ГДЗ Українська література 8 клас. Підручник [Коваленко Л.Т.] 2021«Дорогою ціною» (Сторінка 167 - 189)
Сторінка 172
1. Поясніть, чому автор починає твір “Дорогою ціною” із прологу. Читач має можливість ознайомитися з часом, а розкладні 30 роки 19- го століття. Дається характеристика суспільства, особливостей часу, зародження вільного духу у людей, що передбачає кінець панщини.
2. У пролозі автор використав прийом антитези для змалювання двох ворожих суспільних станів — панського й селянського. Як він їх описує? На чому він зосереджує увагу в розповіді про селян?
На протиріччях, конфліктах між цими суспільними групами: "Українське суспільство, поборене у класовій боротьбі, з ярмом панщизняної неволі на шиї, тягло свою долю з глухим ремством.”, “Він йшов у ярмі, скорившись силі, хоч часом із гніву очі йому наливались кров'ю, і тоді він хвицав ногами і наставляв роги...”
3. У пролозі мову веде оповідач. Яке його ставлення до зображуваного? Якою є його система цінностей?
Він хоче все пожати, бо сам дуже емоційно ставиться до проблем народу: “Вільний дух народу ще тлів під попелом неволі” Насамперед, автор бачить цінність у свободі, позбавленні народу від ярма: “Старше покоління, свідок іншого життя, показувало ще на долонях мозолі від шаблі, піднятої в оборону народних і людських прав”.
4. Цензор, який читав твір, заборонив “допустити до друку... вступ, а також роздуми Остапа про те, що говорив йому дід... про свободу і про те, що потрібно селянам грянути панське ярмо”. Поясніть причини такої заборони.
У радянські часи такі думки вважалися небезпечними, бо люди могли пригадати своїх рідних, що боролися проти радянської влади, брати з них приклад. Саме тому державна цензура не допускала подібних речей у творах.
5. У пролозі та розділі I автор кілька разів дорікає народу за його пасивність і покору. Знайдіть і прочитайте чотири цитати на підтвердження цієї думки. Узагальніть, які настрої були серед українського селянства.
1. ”Українське поспільство, поборене у класовій боротьбі, з ярмом панщизняної неволі на шиї, тягло свою долю з глухим ремством.”
2. “То не віл був у ярмі, звичайний господарський віл, якого паша й спочинок могли зробити щасливим: ярмо було накладене на шию дикому турові, загнаному, знесиленому, але овіяному ще степовим вітром, із не втраченим іще смаком волі, широких просторів"
3. “Пісня волі, споетизованої, може, в дні лихоліття, чаруючим акордам лунала в серцях молоді, попитала її туди, де ще не чуть кайданів, скованих на людей людьми.”
4. “Власники душ, повернених у робоче бидло, записаних у господарський інвентар дідича разом із волами й кіньми, найбільш боялись того неспокійного, вільнолюбного духу народного”
6. Розкажіть, що вам стало відомо про головних героїв твору. Підтверджуйте відповідь цитатами.
Остап виховувався на дідових розповідях: “Воля, воля І воля! Се чарівне слово, споетизоване столітнім дідом, розпалювало кров у хлопця, а дедалі, з літами, під впливом витворених панщиною прибирало більш конкретну форму, глибше значення”
Соломія пожертвувала волоссям, хоча насправді це було для неї заважко: "Однак Соломія дурила себе, запевняючи, що їй не жаль кіс. Як тільки ніж шурнув по волоссю і до ніг Соломіїних упало перше пасмо кіс, вона почула якийсь біль у грудях, щось стисло за серце, на очі набігли шви.”
7. Поясніть, з якою метою автор включив спогади Остапового діда про минуле.
Ставлення до діда - це його ставлення до пращурів, до народної пам’яті, яка була джерелом наснаги та сміливості.
8. Прочитайте епізод, у якому описано мрії Остапа про майбутнє. Які його роль у творі?
“Воля, воля і воля! Се чарівне слово, споетизоване столітнім дідом, розпалювало кров у хлопця, а дедалі, з літами, під впливом витворених панщиною умов, прибирало більш конкретну форму, глибше значення.” Це має велике значення, бо саме тут автор вправо демонструє ідею твору.
9. Прочитайте портретні характеристики головних героїв твору. Якими у вашій уяві постають Остап і Соломія?
Остап та Соломія - типові українці свого часу. Вони як зовнішньо, так і за манерою одягатися нічим не відрізняються за пересічних людей. Проте, психологічно та духовно - це яскраві особистості, що мають багатогранні риси характеру, глибокі особливості.
Головна їх спільна особливість - це прагнення свободи, як фізичної, так і духовної. Вони люблять працювати, особливо працювати на землі. Але ключовим аспектом є саме те, що земля має бути своя, і працювати вони мають на себе.
Обидва герої ненавидять кріпосний лад.
10. Для повісті притаманний психологізм у розкритті характерів героїв. Наприклад, щоб передати душевний стан Остапа й Соломії перед розлукою, автор змальовує картину мовчання: Остап із Соломією свій під вербою, але їм не говорилось.... Говорити мало — що скажеш кількома словами?.. Говорити ширше — навіщо? Не полегша на серці, не одміниться доля...
У розділі І знайдіть ї прочитайте два епізоди, у яких майстерно відтворено психологічний стан Соломії.
“...Остап із Соломією сіли під вербою, але їм не говорилось. Події, що несподівано привели їх до розлуки, ба й невідома будущина, яка кинула вже свою тінь на душу, збіглись у цей момент докупи і мов замулили глибину сердечну.”
“Соломія з тихим смутком дивилась, на Остапа й чула, як по її виду котилась сльоза за сльозою. Вони мовчали.”
11. Автор у творі може “стискати” або “розтягувати” час. На прикладі прологу та розділу і поясніть, у який спосіб письменникові вдається це зробити.
Автор робить історичні ремарки у пролозі, повертаючи читача на багато років назад. Іноді він демонструє спогади Остапа, що теж створюють ефект розтягнутого часу.
Домашнє завдання
1. У розділі І знайдіть і прочитайте епізод, у якому характер Остапа розкривається через внутрішній монолог. Прокоментуйте його.
“ - Враг його бери... Не так мені страшно ляха, як злість бере на наших людей: застромив віл шию в ярмо та й байдуже йому, тягне, хоч ти що... Ех, піду, де воля, де інші люди..."
Остап був волелюбною людиною, сміливою.
2. Прочитайте розділи II, III твору. Складіть і запишіть у робочому зошиті план до розділів І-III.
I.
1. Рішення Остапа.
2. Гвалт у панському маєтку.
3. Байдужість народу до своєї тяжкої долі.
4. Остання мить перед розставанням.
5. Згадка з дитинства Остапа.
6. Втеча Соломії разом з коханим.
II.
1. Осіння ніч
2. В очікуванні переправи
3. З'явлення човна
4. Козацькі вартові
5. У млині Якима
6. Переїзд
7. Поранення Остапа
III.
1. Втеча від варти
2. Перев'язування рани
3. Соломія шукає шляху
4. Пожежа у плавнях
5. Марення Остапа
6. Остап віч-на-віч із вовком
7. Думки і бажання героя
Сторінка 179
1. Коли втікачі переправились через Дунай, “дивне почуття обхопило Остапові груди: замість радості — сильне обурення стрепенуло його істоту”. Чи логічним було таке почуття, адже він досягнув мети? Чим воно було викликане?
Він був вихований на тому, що треба боротися засвою свободу, а не тікати кудись. Мету було досягнуто, але розуміння того, як саме обурювало волелюбного Остапа.
2. Прочитайте епізод, у якому в маренні Остап розмовляє 3 дідусем.
Чи однакове ставлення до чужини в діда та внука? Пригадайте також із розділу І, чому дід відмовився втікати за Дунай.
Дід хотів померти на своїй землі.
3. Поясніть, як повела себе Соломія, коли дізналася про поранення Остапа. Про ідо свідчила така її поведінка?
Вона робила все можливе, щоб допомогти її. Це свідчить про її почуття. Вони були настільки сильними, що вона не боялася навіть смерті.
4. Чому Соломія залишила Остапа й пішла в плавні? Знайдіть у мережі Інтернет зображення плавнів. Як ви думаєте, чи легко пересуватися такими місцями?
Тому що його було поранок а вона вирішила піти проти вітру. Вона нічого не сказала Остапові. Пересування по плавням - дуже нелегка справа.
5. Проаналізуйте, які риси характеру виявила Соломія перебуваючи в плавнях. Відповідь підтверджуйте цитатами. Що вас захоплює в її поведінці?
Мужність і терпіння. “Серце в Соломії упало, руки звисли безвладно. Та ненадовго. Новий приплив енергії, шалена відвага пройняли її волю, і вона кинулась уперед, розхиляючи й ламаючи очерет зі сліпою завзятістю зраненого оленя.” Мене захоплює те, як ця дівчина знайшла в собі мужність і сили там, де лякаються чоловіки.
6. Поясніть, яке ідейне навантаження епізоду зустрічі Остапа з вовком.
Напруженість передається через мовчазність Остапа, що вже відчуває смерть та не боїться її, лише поливаючи вовка водою. Мовчазний вовк клацає іклами, видаючи свій звіриний голод, чекаючи на смерть Остапа. Ця дуель на витривалість створює напругу. Хто витримає більше: голодний звір чи напівжива людина? Це питання ставить собі читач.
7. У творі автор використовує прийом сюжетного “розриву” подій: зупиняє розповідь на найцікавішому та переносить дію в інше місце. З якою метою він це робить?
Для того, щоб читач перепочив від напруги, і для того щоб краще пояснити інші події.
8. У розділі III відбулося тільки дві події, але авторові вдалося підтримувати високий рівень напруженості розвитку дії. Якими засобами він цього, досягнув?
Описи дикої природи, крики налузаної Соломії, а також розмова дідусем, якої насправді не було. Все це дуже захоплює читача.
9. Прочитайте епізод пожежі в плавнях і назвіть художні засоби, якими її зображено.
“А воно йшло. Воно котилось за ними невпинними, непереможними, веселими хвилями, золотом розсипалося по плавнях, жерло очерет, випивало воду, підпалювало небо..." персоніфікації, метафори.
Сторінка 180
Домашнє завдання
1. Опишіть ілюстрацію до твору (див. с. 176). Який епізод на ній зображено? Якими змальовано Остапа й Соломію в момент утечі? На ній зображено епізод коли в Остапа поцілив кордонний козак, та поранив. Вони змальовані втомлені, знесилені і повні страху.
2. Прочитайте розділ V. Складіть і запишіть у робочому зошиті план до нього.
1. Домовленість.
2. Соломіїні радощі.
3. Арешт Остапа.
4. Соломія турбується про визволення Остапа з “конаку”.
5. Підготовка до визволення.
6. Річка.
7. Поєдинок з вартою турецького човна.
8. Смерть Соломії та Івана.
3. Позначте олівцем цитати для характеристики образів Остапа й Соломії та зробіть закладки в підручнику.
Остап:
- ".. Його, стрункого й міцного, з гарними очима, орлячим носом і темним молодим вусом на засмаленому обличчю”.
- “Хай воно загориться без вогню й диму... Втечу... Піду за Дунай, може, ще там люди не пособачились...”
- “Не так мані страшно ляха, як злість бере на наших людей: застромив віл шию в ярмо та й байдуже йому, тягне, хоч ти що... Ех, піду, де воля, де інші люди...” Соломія:
мужність і відвага;
“Спокійною, грізно-спокійною" з'явилася Соломія до турецької жандармерії; такий же "спокійній" вона і вийшла зі страшною звісткою, що Остапа передадуть російській владі.” волелюбність і ненависть до гнобителів;
“Зібрала свою енергію, всю силу волі, всю міць тіла і йшла уперто і наполегливо, з вірою, що її широкі і високі груди зламають усі перешкоди”
здатність на самопожертву;
“Готова піти на видиму смерть" заради Остапа. Вона може мерзнути сама, але не вийме з-під його голови своєму одязі. Голодує сама, і завжди приносить хворому кращу їжу.”
Сторінка 185
1. Поясніть, чому заарештували циган. Які підозри мали жовніри щодо Остапа? Відповідь підтверджуйте цитатами.
Під час однієї з крадіжок сталося вбивство людини, і через деякий час жовніри оточили циганський табір і всіх заарештували. Серед них був і Остап.
2. Прокоментуйте епізод, у якому Соломія дізналася про арешт Остапа. Які почуття вона переживала? Цитуйте уривки з твору.
Вона так сильно хвилювалася, що не змогла спочатку нічого сказати: "Соломія почувала невиразну тривогу. Чого, через що — вона не знала, хоч та тривога отруїла їй кров. Соломія, не слухаючи вже Іванової бесіди, побігла до дверей. Двері підперті кілком із на двору. Що сталося? Нащо зачинили Остапа?”
3. Поясніть, яку підтримку мала Соломія від Івана. Чому він не полишив дівчину наодинці з бідою?
Іван - справжній Друг і товариш. Своїм прикладом він втілює найкращі риси українського селянина, що втік від панщини. Він завжди приходить на допомогу, навіть під кулями, що могли його зачепити він кликав Остапа та Соломію. Він щирий, читач це не може не відчути. Катигорошкові було дійсно боляче, що герої не встигли на човен.
4. Розкажіть, у чому полягав план Соломії з визволення Остапа. Чи був він, на вашу думку, здійсненний? Свою відповідь обґрунтуйте.
“Що турки!.. Вона має цілий план. Дуже простий план. Він дістане собі і їй рушниці — кожен румун їх має в хаті, — вони вийдуть на берег уранці, відв'яжуть чужий човен і випливуть на річку. Там вони чекатимуть, аж везтимуть Остапа, і найдуть на турків. Остап допоможе, коли побачить їх..” Мені здається, що насправді це було дуже непросто здійснити.
5. Прочитайте уривок від слів “Соломія не відривала очей від берега” до кінця розділу. Проаналізуйте, які кольори використав автор для зображення події та яке їх символічне значення.
Чорний і червоний кольори. Червоний символізує кров і перемогу, а чорний - смерть.
6. Прочитайте уривок, у якому розповідається про загибель Соломії. Як приймає Дівчина смерть? Якими були останні хвилини її життя? Чому так детально автор зображує цей епізод?
Вона стійко і спокійно приймає її. Її Вона чує крики, її дужа рветься до сонця. Так автор демонструє мужність і духовну чистоту сильної жінки.
7. Поясніть, чи вдалося Остапові визволитися з неволі. Як прожив він решту свого життя? Відповідь підтверджуйте цитатами.
Так, але в останньому реченні епілогу йдеться про те, що Остап не міг змиритися зі смертю Соломії. Вона - частина його, її смерть - це його смерть. Тому життя без неї половинчасте, неповноцінне: “Половина мене лежить на дні Дунаю, а друга чекає й не дочекається, кається, коли злучиться з нею...”
8. Порівняйте мрії Остапа про майбутнє та його життя залунаєм. Чи збулися його жаданні? Поясніть, що означають Остапові слова “Дорого заплатив я за волю, гірку ціну дав..."
Він отримав свободу, але втратив своє кохання, заплатив “дорогу ціну”.
9. В епілозі розповідається, що Остапова хатинка розташована там, де “стоїть одиноко високий пам'ятник, поставлений на згадку розливу людської крові. Там колись бились турецькі яничари з молдовським військом”. Про яку подію згадує автор?
Молодинська битва - бій, що тривав з 29 липня до 2 серпня 1572 року в якому билися московське військо та армія кримського хана Девлета І Ґерая.
10. В епілозі автор зображує образ вітру. Якого символічного значення він набуває у творі?
Це зміни в житті людини, історії.
11. Доведіть, що сюжет повісті має пригодницький характер.
Маємо динамізм фабули, несподівані авторські відступи на цікавих Місцях, гострий сюжет.
12. Образ Соломії має яскраво виражені ознаки романтичної героїні.
Наведіть два-три приклади, у яких вони виявляються.
Вона не боїться іти сама у плавні.
Соломія спокійно ставиться до смерті.
У небезпечні хвилини вона не пасує, а знаходить несподіваний вихід.
Сторінка 186
Домашнє завдання
1. Складіть і в робочому зошиті запишіть план характеристики Соломії.
Образ та характеристика героїні повісті “Дорогою ціною”, Соломії:
1.Соломія — яскравий, багатогранний, глибокий образ української літератури.
2. Портрет і зовнішність геміні.
3. Риси характеру Соломії:
а)мужність і відвага;
б)вірність і самовідданість;
в)волелюбність і ненависть до гнобителів;
г) любов до життя;
д) здатність на самопожертву;
є) щирість і душевність;
є) оптимістичність та енергійність.
4. Трагічна доля героїні.
5. Значення образу Української жінки.
3. Напишіть есе про М. Коцюбинського, обравши епіграфом слова М. Рильського:
Коцюбинський ввійшов в історію української літератури насамперед як знавець життя народу, його проблем, складної боротий за соціальні і національні права.
Образ Соломії з оповідання “Дорогою ціною” став символом незалежності, волі, нестримного прагнення до щастя й свободи. Внесок письменника в національну літературу дуже значний, його своєрідний стиль, майстерне володіння словом, багата і повнозвучна українська мова, якою писав Коцюбинсьий.
Віру в людину, її високі, прекрасні риси, оптимістичну надію на перемогу краси і гармонії в житті несе письменник у своїх творах і сьогодні.

iconГДЗ українська література 2021 Оріон Коваленко Підручник 8 клас
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Схожі публікації

  ГДЗ Математика 4 клас. Індивідуальні роботи [Козак М., Корчевська О.] 2021

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до робочого зошита з індивідуальними роботами для закладів загальної початкової освіти з предмету "Математика" 4 клас. Видавництво "Грамота", Київ. Автори робочого зошита: Козак М., Корчевська О. Рік видання 2021. Нова програма...

  ГДЗ Математика 3 клас. Робочий зошит частина 2 [Гісь О.М., Філяк І.В.] 2020

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до робочого зошита для закладів загальної початкової освіти з предмету "Математика" 3 клас частина 2. Видавництво "Ранок", Харків. Автори робочого зошита: Гісь О.М., Філяк І.В. Рік видання 2020. Нова програма 2020 року....

  ГДЗ Математика 3 клас. Робочий зошит частина 1 [Гісь О.М., Філяк І.В.] 2020

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до робочого зошита для закладів загальної початкової освіти з предмету "Математика" 3 клас частина 1. Видавництво "Ранок", Харків. Автори робочого зошита: Гісь О.М., Філяк І.В. Рік видання 2020. Нова програма 2020 року....

  ГДЗ Математика 4 клас. Робочий зошит [Листопад Н.П.] 2021

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до робочого зошита для закладів загальної початкової освіти з предмету "Математика" 4 клас. Видавництво "Нова українська школа". Автор робочого зошита: Листопад Н.П. Рік видання 2021. Нова програма 2021 року. (Відповіді / ГДЗ /...

  ГДЗ Географія 7 клас. Підручник [Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.] 2020

  У даному матеріалі Ви можете ознайомитись з готовим домашнім завданням до підручника для закладів загальної середньої освіти з географії 7 клас.  Видавництво "Грамота" Київ. Автори підручника: Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. Рік видання 2020. Нова програма 2020 року. (Відповіді / ГДЗ / Ответы /...
Обговорення

icon 04.05.2023

Челы спасибо огромное, на разных сайтах искал, и нашел, спасибо 😍

Реклама
В якому класі ви навчаєтеся?
Ми в соціальних мережах
Хмаринка тегів