ГДЗ Українська література 8 клас. Підручник [Коваленко Л.Т.] 2021В. Сосюра - «Любіть Україну!» - В. Підпалий «Зимовий етюд» (Сторінка 96 - 108)
Сторінка 101
1. Прочитайте текст вірша “Любіть У країн!”, надрукований у 1944 р. Розкажіть, яке враження він справив на вас.
Насправді уже неоднозначне враження. Ми звикли до думки, що любов до Батьківщини - це святе. Але навряд чи ми можемо всі уявити собі, як це - любити її у складні для тебе часи. Для цього потрібен життєвий досвід. Не завжди приємний. Тому враження в мене неоднозначне. Автор натякає на те, що в житті все може статися, і треба бути готовим до цього, продовжувати “любити", попри все.
2. Поясніть, чому в поезії “Любіть Україну!” В. Сосюра звертається до всіх узагальнено й до кожного окремо.
У поезії проявилася любов поета до рідної Батьківщини та її культури. Йому вдалося передати найпотужніші почуття, що живуть у серцях багатьох людей, хоча не кожен уміє їх висловити. У вірші поєдналися пристрасть поета-патріота і ніжність поета-лірика.
3. Поясніть, кого автор називає в тексті чужинцями в зелених мундирах.
Можливо, автор має на увазі німецьких загарбників.
4. Назвіть художні образи й поетичні деталі, за допомогою яких автор створює образ України. Відповідаючи, використовуйте цитати.
Переважно це або епітети, або зорові образи чи образи абстрактних понять.
Кольори, навіть система кольорів досить співвідносна за настроєм, бо передає піднесення, неспокій автора, радість та бажання відстоювати Україну - “Вишневу Свою Україну,”
Мова Сосюри багата на образну систему у ліричних творах.
Тому синтаксис речень характеризується наявність великої кількості однорідних членів. - “красу її, вічно живу і нову, і мову її солов'їну.”
5. Доведіть, що поет одним із важливих чинників внутрішньої гармонії людини вважає любов до Батьківщини.
Автор хоче показати, що Україна - це все, що нам оточує. Вони в усьому, і все має значення кожного дня. Тому ми маємо не забувати про неї ніколи.
6. Обґрунтуйте тезу про те, що поезія “Любіть Україну!” має виразний патріотичний пафос.
Наявні окличні речення, риторичні повний, часто використовується градація і, навіть, гіперболи, коли іде мова про випробовування. Це піднесення можна вважати громадянським пафосом.
7. Поясніть, яку роль у вірші відіграють анафора та риторичні звертання. Які ще художні засоби вжив автор для розкриття ідейного змісту твору?
Автор наголошує на тому, що треба “любити” завжди. Звертання - це заклик до цього. Також багато використано повторів, кольорових епітетів, зорових образів.
8. Поясніть, як ви розумієте порівняння “як та купина, що говорить — не згора...”. Яке джерело походження цього виразу та якого значення він набуває у вірші?
Автор закликає любити, оберігати, возвеличувати рідну Батьківщину, яку порівнює з біблійною “неопалимою купиною” — символом безсмертя.
9. До якого виду лірики належить поезія? Наведіть аргументи на доказ своєї думки.
Громадянська лірика. Мотив, тематика та ідейний зміст прямо вказують на цей вид лірики.
10. Порівняйте текст вірша 1944 р. та його пізнішу редакцію.
Прокоментуйте, які зміни було внесено до тексту та як вони вплинули на зміст твору.
Цензурна дещо змінила вірш. Було додано образи братніх народів відповідно до радянської ідеології.
11. Пригадайте, хто з українських письменників писав вірші, що нагадують послання чи заповіти. Чим вони подібні до вірша “Любіть Україну”?
Тарас Шевченко. “Заповіт”. Риторичними звертаннями, образами вогнів, рідної землі, України, високим пафосом.
Сторінка 102
1. Яке враження на вас справив вірш “Васильки”. Які асоціації викликав?
теплі ліричні враження, що нагадують літо, сонце і тепло. Чомусь мені це нагадує дитинство.
2. Доберіть докази на підтвердження тези, що поезії притаманна задушевність, відкритість і схвильованість.
Мені здається, що про це свідчить романтика фольклору, що є у творі: у легенді про русалку та Василя васильки символізували закоханого парубка, що був перетворений на квітку. У вірші цей колір та квітка також символізують вічне кохання.
3. Схарактеризуйте образ ліричного героя поезії “Васильки”. Поміркуйте, кого поет називає “другий, далекий, сповнений привіту”. Для чого, на вашу думку, вводити цей образ у вірш?
На мій погляд, ліричний герой переживає спогад про сильне кохання. Він розривається між почуттями закоханості і спогадами, що навівають деякий сум.
4. Поет розмірковує про плинність життя, але він не песимістичний. Висловіть свою думку — чому.
Тому що життя сповнене краси і кохання. Воно не проходить так, щоб людина не відчула його вплив. Ці почуття залишаються з людиною, назавжди.
5. Випишіть у робочий зошит художні засоби та поясніть їх роль у вірші “Васильки”.
Метафоричні образи “васильки з-під вій", метонімія “синіє щастя”, “хмарки летіти в невідомий час”, епітети “рідними очима”. Всі вони виражають почуття ліричного героя, їх унікальність; пов'язану зі спогадами.
6. До якого виду лірики належить поезія? Наведіть аргументи на доказ своєї думки.
Це інтимна лірика, бо ліричний герой переживає почуття кохання до іншої людини. Образи та тропи підпорядковуються мотиву кохання. Мені здається, що можна казати про пейзажну лірику, бо є образи
У полі - “Так же буде поле, як тепер, синіти, і хмарки летіти в невідомий час”
7. Опишіть репродукцію картини Олега Шупляка. Чи відтворює вона настрій поезії? Свою думку обґрунтуйте.
Думаю, що дівочий образ дійсно вдало підібране. А васильки замість волосся - це теж добре підходить. Єдине, чого мені не вистачає, це образу поля, гаїв, що є у вірші. Думаю, вони є важливими для поета.
Сторінка 103
1. Який настрій у вас викликав вірш “Осінь”. Чим вразив вас образ осені в інтерпретації Володимира Сосюри?
Мені він здався занадто похмурим, а настрій стає гнітючим. Можливо, автор хотів передати інші почуття, але кожен сприймає по-своєму.
Такі образи як “пелюстки печальні”, “холодна даль” у мене викликають негативні емоції, у той час як сама осінь часто радує своїми золотими фарбами.
2. Назвіть зорові образи поезії “Осінь” та вкажіть їх роль у відображенні поетичного образу осені.
Квіти, пелюстки, берізка, даль. Вони допомагають авторові створити холодний осінній пейзаж.
3. Схарактеризуйте ліричного героя вірша “Осінь”. Відповідь підтверджуйте цитатами.
Це печаль і сум, що переповняє героя: “пелюстки пральні в синій тишині; В далечінь холодну без жалю за літом; берізка біла мерзне під вікном.”
4. Який художній засіб використав автор у рядку “берізка біла мерзне під вікном”? Яку роль відіграє цей образ у поезії?
Це персоніфікація. Вона ніби вводить жіночий образ дівчини, що замерзає, страждає. Це досить важливо для передачі почуттів ліричного героя.
5. Прочитайте відгук українського поета Андрія Малишка про Володимира Сосюру: “Він усе життя виліплював образ ліричного героя, закоханого в землю, в кольори осені і неба, з чутливою душею...”. Чи може цей вислів служити ключем до розуміння вірша “Осінь”?
Образи природи, що походить з рідної землі мали, мабуть, велике значення для поета. Осінь, як особливий душевний стан і стан природи чуттєво передається художніми засобами митця.
6. Поясніть, до якого виду лірики належить поезія. Наведіть аргументи на доказ своєї думки.
Мені здається, що й це пейзажна лірика, бо наявні картини природи, Зобрази виднокола, пейзажів. Саме з ними суголосний ліричний герой.
7. Поезії В. Сосюри притаманна особлива мелодійність вірша. Наведіть докази на підтвердження цієї тези.
Є алітерація звуку “л”: “пелюстки печальні в синій тишині;
В далечінь холодну без жалю за літром, берізка біла мерзне під вікном.”
Сторінка 104
Домашнє завдання
1. Напишіть есе, у якому висловте враження про пейзажну й інтимну лірику В. Сосюри.
Краса і багатство духовного світу людини особливо яскраво виявляються в коханні — найсвітлішому почутті, яке окрилює людину, сповнює радістю і вірою її в красу життя. Цю окрилюючу силу любові поет оспівав у віршах.
Образ коханої виконає палкі почуття в ліричного героя. Більше про неї не сказано нічого, оскільки головний образ не вона, а саме кохання — могутнє, благородне і прекрасне, що виступає як найвищий вияв людської духовності.
Природа це ще одне джерело натхнення поета Володимира Сосюри. Вона для нього — краса кожної пори, краса вічна. Митець захоплюється і весною, і зимою, і літом, але найдушевніше чомусь говорить про осінь.
Сторінка 106
1. Поясніть, яким у вашій уяві постав В. Підпалин як поет й особистість. Наведіть приклади з його біографії.
Це був активний життєрадісний хлібчик, що міг бешкетувати. Втім, не розбишака, не хуліган. Дуже сумно, що його дитинство “вкрала війна”, як він сам сказав. Немало вплив на всю подальшу долю поета.
2. Назвіть дві-три характерні особливості творчості представників “тихої поезії”.
Картерність, ліричність, орієнтована на розкриття внутрішнього світу.
Сторінка 107
1. Визначте основний мотив поезії та поясніть, як він розкривається “...Бачиш - між трав зелених...”.
Вірш навчає нас любити “сонце, дощі зернисті, дороги в пилу, траву”. Любити і бережливо ставитися до природи.
2- У творі відчутна діалогова форма викладу. Хто, на вашу думку, є адресатом, з яким автор розмовляє “...Бачиш: між трав зелених...”? Думаю, що це уявний друг ліричного героя, якому він демонструє все.
3. У вірші “...Бачиш: між трав зелених...” використано прийом обрамлення: на початку й наприкінці відтворено образ пташенят. З якою метою автор використав цей прийом?
Ці образи важливі для розкриття ідейного змісту поезії.
4. Поміркуйте, чи можна сказати, що образ пташенят у творі набуває символічного значення.
Вони символізують початок нового життя, нових мрій, які скоро почнуть “літати”. Це чисті помисли людини.
5. Автор використовує такі філософські категорії, як любов, совість, гріх. З якою метою він уводить їх у вірш?
Це те, без чого не можна бути до кінця щасливим у житті. Гріхи ж тягнуть людину назад.
6. Поясніть, як у поезії “... Бачиш: між трав зелених...” знайшли відображення принципи творчості представників “тихої лірики”.
Увага зосереджена на образах природи, що наводять на думку про внутрішній світ людини: “Може, не зможу батьком — стану їм старшим братом”
7. До якого виду лірики належить поезія? Наведіть аргументи на доказ своєї думки.
Це пейзажна лірика з елементами філософської. Про це свідчать образи природи, що спостерігає ліричний герой, і роздуми про обов'язок “стати братом”.
Сторінка 108
1. Про що цей твір? Опишіть, які почуття ліричного героя відтворено. Відтворення романтичної атмосфери зимового вечора, захоплення красою української природи.
2. Поміркуйте, хто може бути адресатом етюду. З якою метою ліричний герой звертається до нього або неї?
Він ніби звертається до когось, але це більше нагадує звертання до себе: “Хочеться поділитись,.. білокрилі промені-думки линуть до тебе.” Можливо, автор так розмовляє зі своїм ліричним героєм.
3. Назвіть зорові образи поезії. Яка їх роль у творі?
Вечірній пейзаж нагадує холодне море. Все завмерло у його синій красі. Зимове небо зливається з інеєм, льодом. Здається, що все це одне-єдине. Тільки піднявши очі на горизонт, помічаєш одинокі тополі, а за ними місто, що наче ховається від стужі. Але місто не спить, горять вогні і це нагадує про те, що зима не вічна.
4. Прочитайте рядки: Вітер вихоплює з гілок звуки - Він намагається скласти з них зимову сонату. Як створений автором поетичний образ допомагає вам уявити картину природи?
Це нагадує музику і музик, що грають на інструментах. Так персоніфікується природа.
5. Яким ви уявляєте ліричного героя твору?
Ліричного героя почуття глибокої прив'язаності до кожного руху природи, глибокої єдності з нею.
6. До якого виду лірики належить поезія? Наведіть аргументи на доказ своєї думки.
Мені здається, що це медитативна лірика, бо ліричний герой не просто насолоджуються природою, а помирає у їх світ, у звуки.

iconГДЗ українська література 2021 Оріон Коваленко Підручник 8 клас
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації

  ГДЗ Математика 4 клас. Індивідуальні роботи [Козак М., Корчевська О.] 2021

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до робочого зошита з індивідуальними роботами для закладів загальної початкової освіти з предмету "Математика" 4 клас. Видавництво "Грамота", Київ. Автори робочого зошита: Козак М., Корчевська О. Рік видання 2021. Нова програма...

  ГДЗ Математика 3 клас. Робочий зошит частина 2 [Гісь О.М., Філяк І.В.] 2020

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до робочого зошита для закладів загальної початкової освіти з предмету "Математика" 3 клас частина 2. Видавництво "Ранок", Харків. Автори робочого зошита: Гісь О.М., Філяк І.В. Рік видання 2020. Нова програма 2020 року....

  ГДЗ Математика 3 клас. Робочий зошит частина 1 [Гісь О.М., Філяк І.В.] 2020

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до робочого зошита для закладів загальної початкової освіти з предмету "Математика" 3 клас частина 1. Видавництво "Ранок", Харків. Автори робочого зошита: Гісь О.М., Філяк І.В. Рік видання 2020. Нова програма 2020 року....

  ГДЗ Математика 4 клас. Робочий зошит [Листопад Н.П.] 2021

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до робочого зошита для закладів загальної початкової освіти з предмету "Математика" 4 клас. Видавництво "Нова українська школа". Автор робочого зошита: Листопад Н.П. Рік видання 2021. Нова програма 2021 року. (Відповіді / ГДЗ /...

  ГДЗ Географія 7 клас. Підручник [Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.] 2020

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до підручника для закладів загальної середньої освіти з географії 7 клас.  Видавництво "Грамота" Київ. Автори підручника: Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. Рік видання 2020. Нова програма 2020 року. (Відповіді / ГДЗ / Ответы /...
Обговорення

icon 04.05.2023

Челы спасибо огромное, на разных сайтах искал, и нашел, спасибо 😍

icon 05.03.2024

Цитата: Наталія
прокоментуйте епізод у якому калитка й савка вихоплюють ніж коли мова заходить про поділ фальшивих грошей про що він свідчать

Про неабияку жадібність людей, що може змусити їх піти на злочин.

Реклама
Як Вам оновлений дизайн сайту?
Ми в соціальних мережах
Хмаринка тегів