ГДЗ Українська мова 8 клас. Підручник [Заболотний О. В., Заболотний В. В.] 2021

icon08.10.2021, icon8 Клас / Українська мова, icon1 602, icon035. Відокремлені обставини - 36. Уточнювальні члени (347 - 372)
349.
І. Знайдіть у реченнях обставини, виражені одиничними дієприслівниками. Випишіть речення з відокремленими обставинами, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть обставину як член речення.
(У ранці, прокинувшись), ми побігли (до озера вмитися). Кінь, (відпочивши, бадьоро) вистукував копитами по лункій дорозі. Над висотою ракети хотіли сягнути неба і, (знесилившись), гнулися і вмирали, (розсипаючись холодним) сяйвом.
II. Схарактеризуйте в реченнях присудки за будовою.
по](біг)л[й], ви](стук)ува[в], (гн)ул[а]ся, в](мир)ал[й]
353.
Складіть і запишіть з кожним дієприслівником по два речення (у художньому й науковому стилях), у яких би ці слова виступали відокремленими обставинами.
Діти, знаючи, виконували це завдання (художній). Знаючи, зробимо висновок про особливості роботи дихальної системи (науковий).
Заселились ми, збудувавши, у свій будинок (художній). Вітчизняні інженери, збудувавши, почали випробування нової ракети (науковий).
Дівчинка, знайшовши, понесла м'ячик додому (художній). Археологи, знайшовши, засвідчили існування наркому місці поселення древлян (науковий).
354.
І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть відокремлені обставини та слова, яких вони стосуються.
Стомившись (обставина), день схиливсь (присудок) на плечі. Спізнавши мову (обставина), плакали (присудок) німії, раб стрічав надію в безнадії. Горобці, ганяючись один за одним (обставина), шугали (присудок) в гіллі й оббивали крильцями листя. Славко лежав на вигрітій сонцем траві і, спершись на лікті (обставина), байдуже дивився (присудок) в чисте поле.
Усяка пташечка, радіючи (обставина), співала (присудок). Сікач, незважаючи на свою чималу вагу і короткі ноги (обставина), дуже швидко бігає (присудок). Вона не звикла сидіти склавши руки. Не взявшись до сокири (обставина), не зробиш (присудок) хату.
355.
Знайдіть помилки у вживанні дієприслівникових зворотів.
Поясніть суть цих помилок. Відредагуйте речення.
Коли ми додивилися цікавий фільм, настав вечір. Коли виконавець виступав на концерті, зал уважно його слухав. Коли ми вийшли з машини, несподівано пішов дощ. Коли ми під'їжджали до лісу, несподівано вискочив вовк.
356.
Доберіть до поданих речень синонімічні з відокремленими обставинами. Простежте, як це вплинуло на зміст речень. Утворені речення запишіть, розставляючи розділові знаки.
1. Батько, провівши нас (обставина), узявся до роботи.
2. Марійка, поговоривши по телефону (обставина), поклала трубку.
3. Вони зрозуміли один одного, не промовивши жодного слова (обставина).
4. Я не братиму участі в дискусії, не знаючи проблеми (обставина).
5. Женя здивується, дочитавши повість до кінця (обставина).
357.
Складіть і запишіть три речення, використавши в ролі відокремлених обставин подані сполучення слів (на вибір). Укажіть, чим виражено ці обставини.
Незважаючи на (прийм.) пізню (прикм.) годину (7м.), ми з матусею розмовляли й не хотіли спати. Починаючи (дієприсл.) з (прийм.) квітня (7м.), студенти практикуватимуться в міській лікарні. Згідно з (прийм.)і рішенням (7м.) педради, уроки починатимуться о дев'ятій годині.
360.
І. Спишіть речення, розкриваючи дужки й розставляючи пропущені розділові знаки. Знайдіть і підкресліть відокремлені обставини та присудки. Обґрунтуйте розділові знаки.
Вже вечір в спину дневі дише (присудок), залишивши фолетом даль. Привівши конягу в ліс (обставина), я думав (присудок) ще назбирати (присудок) грибів, але, допавшись до книги (обставина), забувся (присудок) і про гриби, і про конягу, і про ліс. Климко повернувся (присудок) до куреня, узяв (присудок) плащ-палатку І, зціпивши од напруги зуби (обставина), одірвав (присудок) од неї чималий клапоть. Троянці, в човни посідавши і швидко їх поодсихавши (обставина), по вітру гарно поплили (присудок). Гойдаючись (обставина), тіні в годині вечірній з промінням сріблястим свавільно злились і хвильку побувши у дружбі невірній (обставина), безжурно і легко навік рознялись (присудок). Верби, схилившись над Дінцем (обставина), розчісують (присудок) коси зелені. Незважаючи на лютий холод (обставина), Шовкуна все більше хилило (присудок) на сон.
Розберіть за будовою виділені слова, поясніть написання.
II. При](вів)ши, з](аціпи)вши, (гойда)ючись.
364.
I. Випишіть речення з уточнювальними членами, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть ці члени речення відповідно до їхньої синтаксичної ролі.
Тут двоє матерів, (твоя і Божа). На тім боці затоки, (під самим городом), юрмилося на льоду багато люду. Живуть там, (довкола маминої й батькової хати), вітри і птахи, і сонце, і земля твоя, і твій рід, і твої перші кроки. І жаль мені, (малому), стало того сірому-сироту. А у верхів'ях, (по шовкових струнах) дзвеніла тепло-лагідна й поважно сувора музика, як молитва храму лісовому...
368.
Визначте, скільки та яких саме відокремлених членів є в поданому реченні.
Там, на зеленій лавці (обставина), обкладеній дерниною (означення), сперши голову на руки (обставина), сидить білява панночка (3 відокремлених членів).
369.
Складіть і запишіть речення, використовуючи подані слова й словосполучення в ролі уточнювальних членів речення.
Там, десь за річкою, чути було гуркіт тракторів. Рано-вранці, до схід сонця, прокинулася Оленка й побігла до річки. Учні виходили зі школи по черзі, один за одним. До мене раптом, несподівано, завітали гості.
371.
І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть уточнювальні члени речення та слова, які вони уточнюють, відповідно до їхньої синтаксичної ролі.
Там, межи високими вербами (обставина), дзюрчить струмочок, і за струмком, помежи (прийму) (обставина) кущами (обставина), гадюкою в'ється на Шевченкову (прикм.) гору стежка (ім.). Сонця на землі не було, але вгорі (присл.) (обставина), у небі (обставина), жайворонки були вжезолотими. Внизу (присл.) (обставина), десь під самими вікнами (обставина), почувся гомін чужих голосів. Їхали довго, понад десять діб... (обставина) На околиці селах біля самого байраку (обставина), живе Йосип Вихор. Хлопець досить успішно склав екзамени з усіх предметів, у тому числі з української (обставина). Тоді ми річку перейшли вузьку й зарослу, ледве видну (обставина).
ІІ. Визначте, якими частинами мови є виділені слова, поясніть написання.
Помежи — прийменник, Шевченкову — прикметник, стежка —(Денник, вгорі — прислівник, внизу — прислівнику.


iconГДЗ Українська мова 2021 8 клас Підручник Генеза Заболотна Заболотний
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації
У даній публікації ще немає коментарів. Хочете почати обговорення?

Реклама
В якому класі ви навчаєтеся?
Ми в соціальних мережах
Хмаринка тегів