ГДЗ Фізика 9 клас. Підручник [Сиротюк В.Д.] 2022

icon26.10.2022, icon9 Клас / Фізика, icon858, icon0
Зміст

Розділ 1. МАГНІТНІ ЯВИЩА
§ 1. Магнітні явища. Постійні магніти. Магнітне поле Землі
§ 2. Дослід Ерстеда. Індукція магнітного поля
§ 3. Магнітні властивості речовин. Гіпотеза Ампера
§ 4. Магнітне поле провідника зі струмом. Електромагніти. Магнітна левітація
Лабораторна робота № 1. Складання та випробування електромагніту
§ 5. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера
§ 6. Електричні двигуни. Гучномовці. Електровимірювальні прилади
§ 7. Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея. Індукційний електричний струм
Лабораторна робота № 2. Спостереження явища електромагнітної індукції
§ 8. Генератори індукційного струму. Промислові джерела електричної енергії
Що я знаю і вмію робити
Тестові завдання
Варіант 1
Варіант 2
Розділ 2. СВІТЛОВІ ЯВИЩА
§ 9. Світлові явища. Джерела й приймачі світла. Швидкість поширення світла
§ 10. Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення
§ 11. Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало
Лабораторна робота № 3. Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала
§ 12. Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла
Лабораторна робота № 4. Дослідження заломлення світла
§ 13. Розкладання білого світла на кольори. Утворення кольорів
§ 14. Лінзи. Оптична сила та фокусна відстань лінзи. Формула тонкої лінзи. Отримання зображень за допомогою лінзи
Лабораторна робота № 5. Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи
§ 15. Найпростіші оптичні прилади
§ 16. Око як оптичний прилад. Зір і бачення. Вади зору та їх корекція
Перевірте свої знання
Що я знаю і вмію робити
Тестові завдання
Варіант 1
Варіант 2
Розділ 3. МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ
§ 17. Виникнення і поширення механічних хвиль
§ 18. Звукові хвилі. Швидкість поширення звуку, довжина і частота звукової хвилі. Гучність звуку та висота тону
§ 19. Інфразвуки та ультразвуки
§ 20. Електромагнітне поле і електромагнітні хвилі. Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі
§ 21. Властивості електромагнітних хвиль. Шкала електромагнітних хвиль
§ 22. Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку та комунікацій
Лабораторна робота № 6. Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів
Перевірте свої знання
Що я знаю і вмію робити
Тестові завдання
Варіант 1
Варіант 2
Розділ 4. ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
§ 23. Сучасна модель атома. Досліди Резерфорда
§ 24. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили
§ 25. Ізотопи. Використання ізотопів
§ 26. Радіоактивність, її природа і властивості. Період напіврозпаду радіонукліда
§ 27. Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон
§ 28. Дозиметри. Біологічна дія радіоактивного випромінювання
§ 29. Поділ важких ядер. Ланцюгова ядерна реакція поділу. Ядерна реакція
§ 30. Атомні електростанції. Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики
§ 31. Термоядерні реакції. Енергія Сонця і зір
Перевірте свої знання
Розділ 5. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ
§ 32. Рівноприскорений рух. Прискорення. Графіки прямолінійного рівноприскореного руху
§ 33. Інерціальні системи відліку. Закони Ньютона
§ 34. Закон всесвітнього тяжіння. Прискорення вільного падіння. Рух тіла під дією сили тяжіння
§ 35. Рух тіла під дією кількох сил
§ 36. Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу
§ 37. Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики
Лабораторна робота № 7. Вивчення закону збереження механічної енергії
§ 38. Фундаментальні взаємодії у природі. Межі застосування фізичних законів і теорій
§ 39. Фундаментальний характер законів збереження у природі
§ 40. Прояви законів збереження в теплових, електромагнітних, ядерних явищах
§ 41. Еволюція фізичної картини світу. Розвиток уявлень про природу світла
§ 42. Вплив фізики на суспільний розвиток та науково-технічний прогрес
ФІЗИКА ТА ЕКОЛОГІЯ
§ 43. Фізика і проблеми безпеки життєдіяльності людини
§ 44. Фізичні основи бережливого природокористування та збереження енергії
§ 45. Альтернативні джерела енергії
Словник фізичних термінів
Відповіді до задач і вправ
Відповіді до рубрики «Що я знаю і вмію робити»
Відповіді до рубрики «Фізичні задачі навколо нас»

iconГДЗ Фізика Підручник 2021 Генеза Сиротюк 9 клас
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації
У даній публікації ще немає коментарів. Хочете почати обговорення?

Реклама
Предмет, до якого ви найчастіше використовуєте ГДЗ?
Ми в соціальних мережах
Хмаринка тегів