ГДЗ Українська література 8 клас. Підручник [Коваленко Л.Т.] 2021А. Мойсієнко - І. Павлюк - Г. Кирпа (Сторінка 120 - 127)
Сторінка 120
Домашнє завдання
1. Проаналізуйте вірш “Із янголом на плечі” або “З нічних мов”.
Із янголом на плечі: Тема: зображення ліричного героя, якого ангел на плечі намагається уберегти від зла, жорстокості, лиха.
Ідея: уславлення янгола, який є оберегом кожної людини.
Основина думка: кожна людина повинна втримати свого янгола- охоронця на плечі
Літературний рід: ліро-епос.
Жанр: за визначенням автора старосвітська балада.
Мотив: вічний двобій чистого добра з жорстокою сірістю буденності. Ліричний герой: вірить, що ангел-охоронець убереже його від зла, несправедливості та жорсткості.
З нічних молитов: Тема: діалог із Господом, інтимна розмова та свої прохання Богу.
Ідея: кожен з нас має прагнути побувати гарну та міцну сім'ю, а допомагатиме нам у цьому Бог.
Літературний рід: лірика.
Вид лірики: філософська.
Жанр: вірш у формі молитви.
Мотив: віра в перемогу добрих сил.
Ліричний герой: звертається до Бога, має віру, бажає душевної гармонії й щастя для всіх.
Сторінка 121
1. Прочитайте вірш А. Мойсієнка “Жовтень жовті жолуді...".. Яку картину він викликав у вашій уяві?
Я побачив золоті яскраво-жовті кольори. Звісно, осінь може бути такою лише іноді - у жовтні під яскравим сонцем. Тому автор, на мою думку, “розтягнув” цю сонячну мить на всю осінь.
2. Проаналізуйте, з якою метою автор повторює у творі сім разів епітет “золотий”.
Алітерація, образи звуків.
3. Поясніть, яких відтінків набувають словосполучення “золоті пожежі” та “золотим пожежником" і в чому полягає нелогічність опису?
Автор шукає нових форм вияву свого ліричного героя, він хоче побачити що все незвичне у звичайному і навпаки.
4. Поясніть, до якого виду лірики належить вірш.
Мені здається, що це пейзажна лірика, тому що перед нами осіння картина, елементи природи.
Домашнє завдання
1. Проаналізуйте вірш А. Мойсієнка “Жовтень, жовті жолуді...”.
Тема: зображення дивного світу природи.
Ідея: висловити захоплення казковою суттю осінньої пори.
Головна думка: філософія природи - бути схожою на людей, щоб ті звернули увагу на її неповторність і подібність із ними, за кликати берегти її, милуватись нею.
Літературний рід: лірика.
Жанр: вірш.
Вид лірики: пейзажна.
Мотив: краса осінньої природи, передана за допомогою звукових та кольорових образів.
Ліричний герой: людина, у якої осіння пора викликає позитивні емоції.
Сторінка 122
1. Розкажіть, яку картину описано у вірші “Дівчинка”. Яке враження він на вас справив?
Дівчинка, поріг, двір, прохолода, плач, осінь. Образи конкретні та образникові, процесів.
2. Наведіть докази на підтвердження тези, що для вірша “Дівчинка” притаманна ускладненість тропів.
Епітети - “дівчинка боса”, “розчарована осінь”; персоніфікація “осінь клигає”. Це доволі незвична тропіка
3. Як ви вважаєте, чому дівчинці з поезії “Дірнинка” шкода всіх? Чому важливо не забувати про інших, навіть коли самому погано? Дитячий плач навіює загальне переживання дисгармонії життя, а проголошене вболівання “за всіх” вказує на недитяче сприйняття світу і змушує замислитись над складністю життя. Врешті, кожна людина має право сумувати за чимось і без видимої причини, а надто дитина.
4. Випишіть художні засоби “Дівчинка” та поясніть їх роль у творі. епітети - “дівчинка боса”, “розчарована осінь”, персоніфікація - “розчарована осінь”, “клигає по дворі”, “на душі прохолода”, метафора - “на душі прохолода”.
Сторінка 123
1. Проаналізуйте композицію поезії Ігора Павлюка “Вертатись пізно”. Яку роль відіграє повторення строфи на початку та наприкінці твору? Повторення строфи показує що людина, яка стала на шлях “творення долі” не має шляху для вороття.
2. Поясніть, яка роль пейзажу у відтворенні душевного переживання ліричного героя.
Пейзаж надає читачу асоціації з станом внутрішнього світу героя.
4.Яким є ліричний герой твору? Який період у його житті відтворено? Що його бентежить? Який його настрій?
Нестримна любов та жага до життя кипить у серці ліричного героя, який дивиться на світ очима, вільними від стереотипів. Смерть за життя - він хоче зруйнувати в собі рабство, то воскресити в собі істинну людину.
5. Поясніть зміст образів-символів пісні та молитви.
Пісня - це минуле, молитва - це майбутнє.
6. Визначте вид лірики, жанр поезії.
Жанр: філософська лірика.
7. Визначте мотив твору.
вертатись пізно, є лише те, що тепер.
8. У робочий зошит випишіть художні засоби, усно поясніть, яку роль вони відіграють у розумінні ідейного змісту поезії.
Епітети: душевне серце; одна корона; одне кохання; одне безгрішшя; мить остання; найбільша тиша; остання тиша. Порівняння: гра - як битва.
Метафори: на зміну пісні прийшла молитва; сніги заснули; душевне серце; серце зробилось дзвоном; найбільша тиша; остання тиша; вітер вічний; зірка смертна; сорочка свічки об світ подерта. Антитеза: на зміну пісні прийшла молитва; уже минуле стає майбутнім; сто інерцій - одна корона. Одне кохання, одне безгрішшя; вітер вічний, а зірка смертна.
Сторінка 124
1. Поясніть лексичне значення слова асоціація. Наведіть приклади власних асоціацій (за схожістю предметів, за запахом, смаком, за тактильними відчуттями, контрастом тощо).
1. Зв'язок між окремими уявленнями, думками, почуттями, внаслідок якого одне уявлення, почуття і т. ін. викликає інше.
2. Добровільне об'єднання осіб або організацій для досягнення спільної господарської, політичної, культурної чи якої-небудь іншої мети; товариство, спілка
2. Які асоціації виникають у пам'яті ліричного героя вірша Павлюк Асоціація? Зробіть припущення, чому в поезії саме такі слова автор поєднав в асоціативні пари.
Ангел - біс; маски - лиця; трави - ліс.
асоціації - ключ до пізнання внутрішнього світу людини.
3. Охарактеризуйте ліричного героя твору.
4. Визначте мотив і жанр поезії. До якого виду лірики можна віднести цей твір?
філософська лірика
Сторінка 125
1. Розкажіть, яким ви побачили поетичний дивосвіт Галини Кирпи. Я пригадав, що образи левів поети використовують, зазвичай, щоб вилазити мужність, сміливість. Тут лев приходить вночі до дитини, наче маленька чарівна істота, і ми можемо навіть відчути до нього жаль через нагадування про зоопарки.
2. Визначте мотиви та художні засоби поезій “Мій ангел такий маленький...” і “Коли до вас темної ночі...”.
Ліричний герой — вірить, що свобода — найвищий прояв творчого потенціалу.
Використовуються пестливі форми слів: крихітка, пушинка, тихенький, маленький. Довільне римування.
3. Порівняйте поезії “Мій ангел такий маленький...” Г. Кирпи та “Із янголом на плечі” І. Малковича. Який основний мотив кожного твору? Що між ними спільне, а чим вони відрізняються?
Спірним є образ дитини, але ідейний зміст відрізняється, бо у Кирпи ще є тема свободи, коли в “Янголя...” лише доля людей.
Сторінка 126
1.Розкажіть про види ліричних творів відповідно до тематики.
Коротко схарактеризуйте кожен із них.
Інтимна - почуття і переживання, громадянська - тематика державності і обов'язків, філософська - роздуми, пейзажна - описи природи.
2. Поясніть, який вірш називають вільним.
Де наявна довільне римування або взагалі відсутнє.
3. Наведіть приклади поезій, написаних вільним віршем.
“З янголом на плечі” Малковичів, “З дитинства дощ” Голобородька.
4. Назвіть прізвища українських поетів, які творять у XXI ст.
Голобородько, Кирпа.
5. Розкажіть про життя Т. Шевченка періоду заслання.
Це важкий період. Йому не дозволяли писати, малювати, він хворів і сумував. Але саме там народишся багато віршів поета, що стало основою для збірок.
6. Назвіть твір Лесі Українки, що належить до жанру поеми.
“Давня казка”
7. Кого з поетів називають представником “тихої лірики”?
Володимир Підпаяли.
8. Поясніть, які особливості творів представників “Тихої лірики”, Камерність поезії милування природою, зосереджено увагу на духовному світі людини.
9. Назвіть поезії Т. Шевченка, що належать до циклу “в казаметі”. “Мені однаково, чи буду”, “Ой, три шляхи широкі”
10. Назвіть поезії, що належать до громадянської лірики.
"Любіть Україну” Сосюри.
11. Яка ідея твору “Давня казка” Лесі Україну?
Є багатство матеріальне, а є духовне, і останнє має переважати у житті людини.
12. Які особливості ліричних творів?
Ліричний герой, багато тропів, римування, поетичні образи.
13. Мотив мови порушено в поезії
Б. “Теплі слова” В. Голобородька
14. НЕ належить до пейзажної лірики твір
Б. “...Бачиш: між трав зелених...” В . Підпалого
15. Творчість як єдина втіха у важкі періоди життя — основний мотив поезії
Г. “Думи мої, думи мої...” Т. Шевченка
16. Образ аркану наявний у творі
Б. “Чоловічий танець” В . Терасим'юка
17. На контрасті настроїв ліричного героя побудовано поезію
В. “Із янголом на плечі” І. Малковича
18. У Творі Лесі Українки “Давня казка” порушено тему
В. ролі поета в суспільстві
19. Установіть відповідність.
Твір
Уривок
1. “Мені однаково, чи буду...” Т. Шевченка
2. “Хотіла б я піснею стати...” Лесі Українки
3. “Наша мова” В.
Голобородька
4. “Чоловічий танець” В. Герасим'юка
Д. Малого сліду не покинуті на нашій славній Україні, На нашій — не своїй землі.Г. Лунали б тоді мої мрії і щастя моє таємне, ясніші, ніж зорі яснії, гучніші, ніж море гучне.тож хай знають вороги якими словами на самоті мовчимоВ. Хай кожен в цім світі спасеться, хай світить з-за темних круч довкола кожного серця віри твоєї обруч.
20. Запишіть риси характеру поета з твору Лесі Українки “Давня казка” та епізоди, у яких вони виявляються.
Він гордий, він не поступається місцем лицарю на початку. Поет сміливий і благородний, він допомагає Бертольдо з коханою, хоча і отримує подяки.

iconГДЗ українська література 2021 Оріон Коваленко Підручник 8 клас
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації

  ГДЗ Математика 4 клас. Індивідуальні роботи [Козак М., Корчевська О.] 2021

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до робочого зошита з індивідуальними роботами для закладів загальної початкової освіти з предмету "Математика" 4 клас. Видавництво "Грамота", Київ. Автори робочого зошита: Козак М., Корчевська О. Рік видання 2021. Нова програма...

  ГДЗ Математика 3 клас. Робочий зошит частина 2 [Гісь О.М., Філяк І.В.] 2020

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до робочого зошита для закладів загальної початкової освіти з предмету "Математика" 3 клас частина 2. Видавництво "Ранок", Харків. Автори робочого зошита: Гісь О.М., Філяк І.В. Рік видання 2020. Нова програма 2020 року....

  ГДЗ Математика 3 клас. Робочий зошит частина 1 [Гісь О.М., Філяк І.В.] 2020

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до робочого зошита для закладів загальної початкової освіти з предмету "Математика" 3 клас частина 1. Видавництво "Ранок", Харків. Автори робочого зошита: Гісь О.М., Філяк І.В. Рік видання 2020. Нова програма 2020 року....

  ГДЗ Математика 4 клас. Робочий зошит [Листопад Н.П.] 2021

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до робочого зошита для закладів загальної початкової освіти з предмету "Математика" 4 клас. Видавництво "Нова українська школа". Автор робочого зошита: Листопад Н.П. Рік видання 2021. Нова програма 2021 року. (Відповіді / ГДЗ /...

  ГДЗ Географія 7 клас. Підручник [Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.] 2020

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до підручника для закладів загальної середньої освіти з географії 7 клас.  Видавництво "Грамота" Київ. Автори підручника: Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. Рік видання 2020. Нова програма 2020 року. (Відповіді / ГДЗ / Ответы /...
Обговорення

icon 04.05.2023

Челы спасибо огромное, на разных сайтах искал, и нашел, спасибо 😍

Реклама
В якому класі ви навчаєтеся?
Ми в соціальних мережах
Хмаринка тегів