= тобто).
Фонетика, тобто вчення про звуки мови, ніяк не давалася Миколці. Ягуара, або американського тигра, ми бачили сьогодні в зоопарку. Острова, тобто частини суші, оточеної водою, моряки так гне побачили. Про вальдшнепа, чи лісового кулика, розповіла дітям учителька біології. Міфологією, тобто фантастичним уявленням про світ, цікавиться велика кількість митців.
332.
Спишіть речення, поставивши на місці крапок прикладки, виражені іменниками чи сполученнями інших частин мови.
Україна, моя Батьківщина, 2012 року приймала чемпіонат Європи з футболу. Вона, учителька з багаторічним досвідом, говорить тільки правду. Слони, красиві великі тварини, є національним символом Королівства Таїланд. Із сивої давнини Дніпро, найбільша ріка України, котить свої хвилі, єднаючи минуле із сучасним. Тихими вечорами люблю дивитися на зорі — далекі планети.
333.
І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки.
У (південних степах) утворилися солончаки — неродючі (солоні ґрунти). (Подільську височину) перетинають Товтри — лінійно витягнуті пасма з плоскими вершинами. Більшість родовищ (корисних копалин) нашої держави пов'язана з (унікальною) за формуванням (структурою) — (Українським щитом).
II. Підкресліть словосполучення з прикметниками. Від яких із цих прикметників можна утворити ступені порівняння?
335.
І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть члени речення. Які речення ускладнено відокремленими прикладками?
Спитають (присудок) вони (підмет), що ви (підмет) думали (присудок) вчора (обставина), батьки (додаток)? Для мене особисто (додаток) Житомир (підмет) — місто (присудок) моєї душі (означення). Благословенні (присудок) ви (підмет), вітрила лазурові життя і юності, жадоби і любові. Іван Дробот (підмет), молодий танкіст з надзвичайно приємним і скромним лицем (означення), хвилювався (присудок) (Ускладнене
відокремленою прикладкою). Ягель (підмет), або оленячний мох (означення), росте (присудок) надзвичайно повільно (обставина) (Ускладнене відокремленою прикладкою).
Незабаром до Києва (обставина) приїхав (присудок) і мій давній (означення) знайомий (підмет), за національністю білорус. Прийми (присудок) мої пісні (підмет), як дар моєї великої любові (означення).
II. С](пит)а[ють] — префіксальний, від слова питають за допомогою префікса с-.
над](звич)айн[о] — префіксальний, від слова звичай за допомогою префікса над-.
341.
Складіть з кожної пари речень одне з відокремленим додатком. Запишіть утворені речення. Відокремлені додатки підкресліть, поясніть їхню роль у реченнях.
1. За своє військове життя Іван Сірко брав-участь у п'ятдесяти п'яти битвах і переміг у всіх, окрім однієї.
2. Учні дев'ятих класів, (на відміну від учнів одинадцятих класів), склали успішно ДПА з української мови.
3. Цього року рясно вродили всі плодові дерева, (зокрема, вишці).
342.
І. Складіть і запишіть речення, увівши до них подані відокремлені додатки. З'ясуйте значення цих додатків та чим вони виражені. Підкресліть усі члени речення.
Хто (підмет), окрім мене (додаток), допоможе (присудок) бабусі (підмет) перейти (присудок) дорогу (підмет)? Я (підмет) не знаю (присудок) нічого (додаток) красивішого за квіти (означення), особливо троянди (додаток). Я (підмет) люблю (присудок) різні квіти (означення), особливу троянди (додаток). За винятком журналів, на зустріч (додаток) прийшли (присудок) працівники (підмет) та представники влади (підмет).
344.
Перебудуйте усно речення на синонімічні з відокремленим додатком, використавши вказаний поруч прийменник.
Усі діти прийшли на виставку, за винятком Марійки Богуславської, яка захворіла й залишилась вдома. День виявився дощовим, всупереч обіцянкам Інтернету. Чоловік минув чагарник і побачив глибокий яр, замість очікуваної знайомої рівнини. На планшет вдалося завантажити багато файлів, крім одного пошкодженого.


iconГДЗ Українська мова 2021 8 клас Підручник Генеза Заболотна Заболотний
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації
У даній публікації ще немає коментарів. Хочете почати обговорення?

Реклама
Як Вам оновлений дизайн сайту?
Ми в соціальних мережах
Хмаринка тегів